Nội Dung

Tổng hợp các câu hỏi và bài tập trọng yếu trong Đề thi CPA 2018  môn Pháp luật về Kinh tế và Luật Doanh nghiệp

CPA – Certified Public Accountants là một chứng chỉ hành nghề của kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp thông qua một kì thi được tổ chức ít nhất mỗi năm một lần vào quý III hoặc quý IV. Nội dung thi bao gồm cả phần lý thuyết và bài tập tình huống. Mỗi môn thi, người dự thi làm bài trong thời gian 180 phút, riêng ngoại ngữ là 120 phút. Theo đó, các thí sinh phải trải qua 7 môn thi, bao gồm: Môn kế toán tài chính và kế toán quản trị nâng cao, môn Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao, môn Thuế và quản lý thuế nâng cao, môn Pháp luật về kinh tế và pháp luật doanh nghiệp, môn Phân tích hoạt động tài chính nâng cao, môn Tài chính và quản lý tài chính nâng cao, môn Ngoại ngữ.

Đối với việc ôn thi CPA, việc tham khảo đề thi các năm trước sẽ giúp bạn định hình được cấu trúc đề thi, cách ra đề và các dạng bài tập. Hiểu được điều đó, Học viện TACA gửi đến quý học viên và các bạn bộ đề Đề thi CPA đầy đủ nhất qua các năm.

Đề thi CPA 2018 môn Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

Đề thi CPA 2018 môn Kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo nâng cao

Đề thi CPA 2018 môn Pháp luật về Kinh tế và luật doanh nghiệp chi tiết tại đây

A. Đề thi CPA 2018 môn Pháp luật về Kinh tế và luật doanh nghiệp (Đề chẵn)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN ĐỀ THI VIẾT NĂM 2018 (ĐỀ SỐ 02)
VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ

NĂM 2018

MÔN THI: PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ

VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP

————————- (Thời gian làm bài: 180 phút)

Câu 1: Phân biệt các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp: sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 (2 điểm)

Câu 2: Anh (chị) hãy trình bày các đặc điểm về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành (2 điểm)

Câu 3: Bài tập tình huống về Luật Lao động và xử lý kỉ luật lao động (2,0 điểm)

Lan làm việc tại Công ty dịch vụ và thương mại A theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ ngày 01/9/2015. Ngày 1/8/2018, Lan đã thanh toán nhầm tiền bán Tivi LG gây thiệt hại cho Công ty A 50 triệu đồng. Do vậy Lan đã bị xử lý kỷ luật lao động hình thức kéo dài thời hạn nâng lương theo tháng. Ngày 20/8/2018, Lan nghỉ việc 02 ngày (không có lý do chính đáng). Ngày 5/9/2018, Giám đốc Công ty A đã triệu tập Ban chấp hành Công đoàn cơ sở xử lý kỷ luật và ra quyết định sa thải với lý do Lan tái phạm trong thời gian chưa được xóa kỷ luật.

Anh chị hãy cho biết:

  1. Quyết định sa thải của Công ty A đúng hay sai? Vì sao?
  2. Để bảo vệ quyền lợi của mình, Lan phải làm gì? Trách nhiệm của Công ty dịch vụ và thương mại A?

Câu 4: Bài tập tình huống về hợp đồng thương mại dịch vụ (2 điểm)

Ngày 03/05/2017, công ty TNHH Minh Việt do ông Phó giám đốc làm đại diện đã ký với công ty Cổ phần Hùng Long hợp đồng số 04/2017/KLO-HD để mua hai loại vải với tổng trị giá hợp đồng là 662,2 triệu đồng. Hợp đồng quy định phạt vi phạm 70 triệu đồng nếu giao hàng kém chất lượng.

Vào 05/07/2017, người mua nhận được hàng. Tuy nhiên, khi kiểm tra chất .lượng loại vải, người mua phát hiện hàng không đạt chất lượng như mẫu đối chiếu do người bán cung cấp nên đã khiếu nại yêu cầu:

– Bên bán giảm giá 10% giá trị hợp đồng

– Bên bán chịu phạt vi phạm hợp đồng

– Bên bán bồi thường chi phí kiểm tra chất lượng hàng hóa

04/2017/KLQ-HD mặc dù có đầy đủ nội dung, và chữ ký nhưng ngày là chủ nhật và giấy ủy quyền làm vào ngày đầu năm số công vẫn quá lớn nên giấy ủy quyền này không hợp lý. Vì vậy, người bán đã yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu hóa toàn bộ. Bên mua chịu toàn bộ thiệt hại phát sinh do lỗi của bên mua

1, Hợp đồng số 04/2017/KLO-HD có bị vô hiệu không? Tại sao?

Trong trường hợp hợp đồng có hiệu lực, các yêu cầu của bên mua có được thỏa mãn không? Tại sao?

3, Nếu hợp đồng có hiệu lực, trong trường hợp nào thì bên mua có quyền ủy hợp đồng?

Câu 5: Bài tập tình huống về chuyển nhượng, góp vốn của Hội đồng thành viên công ty TNHH (2 điểm)

Ông Lê Văn N là thành viên góp 30 tỷ chiếm 30% vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn X. Sau 1 năm ông Lê Văn N. chuyển toàn bộ phần vốn góp này cho Bà Phạm Thị H, để thanh toán nợ giữa ông Lê Văn N và bà Phạm Thị H. Sau đó, bà Phạm Thị H yêu cầu được, hưởng quyền thành viên như ông Lê Văn N. Tuy nhiên, Hội đồng Thành viên của công ty X không đồng ý

Yêu cầu: Quyết định hội đồng Thành viên của công ty X không đồng ý bà Phạm Thị H. được hưởng quyền thành viên sau khi nhận chuyển nhượng vốn góp của ông Lê Văn N có dừng quy định không? Tại sao

Đề thi CPA 2018 môn Pháp luật về Kinh tế và Luật Doanh nghiệp

Tổng ôn CPA

B. Đề thi CPA 2018 môn Pháp luật về Kinh tế và Luật Doanh nghiệp (Đề lẻ)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN ĐỀ THI VIẾT NĂM 2018 (ĐỀ SỐ 02)
VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ

NĂM 2018

MÔN THI: PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ

VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP

————————- (Thời gian làm bài: 180 phút)

Câu 1: Nêu các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo quy định của Luật cạnh tranh 2004 và chỉ ra các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm tuyệt đối (2 điểm)

Câu 2: Anh chị hãy trình bày các đặc điểm về hội đồng quản trị trong công ty cổ phần theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành (2 điểm)

Câu 3: Bài tập về Điều lệ và vốn Điều lệ của công ty TNNH (2 điểm)

Công ty TNHH Hồng Huệ thành lập ngày 1/3/2018 có trụ sở tại Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, vốn điều lệ của Công ty do 4 thành viên đóng góp theo tỷ lệ, Hồng góp 25% vốn điều lệ, Huệ góp 30% vốn điều lệ, Cúc góp 20% vốn điều lệ (cam kết sẽ góp đủ trong tháng 4/2,018), Lan góp 25% vốn điều lệ. Công ty đã được Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật).

Bốn thành viên thống nhất Huệ là Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Hồng Huệ. Sau thời gian hoạt động, Huệ muốn thay đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty nên đã triệu tập họp Hội đồng thành viên đúng trình tự, thủ tục (triệu tập lần 1) nhưng tại phiên họp chỉ có Huệ và Lan tham dự, nghị quyết sửa Điều lệ Công ty chỉ được Huệ và Lan biểu quyết thông qua.

  1. Cuộc họp Hội đồng thành viên có hợp lệ không? Nghị quyết sửa đổi Điều lệ của Công ty TNHH Hồng Huệ có đúng quy định pháp luật không? Vì sao?
  2. Giả sử đến ngày 1/6/2018, Cúc chưa góp đù số tiền mặt bằng 20% vốn điều lệ thì phải giải quyết như thế nào? Lan muốn mua lại phần vốn góp của Cúc có được không?
  3. Trường hợp Huệ muốn tăng vốn điều lệ của Công tỵ thì phải thực hiện các thủ tục gì? Huệ có thể dùng xe ô tô Camry 2.0 để góp vốn vào Công ty trong trường hợp nào, Công ty và Huệ phải thực hiện những thủ tục gì?

Câu 4: Bài tập tình huống về hợp đồng thương mại và dịch vụ (2 điểm)

Công ty dệt may ở Hưng Yên (nguyên đơn) đã ký một hợp đồng mua và lắp đặt một hệ thống máy dệt may công nghiệp với một nhà cung cấp ở Nam Định (Bị đơn). Hợp đồng quy định “Người bán có nghĩa vụ giao hàng, lắp đặt và quản lý hệ thống vận hành tại nhà máy”.

Trong quá trình hoạt động, hệ thống máy này luôn gặp trục trặc và sau đó hệ thống này thường xuyên bị tạm dừng hoạt động. Nguyên nhân theo xác định của cơ quan giám định là do việc lắp đặt không đúng thiết bị. Bị đơn đề nghị gia hạn thêm 3 tháng để nhập thiết bị thay thế. Nhưng nguyên đơn đã tuyên bố hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bị đơn bồi thường các khoản thiết bị dưới đây:

  1. Số tiến đã thanh toán theo hợp đồng
  2. Khoản tiền phạt vi phạm 5% giá trị hợp đồng.
  3. Chi phí lưu kho và bảo quản máy trong thời gian máy trục trặc, tạm dừng hoạt động.

Các yêu cầu trên có được thỏa mãn không? Vì sao?

Câu 5: Bài tập tình huống về Hội đồng thành viên công ty TNHH (2 điểm)

Ông Trần B là thành viên góp vốn 20% của Công ty trách nhiệm hữu hạn A được thành lập có 10 thành viên là tổ chức và cá nhân, nhưng khi Họp Hội đồng thành viên, ông Trần B đã bỏ phiếu không tán thành về quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên trong Điều lệ công ty, Khi ông Trần B muốn nhượng lại phần vốn góp cho người khác nhưng công ty A không đồng ý và yêu cầu chỉ được chuyển nhượng cho thành viên của công ty A theo mức giá quy định nguyên tắc trong Điều lệ công ty, nếu chuyển nhượng cho người khác phải được sự chấp thuận của công ty A bằng văn bản.

Yêu cầu: Quyết định của công ty A không đồng ý cho ông Trần B chuyển nhượng vốn góp cho người khác có đúng quy định không? Tại sao?

Trên đây là bộ đề thi CPA 2018 môn Pháp luật về Kinh tế và Luật Doanh nghiệp. Chúc các bạn ôn thi CPA hiệu quả và đừng quên đăng ký Chương trình Học nhóm & Tổng ôn được Taca tổ chức Tri ân các bạn học viên tại website: https://taca.edu.vn để ôn thi và theo dõi những cập nhật mới nhất về kì thi CPA 2019 nhé!

Các bạn tham khảo thêm bài viết tại đây!

Kinh nghiệm ôn thi chứng chỉ CPA Việt Nam 2019

Những dạng bài tập đề thi chứng chỉ CPA môn Kế Toán

Kinh nghiệm khi làm bài thi chứng chỉ hành nghề kế toán kiểm toán môn Thuế 

Kinh nghiệm ôn thi CPA môn Phân Tích Hoạt Động Tài Chính Nâng Cao

Trọng tâm đề thi chứng chỉ CPA chứng chỉ hành nghề kế toán môn Luật 

Thi chứng chỉ kiểm toán viên 2019 môn Tiếng Anh có thực sự khó không ? 

Trọng tâm đề thi CPA chứng chỉ kiểm toán môn Tài Chính 

TACA KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề thi CPA 2018 môn Pháp luật về Kinh tế và Luật Doanh nghiệp
5 (100%) 1 vote[s]

Bài viết liên quan