Bài tập ôn thi CPA: Bài tập môn kế toán (Trình bày chỉ tiêu trên báo cáo tài chính)

Để có thể thi đậu trong kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán 2020, các bạn cần nắm vững kiến thức lý thuyết và thường xuyên giải các dạng bài tập theo chủ đề của cả 4 môn.

Dưới đây là các vài tập môn kế toán tài chính và kế toán quản trị nâng cao với chủ đề: Trình bày chỉ tiêu liên quan trên báo cáo tài chính

>> Tham khảo:Sách luyện thi CPA môn Kế toán tài chính – Kế toán quản trị nâng cao

Bài tập 1:

Tại ngày 31/12/N, tại doanh nghiệp A có tình hình sau (triệu đồng)

+ Số dư TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

 • TK 1281 – 15.000 (Tiền gửi có kì hạn 2 tháng, gửi tại ngày 1/12/N)
 • TK 1283 – 20.000 (Khoản cho đơn vị khác vay có thời hạn 24 tháng, từ 1/7/N)
 • TK 1282 – 25.000 (Đầu tư vào trái phiếu của công ty B: 10.000, trái phiếu có kì hạn 24 tháng, đáo hạn 30/6/N+1; trái phiếu của công ty C: 15.000, đáo hạn 30/3/N+2.

+ Giả sửa doanh nghiệp không có các khoản tương tiền nào khác.

Yêu cầu: Lập các chỉ tiêu liên quan trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/N

Bài tập 2: 

Anh/chị hãy cho biết từng tình huống sau đây được ghi nhận trên báo cáo tài chính năm N của doanh nghiệp như thế nào (Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh) (Đơn vị tính: 1.000đ).

 • Ngày 31/12/N, xác định khoản dự phòng bảo hành sản phẩm cho các phiếu bảo hành còn hiệu lực năm N+1: 200.000.
 • Ngày 31/12/N, Tạm tính giá vốn của bất động sản đã bán năm N do doanh nghiệp chưa tập hợp đầy đủ hóa đơn, chứng từ gốc liên quan: 10.500.000. Dự kiến các chứng từ này sẽ được tập hợp đủ trong năm N+1.
 • Ngày 31/12/N, ghi nhận lãi trái phiếu do doanh nghiệp phát hành, thanh toán khi đáo hạn: 120.000. Trái phiếu có thời hạn 5 năm, được phát hành từ 1/1/N dùng cho dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng đang được thực hiện từ năm N. Biết rằng, năm N, doanh nghiệp có 2 tháng ngừng đầu tư bất thường do nguồn cung vật tư bị gián đoạn.
 • Ngày 31/12/N, nghiệm thu chi phí sửa chữa định kì TSCĐ dùng cho công tác quản lý doanh nghiệp: 150.000. Doanh nghiệp có trích lập dự phòng sửa chữa định kì là 70.000. Số chi phí chênh lệch được phân bổ dần cho 3 năm tài chính kể từ năm N+1.

Bài tập 3: 

Anh/Chị hãy phân tích các nghiệp vụ/tình huống sau đây ảnh hưởng như thế nào đến các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, trong đó báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập theo phương pháp gián tiếp (đơn vị tính: 1.000đ): 

 1. Đầu kì, doanh nghiệp mua BĐS đầu tư để cho thuê, nguyên giá 3.200.000; thuế GTGT 10%, thanh toán bằng TGNH. Cuối kì, trích khấu hao BĐS đầu tư: 320.000. Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư kì này, cuối kì khách hàng chưa thanh toán (thời hạn thanh toán 3 tháng), giá chưa có thuế GTGT: 400.000, thuế GTGT 10%.
 2. Cuối kì, nhượng bán TSCĐ đang sử dụng cho hoạt động bán hàng: Nguyên giá: 500.000, giá trị hao mòn lũy kế: 200.000 (trong đó bao gồm khấu hao kì này là 20.000). Giá nhượng bán chưa có thuế GTGT: 300.000, thuế GTGT 10%, đã thu bằng TGNH.
 3. Đầu kì, doanh nghiệp có số dư khoản dự phòng bảo hành sản phẩm: 150.000. Trong kì, thuê ngoài bảo hành sản phẩm: giá chưa có thuế GTGT: 120.000, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán. Cuối kì, xác định số dự phòng bảo hành cần trích cho năm tiếp theo là 100.000.
 4. Mua ngoài 10.000 kg NVL, chưa trả tiền cho nhà cung cấp. Đơn giá chưa có thuế GTGT: 10, thuế GTGT 10%. Kiểm nhận nhập kho phát hiện thiếu 1.000 kg chưa rõ nguyên nhân.
 5. Lãi vay ghi nhận trong kì, doanh nghiệp thanh toán bằng TGNH: 150.000. Trong đó lãi vay được vốn hóa vào giá trị công trình xây dựng cơ bản dở dang là 50.000. Ngoài ra, đầu năm, tăng TGNH do nhận khoản vay của ngân hàng sử dụng cho hoạt động SXKD, số tiền 2.000.000. Thời hạn vay 2 năm. Lãi vay được trả trước cho 2 năm 400.000 bằng TGNH. Cuối kì phân bổ lãi vay cho năm nay.

Hãy giải thật nhiều những dạng bài tập theo các chủ đề, trăm lý thuyết không bằng một thực hành. Giải thật nhiều, kỹ năng làm bài thi của bạn sẽ càng được nâng cao.

Ngoài ra, trong kho bài tập ôn thi chứng chỉ APC của chúng tôi còn chứa nhiều bài tập theo các chủ đề khác nhau của môn Kế toán tài chính và kế toán quản trị nâng cao để các bạn thử sức. 

[HOT]

 1. Khóa ôn thi CPA chắc đậu tại Hà Nội và TP HCM
 2. Sách cẩm nang ôn thi CPA, APC – Bí kíp đã kiểm chứng thi đậu CCHN

Chúc các bạn ôn thi hiệu quả và đạt kết quả cao trong kỳ thi tới.

TACA – Kiến tạo sự nghiệp!

Bài tập ôn thi CPA: Bài tập môn kế toán (Trình bày chỉ tiêu trên báo cáo tài chính)
5 (100%) 1 vote[s]

Bài viết liên quan