Dịch vụ kế toán thuế - TACA - Training And Coaching Accounting

Trong quá trình làm dịch vụ kế toán thuế và trực tiếp giảng dậy cho các công ty lớn, nhỏ TACA nhận thấy có một tỷ lệ không nhỏ kế toán doanh nghiệp đang ở trạng thái:

  • Làm nghề nhưng không biết nghề này cần phải làm những gì?
  • Kế toán trưởng không biết luật kế toán;
  • Kế toán đi trước bảo gì thì làm thế;
  • Kế toán làm sai sót rồi BỎ CHẠY, gọi thuê bao nhắn tin không trả lời -> đạo đức nghề nghiệp quá kém;
  • Không coi trọng kế toán và chỉ tập trung và kiến thức thuế. Nhưng khi hỏi kỹ thì kiến thức thuế cũng dở dang không đến đầu đến đũa;
  • Kế toán học được dăm ba điều tự phong cho mình chữ giỏi và nhận làm dịch vụ kế toán giá rẻ cho doanh nghiệp;
  • Thiếu kiến thức chỗ nào thì lên gặp GIÁO SƯ Google để hỏi để rồi ra hàng vạn kết quả đúng sai khác nhau;
  • Thu thập, xử lý và đặc biệt lên BCTC và các báo cáo quyết toán thuế cuối năm không biết mình ĐÚNG HAY SAI;
  • Sau kiểm toán hoặc quyết toán thuế bị phạt số tiền rất lớn.

Làm kế toán Không hiểu kiến thức về pháp luật thuế trọng tâm sẽ dẫn tới RỦI RO lớn về thuế, gây hậu quả cho doanh nghiệp; Rất nhiều doanh nghiệp đã gặp phải quả đắng khi “trao thân gửi phận” vào những dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ không uy tín. Đến khi có biên bản phạt thuế thì “sự đã rồi”.

Dịch vụ kế toán thuế mà TACA cung cấp: