Kênh Download các video học tập tại Học viện TACA

Kênh Download các video học tập tại Học viện TACA

Để chia sẻ kiến thức về kế toán – thuế – tài chính – quản trị đến các bạn kế toán được nhiều hơn, Học viện TACA đã tạo riêng một kênh trên youtube để up các video khóa học tại đó. Video sẽ được up dần hàng ngày, nên để tiện theo dõi các bạn đăng nhập...
Quyết toán thuế nhẹ nhàng như ăn cỗ vậy

Quyết toán thuế nhẹ nhàng như ăn cỗ vậy

“Bài viết thay lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã tới tham dự Hội thảo hôm qua cùng Taca nhé”. Nếu nói lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế là tinh hoa của kế toán thì công tác quyết toán thuế có thể ví như mời khách đến nhà … ăn cỗ. Thời nay, do cuộc sống...