Download trọn bộ Slide khóa học 

thuế chuyên sâu của Taca

[Miễn phí] Slide khóa học thuế chuyên sâu của Taca

Đề cương khóa học:

1. Kiến thức về thuế tại doanh nghiệp

2. Chuyên sâu về hóa đơn

3. Thuế GTGT và xử lý các tình huống thuế GTGT

4. Thuế TNCN và xử lý các tình huống thuế TNCN

5. Thuế TNDN và xử lý các tình huống thuế TNDN

6. Đọc và nhận định rủi ro về thuế thông qua BCTC

 

Rate this post