TALKSHOW – CHÂN DUNG KẾ TOÁN TRƯỞNG THỰC THỤ

TALKSHOW – CHÂN DUNG KẾ TOÁN TRƯỞNG THỰC THỤ

 Kế toán trưởng thực thụ Cách phá vỡ thói quen cũ để kiến tạo và phát triển vượt trội. Soc&Brothers, Đại diện độc quyền tại Việt Nam phân phối hàng tiêu dùng Mẹ và Bé cho các chuỗi bán lẻ như Bibo mart, Kids Plaza… Bộ phận tài chính kế toán được gọi là “bộ phận tư...