Phạm Nhung, Tác giả tại TACA - Training And Coaching Accounting
06/01/2022

Tải về báo cáo tài chính POW – Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam 

Tải về đầy đủ báo cáo tài chính POW – Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam  Hầu hết những nhà đầu tư chuyên […]
Xem chi tiết
05/01/2022

Phân tích báo cáo tài chính POW chuyên sâu – Tổng công ty điện lực dầu khí VN

Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, là một doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường chứng khoán với mã POW, hay còn […]
Xem chi tiết
09/11/2021
4 loại ý kiến kiểm toán thường được sử dụng khi phân tích báo cáo tài chính 

4 loại ý kiến kiểm toán thường được sử dụng khi phân tích báo cáo tài chính 

Việc đọc ý kiến kiểm toán không chỉ giúp bạn xác thực tính minh bạch trên báo cáo tàic chính, mà còn xác định nhanh doanh […]
Xem chi tiết
06/10/2021
Phân tích tài chính doanh nghiệp - Tổng hợp kiến thức được chắt lọc

Phân tích tài chính doanh nghiệp – Tổng hợp kiến thức được chắt lọc

Phân tích tài chính là cơ sở để dự báo tài chính. Phân tích tài chính có thể được ứng dụng theo nhiều hướng khác nhau: […]
Xem chi tiết
29/09/2021
Tổng Cục Thuế trả lời về giao dịch liên kết - 7 sai phạm về Thuế thường gặp

Tổng Cục Thuế trả lời về giao dịch liên kết – 7 sai phạm về Thuế thường gặp

Tổng cục thuế trả lời về giao dịch liên kết. Mới đây, tổng cục thuế Hồ Chí Minh có thông tin khuyến cáo 7 sai phạm […]
Xem chi tiết
13/09/2021
Cách phân tích đòn bẩy tài chính để nhìn ra được khả năng sinh lời của doanh nghiệp

Cách phân tích đòn bẩy tài chính để nhìn ra được khả năng sinh lời của doanh nghiệp

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA DOANH NGHIỆP BẰNG CÁC TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNH (FILE EXCEL) Đòn […]
Xem chi tiết
26/08/2021
Hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Phân tích báo cáo tài chính – Tải về File hướng dẫn (bản chi tiết)

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp thực tế. Cảm ơn bạn đã [Tải về] File hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính doanh […]
Xem chi tiết
17/08/2021

Phân tích tình hình chung về kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp

Phân tích tình hình chung về kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp Bằng cách phân tích tình hình kinh doanh chung của DN, bạn […]
Xem chi tiết
13/08/2021
Nhận diện DN đang bị chiếm dụng hoặc đang đi chiếm dụng vốn

Cách nhận diện một doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn hoặc đang đi chiếm dụng

Phân tích tài chính doanh nghiệp – Cách nhận diện một doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn hay đang đi chiếm dụng? Phân tích doanh nghiệp […]
Xem chi tiết