Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dự thi Đại Lý Thuế 2019

Căn cứ Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dự thi Đại Lý Thuế 2018 về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và Thông tư 51/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012;

Căn cứ Quyết định số 2132/QĐ-TCT ngày 08/12/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thành lập Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018,

Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018 thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018 như sau:

1.Đối tượng và điều kiện dự thi

Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam từ một (01) năm trở lên và có đủ các điều kiện sau:

– Có lý lịch rõ ràng, không thuộc các trường hợp sau:

+ Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù.

+  Người có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hải quan, kiểm toán bị xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn một (01) năm, kể từ ngày có quyết định xử phạt.

+ Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

+ Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

– Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc các ngành kinh tế, thuế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành khác và có tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học về tài chính, kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động tài chính, thuế từ 7% trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học trở lên và đã có thời gian làm việc trong lĩnh vực này từ đủ hai (02) năm trở lên tính từ thời gian tốt nghiệp ghi trên quyết định hoặc văn bằng tốt nghiệp đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

2.Hồ sơ dự thi

* Người dự thi đăng ký dự thi lần đầu

– Người dự thi thuộc trường hợp phải thi 2 môn (có thể đăng ký dự thi 2 môn hoặc 1 môn), nộp hồ sơ gồm:

(1) Đơn đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC, đính kèm thông báo này).

(2) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh màu cỡ 4x6cm, đóng dấu giáp lai ảnh, đóng dấu giáp lai giữa các trang, có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi người đăng ký dự thi đang công tác hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú (mẫu số 01 kèm theo Thông báo này).

Đối với người nước ngoài: Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

(3) Bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc các ngành kinh tế, thuế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, luật (bản sao có chứng thực; bản dịch ra tiếng Việt có chứng thực đối với Bằng tốt nghiệp do nước ngoài cấp).

Đối với người dự thi có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc các ngành, chuyên ngành không phải kinh tế, thuế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, luật nhưng có tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học về tài chính, kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động tài chính, thuế từ 7% trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học trở lên thì nộp:

(i) Bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên (bản sao có chứng thực; bản dịch ra tiếng Việt có chứng thực đối với Bằng tốt nghiệp do nước ngoài cấp).

(ii) Bảng kết quả học tập hoặc Bảng điểm toàn khóa học (bản sao có chứng thực; bản dịch ra tiếng Việt có chứng thực đối với Bảng kết quả học tập, Bảng điểm toàn khóa học do nước ngoài cấp).

(iii) Bảng xác định chuyên ngành đủ điều kiện dự thi (Mẫu số 02 kèm theo Thông báo này).

(4) Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) còn thời hạn sử dụng (bản sao có chứng thực).

(5) Giấy xác nhận số năm công tác chuyên môn của đơn vị mà người dự thi đã công tác tại đó (mẫu số 03 kèm theo Thông báo này) hoặc Sổ bảo hiểm xã hội của người dự thi (bản sao có chứng thực).

(6) Một (01) ảnh màu cỡ 3x4cm và hai (02) ảnh màu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi; hai (02) phong bì ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận.

3.Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dự thi

Để nhận mẫu hồ sơ đăng ký dự thi mới nhất 2019 thì bạn có thể đăng ký tại đây, file mẫu sẽ tự động gửi ngay về mail cho bạn!

3.1 Mẫu 04: Hồ sơ đăng ký dự thi
  • Mẫu 04 để Bạn dán bên ngoài bộ hồ sơ, về mục hồ sơ Bạn có thể mua bất cứ túi đựng hồ sơ nào tại văn phòng phẩm bất kỳ đều được
  • Trong mẫu 04 Bạn cần lưu ý một vài vấn đề sau:

+ Tích vào mục lần đầu tham dự nếu đây là lần đầu tiên Bạn tham dự kỳ thi và các môn Bạn dự thi (pháp luật về thuế, kế toán)

+ Trường hợp Bạn dự thi lần thứ 2 hoặc 3 thì tích vào mục 2: Đăng ký dự thi lại các môn chưa đạt hoặc đăng ký các môn chưa (nếu Bạn đã thi qua 01 môn Thuế hoặc Kế toán thì cần có bảng điểm kết quả thi cùa môn đó)

  • Mục 6 (Hồ sơ gồm): ở mục này Bạn tích theo số lượng giấy tờ trong hồ sơ Bạn đã cung cấp(Hình ảnh hướng dẫn)

3.2 Mẫu 01: Sơ yếu lý lịch

  • Đối với sơ yếu lý lịch tự thuật Bạn khai báo lý lịch bản thân đúng và xin dấu xác nhận tại Phường, Xã nơi bạn sinh sống hoặc dấu xác nhận tại công ty nơi Bạn đang công tác
  • Đặc biệt lưu ý thời gian hoạt động bản thân (thời gian công tác) Bạn phải khai báo và xin dấu xác nhận tại Công ty nơi bạn đã từng làm việc. Trường hợp Bạn làm việc tại nhiều nơi thì phải xin dấu xác nhận đầy đủ các nơi Bạn đã từng làm việc.

Ví dụ: : Bạn công tác tại Học viện kế toán Taca và Công ty Đại Lý Thuế Taca thì Bạn xin dấu xác nhận của cả 02 nơi bạn đã làm việc

+ Từ 06/2015 – 06/2016 công tác tại Học viên kế toán Taca

+ Từ 07/2016 – 07/2018 công tác tại Đại lý thuế Taca

Lưu ý: Ảnh trong sơ yếu lý lịch Bạn phải đóng giáp lai và đóng giáp lai 02 trang của sơ yếu lý lích

3.3 Mẫu 02: Xác định chuyên ngành đủ điều kiện dự thi

Đối với người dự thi có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc các ngành, chuyên ngành không phải kinh tế, thuế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, luật nhưng có tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học về tài chính, kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động tài chính, thuế từ 7% trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học trở lên thì nộp:
– Bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên (bản sao có chứng thực; bản dịch ra tiếng Việt có chứng thực đối với Bằng tốt nghiệp do nước ngoài cấp)

  • Bảng kết quả học tập hoặc Bảng điểm toàn khóa học (bản sao có chứng thực; bản dịch ra tiếng Việt có chứng thực đối với Bảng kết quả học tập, Bảng điểm toàn khóa học do nước ngoài cấp).
  • Bảng xác định chuyên ngành đủ điều kiện dự thi (Mẫu số 02).

3.4 Mẫu 03: Giấy xác nhận thời gian công tác

  • Đối với những Bạn công tác tại nhiều đơn vị thì cần xin giấy xác nhận đầy đủ của những đơn vị Bạn công tác. Trong trường hợp không thể xin giấy xác nhận công tác thì Bạn dùng bản sao có chứng thực Sổ bảo hiểm

3.5 Mẫu 05: Đơn đăng ký dự thi

Bạn khai đầy đủ thông tin theo mẫu 05 và lưu ý một số chi tiết sau:
– Thời gian công tác: trùng với giấy xác nhận công tác (mẫu 03)

–  Mục 11: Ghi môn đề nghị xét miễn

Lưu ý: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học; chứng minh nhân dân, bảng điểm, chứng chỉ … phải cung cấp bản xác thực (công chứng) trong vòng 6 tháng gần nhất, tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Mọi vướng mắc của Bạn về vấn đề hoàn thiện hồ sơ, hãy gọi ngay tới Học Viện Taca để nhận được những tư vấn tận tình nhất theo số điện thoại Hotline: 0933.511.911 – 0962.511.911 – 0946.511.911 – 0941.611.911

Trân trọng!

 

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dự thi Đại Lý Thuế 2019
3.4 (68%) 25 vote[s]

Bài viết liên quan