Sau khi kỳ thi CPA 2019, rất nhiều bạn đã hỏi Taca về đáp án đề thi CPA môn Kiểm toán. Tuy nhiên, tiếc rằng ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa có đáp án đề thi CPA 2019 môn Kiểm toán.

>> Bạn có thể tham khảo: Trọn bộ đề thi CPA môn Kiểm toán từ năm 2015 đến năm 2019

Đề thi CPA môn Kiểm toán thường có một bài về lập kế hoạch và thủ tục Kiểm toán.

Trong bài viết này, TACA sẽ cung cấp cho bạn một đề minh họa, có đáp án về dạng bài tập này nhé!

Đề thi

Công ty Kiểm toán ABC nhận được yêu cầu kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/N của Công ty Cổ phần Hoa Sao. Bước đầu với tư cách là kiểm toán viên của ABC được giao phụ trách khách hàng Hoa Sao, anh/chị thu thập được một số thông tin có liên quan đến đơn vị như sau:

  1. Công ty Cổ phần Hoa Sao là công ty kinh doanh thủy sản đông lạnh xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ, trong đó thị trường Mỹ chiếm 50% doanh thu cảu công ty. Hoa Sao thu mua thủy sản trực tiếp từ các thương lái và ceehs biến, đóng gói xuất khẩu;
  2. Trong 2 năm tài chính trước đó, Công ty Cổ phần Hoa Sao đã sử dụng 2 công ty kiểm toán khác nhau cho mỗi năm tài chính, và báo cáo kiểm toán phát hành đều là chấp nhận toàn phần;
  3. Công ty Cổ phần Hoa sao góp 50% vốn thành lập liên doanh với Công ty TNHH Hương Biển lấy tên là Công ty TNGG Hoa biển vào 1/10/N. Mụcđích chính là Hoa Biển sẽ chủ động nguồn nguyên liệu cho Hoa Sao chế biến xuất khẩu vì Hương Biển hiện đang là nhà cung cấp nguyên liệu thủy sản lớn nhất khu vực Đồng bằng song Cửu Long với thị phần lên đến 40%.

Yêu cầu anh/chị:

  1. Hãy nêu những vấn đề mà anh/chị cần phải lưu ý trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán Công ty cổ phần Hoa Sao cho năm tài chính kết thúc 31/12/N.
  2. Hãy nêu các thủ tục kiểm toán cần thiết có liên quan đến các vấn đề xác định ở trên của công ty TNHH Hoa Biển.

Đáp án

1. Các vấn đề cần lưu ý trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán Công ty Hoa Sao

Vấn đề 1:

Công ty Hoa Sao là Công ty kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản xuất khẩu với thị trường chủ yếu là Mỹ. Và Công y thu mua thủy sản trực tiếp từ thương lái & chế biến đóng gói xuất khẩu

➤ Sẽ có 3 rủi ro tiềm tàng có thể phát sinh từ vấn đề này:

  1. Rủi ro thị trường: công ty bị lệ thuộc vào thị trường Mỹ.

Do vậy khả năng hoạt động liên tục của công ty sẽ có thể bị ảnh hưởng nếu chính phủ Mỹ thực thi các quy định bất lợi cho doanh nghiệp Việt Nam. VD: quy định chống bán phá giá…

  1. Rủi ro NVL: Công ty thu mua hải sản trực tiếp từ thương lái.

Nghĩa là công ty không có nguồn cung cấp ổn định cả về số lượng & chất lượng. Đặc biệt nếu như các thương lái liên kết với nhau để ép công ty về giá thì khi đó công ty sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn về chi phí, về sự liên tục của các hoạt động kinh doanh.

  1. Rủi ro về sản phẩm: bản thân ngành chế biến tồn tại rất nhiều rủi ro về an toàn vệ sinh thực phẩm, về bảo quản…

Nếu một khách hàng phát hiện sản phẩm của công ty không đảm bảo chất lượng, khi đó công ty sẽ có thể phải đổi diện với sức ép rất lớn. Thậm chí đối mặt với nguy cơ phá sản vì mất hết khách hàng.

Vấn đề 2:

Công ty đã sử dụng 2 công ty kiểm toán khác nhau cho 2 năm tài chính. Báo cáo kiểm toán phát sinh các năm trước đều là chấp nhận toàn phần.

➤ Rủi ro tính chính trực của BGĐ

Có thể KTV sẽ phải đặt câu hỏi về tính chính trực của BGĐ. Lý do thay đổi công ty kiểm toán là gì? KTV có thể xem xét giải trình của BGĐ, xem xét báo cáo kiểm toán cũ, hoặc thậm chí là tiếp cận KTV cũ (nếu được) để làm rõ.

Vấn đề 3:

Công ty góp vốn 50% với công ty Hương Biển để thành lập 1 liên doanh từ 1/10/N để cung cấp NVL đầu vào (công ty Hoa Biển).

Như vậy công ty Hoa Biển sẽ là bên liên quan của Hoa Sao. Và tinh hình kinh doanh của Hoa Biển sẽ ảnh hưởng rất lớn tới HOa Sao. Hoa Sao sẽ phải trình bày trên thuyết minh BCTC về sự tồn tại và hoạt động của Hoa Biển.

➤ Rủi ro: Các thông tin về Hoa Biển chưa được trình bày đầy đủ, hợp lý trên BCTC của Hoa Sao.

Vấn đề 4:

Công ty Hoa Biển là công ty liên doanh và có thể bị lỗ. Khi đó, khoản đầu tư vào Hoa Biển có thể bị giảm giá.

➤ Rủi ro: kết quả kinh doanh của Công ty hoa biển bị lỗ và khoản đầu tư vào công ty Hoa Biển bị giảm giá và dự phòng giảm giá các khoản dầu tư chưa được lập hoặc chưa được lập đầy đủ hoặc đã lập nhưng việc tính toán không hợp lý.

2. Nêu các thủ tục kiểm toán cần thiết liên quan đến công ty Hoa Biển

➤ Kiểm tra việc trình bày thông tin của bên liên quan trên BCTC của Hoa Sao về Hoa Biển & các giao dịch trọng yếu;

➤ Rà soát lại chính sách của Hoa Sao liên quan đến giao dịch với Hoa Biển: Bản chất của các giao dịch trong kỳ? Giá của giao dịch được xây dựng như thế nào?

➤ KTV có thể lấy xác nhận của Hoa Biển về các giao dịch phát sinh trong kỳ;

➤ KTV thu thập báo cáo tài chính của Hoa Biển và đánh giá khả năng phải trích dự phòng giảm giá khoản đầu tư;

➤ KTV có thể lấy xác nhận với công ty đối tác Hương Biển về sự tồn tại & hoạt động của liên doanh Hoa Biển.

Hi vọng phần bài tập và bài giải này giúp bạn ôn tập lập kế hoạch và thủ tục Kiểm toán dễ dàng hơn.

Bạn có thể tham khảo thêm các dạng bài có thể có trong đề thi môn Kiểm toán CPA trong cuốn Sách ôn thi CPA môn Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao.

Đáp án đề thi CPA môn Kiểm toán sẽ được TACA cập nhật trong thời gian tới.

Bài viết liên quan