Nội Dung

Cấu trúc đề thi CPA 2018 tập trung vào những nội dung gì? Cần giới hạn lượng kiến thức thế nào trước khi bắt tay vào luyện đề, dưới đây là phần tóm tắt nội dung đề thi CPA 2018 Môn Phân Tích.

Lý Thuyết:

  • Qua các chỉ tiêu tài chính trên bảng cân đối kế toán, trình bày nội dung phân tích tình hình sử dụng vốn (tài sản)
  • Công thức xác định điểm hòa vốn theo các tiêu chí: Sản lượng, doanh thu, thời gian, công suất
  • Khái niệm, công thức, ý nghĩa, rủi ro và lợi ích của đòn bẩy kinh doanh

Bài tập tình huống:

  • Thông qua các chỉ tiêu ROS, ROA, ROE phân tích khả năng sinh lời của một công ty theo tình huống.
  • Lập báo cáo kết quả kinh doanh dạng lãi trên biến phí của công ty theo tình huống.
  • Phân tích tình hình đảm bảo vốn theo tính ổn định của nguồn tài trợ – Bài tập tình huống.

Đề thi CPA 2018 môn phân tích hoạt động tài chính nâng cao (ĐỀ LẺ)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN VÀ

KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ

NĂM 2018

ĐỀ THI VIẾT (đề lẻ)

MÔN THI: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

NÂNG CAO

                                                                                       (Thời gian làm bài 180 phút)

Câu 1 (2 điểm):

Trình bày nội dung phân tích tình hình sử dụng vốn (tài sản) qua các chỉ tiêu tài chính trên bảng cân đối kế toán. Theo anh chị, có cơ cầu vốn (tài sản) tối ưu hay không, lý giải, cho ví dụ chứng minh.

Câu 2 (2 điểm) Công thức xác định điểm hòa vốn theo các tiêu chí: Sản lượng, doanh thu, thời gian, công suất

1. Trình bày công thức xác định điểm hòa vốn theo các tiêu chí: Sản lượng, doanh thu, thời gian, công suất. (1 điểm)

2. Điều kiện cơ bản để thực hiện nghiên cứu điểm hòa vốn là gì? Nêu ứng dụng nghiên cứu điểm hòa vốn trong: Lập kế hoạch sản xuất và bán ra để đạt lợi nhuận mong muốn, xác định khung giá bán sản phẩm? (1 điểm)

Câu 3: (2 điểm) Trích bảng cân đối kế toán của công ty khoáng sản X: (Đơn vị: Triệu đồng)

Yêu cầu:

1/ Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty thông qua các chỉ tiêu phản ánh tình hình tự tài trợ và khả năng thanh toán?

2/ Phân tích tình hình đảm bảo vốn theo tính ổn định của nguồn tài trợ?

Câu 4 (2 điểm): Công ty AB sản xuất và tiêu thụ hai loại sản phẩm là X và Y.  Có tài liệu liên quan đến 2 sản phẩm này như sau:Nội dung Sản phẩm X Sản phẩm Y Số lượng bán sản phẩm 20.000 4.000 Giá bán 1 sản phẩm 35.000 98.000 Biến phí sản xuất 1 sản phẩm 22.000 64.000 Tổng định phí 320.000.000

Yêu cầu:

1. Lập báo cáo kết quả kinh doanh dạng lãi trên biến phí của công ty AB.

2. Tính doanh thu hòa vốn của từng mặt hàng và doanh thu hòa vốn của công ty AB.

3. Giá sử công ty AB kinh doanh thêm sản phẩm Z. với giá bán 80.000/sản phẩm, biến phí 65.000/sản phẩm, số lượng bán 5.000 sản phẩm. Trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi. Hãy lập báo cáo kết quả kinh doanh dạng lãi trên biến phí bao gồm cả sản phẩm Z. Xác định doanh thu hòa vốn mới của từng sản phẩm và của công ty AB, Theo bạn thì công ty AB có nên kinh doanh thêm sản phẩm Z không, tại sao?

Câu 5: (2 điểm) Một số chỉ tiêu tài chính của 2 doanh xây dựng năm N như sau:

1/ Phân tích rủi ro tài chính của các doanh nghiệp trên?

2/ Doanh nghiệp nào sử dụng đòn bấy tài chính có tác động tích cực đến ROE? Tai sao?

Đề thi CPA 2018 môn phân tích hoạt động tài chính nâng cao( Đề Chẵn)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN VÀ

KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ

NĂM 2018

ĐỀ THI VIẾT (đề chẵn)

MÔN THI: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

NÂNG CAO

                                                                                    (Thời gian làm bài 180 phút)

Câu 1 (2 điểm): Trình bày nội dung phân tích tình hình huy động vốn qua các chỉ tiêu tài chính trên bảng cân đối kế toán

Trình bày nội dung phân tích tình hình huy động vốn qua các chỉ tiêu tài chính trên bảng cân đối kế toán. Theo anh chị, có cơ cầu nguồn vốn huy động tối ưu hay không, xác định chỉ tiêu tài chính để nhận định sự tối ưu của cơ cấu nguồn vốn được huy động.

Câu 2 (2 điểm) Khái niệm, công thức, ý nghĩa, rủi ro khi xác định đòn bẩy kinh doanh

1. Nêu khái niệm về đòn bẩy kinh doanh? Công thức xác định đòn bầy kinh doanh? Ý nghĩa của đòn bẩy kinh doanh? Rủi ro và lợi ích khi doanh nghiệp duy trì đòn bẩy kinh doanh cao. (1 điểm)

2. Nêu công thức xác định thời gian hòa vốn, công suất hòa vốn? Ý nghĩa của việc đo lường công suất hòa vốn? Khoảng cách an toản về công suất là gì? (1 điểm)

 Câu 3: (2 điểm) Tại công ty cổ phần xi măng BC có một số tài liệu sau: (Đơn vị; triệu đồng)

Yêu cầu:

1/ Phân tích khái quát khả năng sinh lời của công ty thông qua các chỉ tiêu ROS, ROA, ROE?

2/ Phân tích sự tác động của hệ sô nợ trên vồn chủ sở hữu bình quân tác động đến hệ số sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE)?

Câu 4 (2 điểm): Công ty X chuyên sản xuất và kinh đoanh ba loại sản phẩm: A, B và C có các thông tin dưới đây:

1. Tỷ lệ biến phí trên doanh thu của A là 40%, B là 55%, C là 50%.

2, Tổng định phí chung của công ty trong năm là 199.640.009 đồng,

3, Doanh thu dự kiến trong năm N là 609.000.000 đồng. Trong đó A là 30%, 3 là 45% và C là 251%.

Yêu cầu:

1, Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dạng lãi trên biến phí của công ty 3 năm N. Tính doanh thu hòa vốn của từng mặt hàng và doanh thu hòa vốn của công ty X.

2, Xác định độ lớn đòn bẩy kinh doanh của công ty X và nhận xét

3, Nếu muốn kinh doanh só lãi cao hơn thì công ty X nên tăng sản lượng tiêu thụ loại sản phẩm nào trong ba sản phẩm trên, tại sao? Xác định mức doanh thu tiêu thụ để đạt được mức lợi nhuận mong muốn là 78.890.000 đồng/ năm.

Câu 5 (2 điểm) Trích báo cáo tài chính công ty may NB: (Đơn vị: triệu đồng)

Yêu cầu: Phân tích tình hình sinh lời ròng của vốn kinh doanh động của các hệ số tài chính?

Xem thêm các bài viết chất lượng tại đây!

[Miễn phí] Tải về trọn bộ tài liệu ôn thi CPA & chứng chỉ hành nghề kế toán 2019 bí kíp đi thi

Chiến thuật thi chứng chỉ hành nghề kế toán 2019 chắc chắn đậu

>>[HOT] Bộ đề thi CPA các năm được tổng hợp từ năm 2011 – 2018 giúp bạn đột phá trong kỳ thi CPA và chứng chỉ hành nghề kế toán

Trọng Tâm Đề Thi Chứng Chỉ CPA Chứng Chỉ Hành Nghề Kế Toán Môn Luật

Những điều cần biết về kỳ thi chứng chỉ kiểm toán viên CPA năm 2019

Đề thi CPA 2018 môn kế toán tài chính kế toán quản trị nâng cao

Đề Thi CPA 2018 Môn Tiếng Anh Trình Độ C Như Thế Nào?

Đề thi CPA 2018 môn kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo nâng cao để áp dụng ôn luyện

Đề thi CPA 2018 môn tài chính và quản lý tài chính nâng cao

Đề thi CPA 2018 môn pháp luật về kinh tế và luật doanh nghiệp

Đề thi CPA 2018 môn thuế và quản lý thuế nâng cao

TACA KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP!

Rate this post

Bài viết liên quan