Nội Dung

Đề thi CPA 2015 môn phân tích hoạt động tài chính có hướng đi có gì khác so với đề thi CPA các năm trước. Để hiệu quả trong việc luyện đề thi bạn nên kết hợp lý thuyết và bài tập để tăng độ ghi nhớ. Để bạn tập trung phân tích và xử lý từng dạng bài tập trong đề thi. Taca xin tóm tắt lại những nội dung thường xuất hiện trong đề thi:

Lý thuyết:

  • Tập trung vào nhóm các chỉ tiêu phân tích tình hình huy động vốn và sử dụng vốn như vòng quay tổng tài sản…
  • Tập trung vào nhóm các chỉ tiêu phân tích tình hình kết quả kinh doanh như: Tỷ suất lợi nhuận, doanh thu…
  • Tập trung vào các mục tiêu, hệ thống các chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp
  • Công thức tính Vốn lưu chuyển

Bài tập tình huống

  • Phân tích rủi ro tài chính của Công ty thông qua các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán 
  • Phân tích chỉ tiêu Tổng lợi nhuận gộp về Bán hàng và cung cấp dịch vụ
  • Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn dựa vào bảng cân đối kế toán…

Mời bạn luyện đề thi CPA 2015 môn phân tích

ĐỀ THI CPA 2015 MÔN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NÂNG CAO (ĐỀ CHẴN)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN VÀ

KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ

NĂM 2015

ĐỀ THI VIẾT (đề chẵn) 

MÔN THI: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍH NÂNG CAO

Câu 1 (2 điểm) 

Nếu CEO của công ty muốn đánh giá giám đốc các chỉ nhánh trong công ty sau một kỳ hoạt động. Tình huống nào sau đây có thể làm cho các giám đốc chỉ nhánh dược đánh giá cao, thấp? Tại sao? (Trong mỗi trường hợp giá định các yếu tố khác không đổi).

a, Vòng quay tổng tải sản của chỉ nhánh thấp hơn mức trung bình của các công ty trong ngành.

b. Vòng quay hàng tồn kho của chỉ nhánh là 5 trong khi trong bình của ngành là 8.

c. Tỷ số nợ của chi nhánh cao hơn mức trung bình của các công ty trong ngành, Tỷ suất doanh lợi doanh thu của chi nhánh cao hơn mức trung bình của các công ty trong ngành.

Câu 2 (2 điểm) Hãy trình bày nội dung kinh tế, công thức xác định và phương pháp phân tích các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán trong doanh nghiệp?

Câu 3 (2 điểm) Trích Bảng cân đối kế toán của công ty TNHH Thành Nam (ĐVT: triệu đồng)Trích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thành Nam (ĐVT: triệu đồng)a/ Phân tích rủi ro tài chính của Công ty thông qua các chỉ tiêu tính toán được? (biết thời gian trong năm tính chẵn là 360 ngày).

 b/ Anh (Chị) hãy đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty?

Câu 4 (2 điểm) Tình huống về phân tích chỉ tiêu tổng lợi nhuận gộp về Bán hàng và cung cấp dịch vụ

Trích báo cáo về tình hình tiêu thụ sản phẩm A, B Và C tại một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng năm 2013 và 2014 có tài liệu sau:

Yêu cầu: Hãy phân tích chỉ tiêu Tổng lợi nhuận gộp về Bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty trên?

Câu 5 (2 điểm): Có số liệu tóm lược về Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/ năm N:Yêu cầu:

1/ Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn

2/ Phân tích khái quát tình hình huy động vốn và sử dụng vốn

ĐỀ THI CPA 2015 MÔN PHẦN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NÂNG CAO (Đề lẻ)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN VÀ

KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ

NĂM 2015

ĐỀ THI VIẾT (đề lẻ)  

MÔN THI: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NÂNG CAO

                                                                              (Thời gian làm bài 180 phút)

Câu 1 (2 điểm)

a/ Hãy trình bày mục tiêu và hệ thống các chỉ tiêu phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp.

b/ Nhìn vào bảng phân tích đưới đây Anh (Chị) hãy cho biết đã sử dụng những phương pháp nào? Nếu là chủ sở hữu, nhà quản trị tài chính doanh nghiệp, chủ nợ của công ty Anh (Chị) sẽ quan tâm đến chỉ tiêu nào? Tại sao?

Câu 2 (2 điểm) Trình bày công thức tính Vốn lưu chuyển? Hãy nêu các tình huồng có thể xảy ra và ý nghĩa. Vì sao khi vốn lưu chuyển > 0 thì khả năng thanh toán nợ ngắn hạn đảm bảo?

Câu 3 (2 điểm)Trích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 có: ĐVT triệu đồng

Trong cả 2 năm tại Công ty không phát sinh thu nhập khác.

Yêu cầu:

Hãy phân tích Khả nãng sinh lời vốn chủ (ROE) của Công ty CP Nhựa Thành đạt theo mỗi quan hệ với các nhân tố: Hệ số tài sản trên vốn chủ; Hiệu suất sử dụng tải sản và hệ sô sinh lời hoạt động?

Câu 4 (2 điểm):

Trích Bảng CĐKT năm 2013 và năm 2014 Công ty CP Thịnh Vượng: ĐVT triệu đồng
Trích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 có: ĐVT: triệu đồngYêu cầu:Hãy phân tích Khả năng sinh lời vốn tài sản (ROA) Công ty CF Thịnh Vượng theo mỗi quan hệ với các nhân tố: Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh; Khả năng sinh lời hoạt động?

Câu 5 (2 điểm): Có số liệu tóm tắt về tình hình kinh doanh của một doanh nghiệp như sau:

Yêu cầu:

1/ Phân tích tốc độ luân chuyển của tài sản ngắn hạn và xác định mức tiêt kiệm, lãng phí tài sản ngắn hạn.

2/ Nêu biện pháp đẩy nhanh tốc độ luân chuyển của tài sản ngắn hạn

Xem thêm các bài viết chất lượng tại đây!

>>[HOT] Bộ đề thi CPA các năm được tổng hợp từ năm 2011 – 2019 giúp bạn đột phá trong kỳ thi CPA và chứng chỉ hành nghề kế toán

Chiến thuật thi chứng chỉ hành nghề kế toán 2019 chắc chắn đậu

[Miễn phí] Tải về trọn bộ tài liệu ôn thi CPA & chứng chỉ hành nghề kế toán – bí kíp đi thi

Trọng Tâm Đề Thi Chứng Chỉ CPA Chứng Chỉ Hành Nghề Kế Toán Môn Luật

Những điều cần biết về kỳ thi chứng chỉ kiểm toán viên CPA

Đề thi cpa 2015 môn Thuế và quản lý thuế nâng cao

Đề thi cpa 2015 môn phân tích hoạt động tài chính nâng cao 

Đề thi cpa 2015 môn pháp luật về kinh tế và luật doanh nghiệp

Đề thi cpa 2015 môn kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo nâng cao

Đề thi cpa 2015 môn tiếng anh trình độ C 

Đề thi cpa 2015 môn kế toán tài chính và kế toán quản trị nâng cao

Taca   Kiến tạo sự nghiệp !

 

Rate this post

Bài viết liên quan