Đội ngũ chuyên gia

 1. Thầy Nguyễn Ngọc Minh
 • 25 năm kinh nghiệm tư vấn thuế tại Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài.
 • Giảng viên cao cấp tại Hội kế toán kiểm toán Việt Nam (VAA)
 • Giảng viên tại các khoá học tư vấn thuế, đại lý thuế
 1. Thầy Nguyễn Quang Huy
 • Hiện đang là CEO International Cleaning technology & Trading Co., Ltd
 • Thành viên hội kế toán quản trị công chứng Australian CMA
 • Thành viên hội kế toán quản trị công chứng anh quốc CIMA
 • Nghiên cứu sinh (tiến sỹ) tại ĐH Thương Mại: Quản trị chiến lược
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế cao cấp.
 • Nguyên là kế toán trưởng Subsidiary of  Vinashin Group
 1. Thầy Nguyễn Đức Luyện
 • Thành viên hội kế toán quản trị công chứng Australian CMA
 • Phó trưởng Ban Tài chính Kế toán, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
 • Kế toán trưởng Metropolis Vinhome Liễu Giai
 • Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (Mã CK: HND)
 • Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (Mã CK: QTP)
 1. Thầy Nguyễn Đỗ Đức Bảo
 • 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán
 • Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh – ĐH Mở Tp.HCM
 • Hiện tại đang làm kế toán trưởng bệnh viện An Sinh
 1. Thầy Nguyễn Mạnh Hiền
 • 1năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán kiểm toán
 • Giám đốc kiểm toán An việt
 • Giảng viên cao cấp tại Viện đào tạo AFA
 • Giảng viên cao cấp tại Học viện Taca
 1. Cô Lê Bình Hà
  Hơn 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính
  Hiện đang đảm nhiệm KTT của nhiều công ty và là trưởng phòng đào tạo nhân sự của công ty tài chính Manulife

Giảng viên tại Học viện Taca

 1. Thầy Nguyễn Minh Đức
 • năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị tài chính
 • Hiện tại là giám đốc tài chính tại chuỗi đồng hồ Xwatch
 • Kế toán trưởng tại Công ty TNHH Paris Baguette Hà Nội
 • Kế toán trưởng chi nhánh tại Công ty TNHH Miwon Việt Nam
 1. Thầy Nguyễn Hoàng
  12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán
  Hiện tại đang làm việc tại chuỗi siêu thị điện máy HC
  Giảng viên tại Học viện Taca
 2. Thầy Nguyễn Văn Hải
 • Hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế
 • Giảm đốc khối tư vấn thuế học viện Taca
 • Giảng viên chính tại các khoá học của Học viện Taca
 • Từng làm Audit Senior tập đoàn Petrolimex, than khoáng sản Việt Nam

     10. Thầy Nguyễn Việt Anh

 • Hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế
 • Chuyên gia triển khai hệ thống ERP tại Globe3 Việt Nam
 • Chuyên gia tư vấn thuế tại công ty tư vấn thuế AIC
 • Giảng viên chính tại các khoá học của Học viện Taca