Bài tập ôn thi CPA: Bài tập môn Kế toán (Xử lý các nghiệp vụ có gốc ngoại tệ)

Kỳ thi chứng chỉ hành nghề kế toán 2020 sắp diễn ra, là cơ hội và thách thức cho những kế toán viên muốn có tấm chứng chỉ được công nhận. Kỳ thi gồm có 4 môn: Tài chính và quản lý tài chính nâng cao, Thuế và quản lý thuế nâng cao, Pháp luật về kinh tế và luật doanh nghiệp, Kế toán tài chính và kế toán quản trị nâng cao.

Để giúp các bạn ôn thi chắc chắn đậu, TACA tổng hợp các dạng bài tập thường xuyên xuất hiện trong các bài thi để các bạn thực hành.

Dưới đây là bài tập theo chủ đề xử lý các nghiệp vụ có gốc ngoại tệ của môn Kế toán tài chính và kế toán quản trị nâng cao.

Bài tập 1: 

Các khoản mục sau đây trên báo cáo tài chính lập 31/12/N của công ty A khoản mục nào là khoản mục tiền tệ:

Khoản nợ phải thu của công ty K, số tiền 5.000 USD, thời hạn phải thu là 6 tháng.

Khoản cho công ty H vay ngắn hạn, số tiền 50.000 USD

Khoản ứng trước cho nhà cung cấp để mua hàng hóa, số tiền: 10.000 USD. Tuy nhiên, do khó khăn trong nguồn hàng, nhà cung cấp và doanh nghiệp ngừng thực hiện hợp đồng. Nhà cung cấp sẽ hoàn lại tiền ứng trước trong tháng 1/N.

Khoản đầu tư vào trái phiếu quốc tế phát hành bằng ngoại tệ, số tiền 100.000 USD.

TSCĐ được nhập khẩu và đưa vào sử dụng tại 31/12/N, giá nhập khẩu: 50.000 USD. Tài sản không phải chịu các loại thuế.

Khoản tiền nhận trước của khách hàng F, số tiền 20.000 USD. Dự kiến trong tháng 1 năm sau, doanh nghiệp sẽ giao hàng bán cho khách hàng F.

Bài tập 2: 

Tại doanh nghiệp A có tài liệu sau:

Nhập khẩu hàng hóa theo giá CIF Cửa Lò, trị giá 300.000 USD. Tiền mua hàng trả bằng ngoại tệ kí quỹ ngắn hạn 180.000 USD. Số còn lại trả bằng ngoại tệ vay ngắn hạn (Đã báo Nợ). Thuế NK phải nộp 15% trên giá tính thuế 310.000 USD. Thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng NK là 30%, thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp 10%. Doanh nghiệp đã nộp thuế bằng TGNH – VND. Chi phí vận chuyển hàng về nhập kho đã chi bằng TGNH – VND, hóa đơn GTGT giá chưa có thuế 40.000.000đ, thuế GTGT 10%, hàng nhập kho đủ.

Biết: tỷ giá bán của ngân hàng thương mại là 23.300đ/USD. Tỷ giá thực tế khi kĩ quỹ là 23.000đ/USD. Tỷ giá quy đổi tính thuế của hải quan là 23.300đ/USD.

Yêu cầu:

  1. Định khoản kế toán nghiệp vụ kinh tế nêu trên?
  2. Phân tích tác động của nghiệp vụ này đến bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập theo phương pháp gián tiếp? Không xét đến các nghiệp vụ khác phát sinh.

Bài tập 3: 

Công ty A nhận nhập khẩu ủy thác cho công ty B, tháng 12/N:(Đơn vị : 1.000đ)

  • Công ty B chuyển TGNH 100.000 USD cho công ty A. (Tỷ giá bán của NHTM là 23.300đ/USD).
  • Công ty A nhận hàng hóa nhập khẩu và thanh toán tiền hàng nhập khẩu cho người bán: 100.000 USD. Thuế Nhập khẩu 10% theo giá hóa đơn, thuế GTGT 10%. Công ty A kê khai và nộp thuế hộ bằng TGNH, tỷ giá tính thuế là 23.200đ/USD.
  • Công ty B đã thanh toán tiền thuế bằng TGNH. Công ty A bàn giao hàng hóa cho công ty B. Phí ủy thác nhập khẩu theo giá chưa có thuế GTGT: 120.000, thuế GTGT 10%, công ty B chưa thanh toán,thời hạn thanh toán 30 ngày.

Yêu cầu:

  1. Tính toán, định khoản kế toán tại công ty A? Phân tích tác động của tình huống nêu trên đến bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập theo phương pháp trực tiếp tại 31/12/N
  2. Tính toán, định khoản kế toán tại công ty B. Biết rằng, tại ngày công ty A giao hàng cho công ty B, tỷ giá mua của ngân hàng thương mại là 23.250 đ/USD. Phân tích tác động của tình huống nêu trên đến bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ lâp theo phương pháp trực tiếp tại 31/12/N.

Hãy giải thật nhiều những dạng bài tập theo các chủ đề, trăm lý thuyết không bằng một thực hành. Giải thật nhiều, kỹ năng làm bài thi của bạn sẽ càng được nâng cao.

Ngoài ra, trong kho bài tập Ôn thi chứng chỉ APC của chúng tôi còn chứa nhiều bài tập theo các chủ đề khác nhau của môn Kế toán tài chính và kế toán quản trị nâng cao để các bạn thử sức. 

[HOT]

  1. Khóa ôn thi CPA chắc đậu tại Hà Nội và TP HCM
  2. Khóa ôn thi Chứng chỉ hành nghề kế toán
  3. Sách luyện thi CPA môn Kế toán tài chính – Kế toán quản trị nâng cao

Chúc các bạn ôn thi hiệu quả và đạt kết quả cao trong kỳ thi tới.

TACA – Đào tạo ôn thi chứng chỉ hành nghề Kế toán – Kiểm toán!

 

Rate this post

Bài viết liên quan