Khóa học Kế toán trưởng thực thụ

Chương trình huấn luyện

Cách một kế toán trưởng phá vỡ những thói quen cũ để kiến tạo và phát triển vượt trội

3 tố chất để trở thành kế toán trưởng thực thụ

Tất cả đều bắt đầu từ Kế Toán

Kế Toán không chỉ đơn thuần là ghi chép sổ sách. Toàn bộ Câu Chuyện Kinh doanh và những Bí mật Của Công ty đều có thể tìm thấy được ở bộ phận Kế Toán. Không giống như những lớp đào tạo kế toán trưởng lấy chứng chỉ. Ở đây chúng tôi không coi trọng việc học chỉ để lấy chứng chỉ.

Tôi cũng không thích những file Excel, Template, quy trình có sẵn được chia sẻ tràn lan trên mạng và những file data dữ liệu hằng hà sa số được chất đầy qua năm tháng. Phương pháp giảng dạy của tôi được đúc kết qua thời gian thực tế làm kế toán trưởng và giám đốc tài chính.

Khoá học này cô đọng những kiến thức, kỹ năng và tố chất để trở thành kế toán trưởng thực thụ được đúc kết trong 4 module gồm 15 buổi làm việc trên lớp và 5 buổi ngoại khoá tô rèn tính thực chiến áp dụng trong chính doanh nghiệp của bạn.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Nhắc tới các khóa học về kế toán trưởng hiện nay, đa phần các trung tâm chỉ dạy lý thuyết trong sách vở chỉ để thi lấy chứng chỉ.

Tuy nhiên ở Taca, chúng tôi thấy rằng: Đi học kế toán trưởng là phải học được tư duy quản trị, bao quát. Phải học được từ những chuyên gia trong nghề, giàu tính thực tế để áp dụng được vào công việc, đừng chỉ học lý thuyết suông!

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

Những bài học thiết thực để trở thành một KẾ TOÁN TRƯỞNG THỰC THỤ được cô đọng từ những kiến thức chuyên sâu, THỰC CHIẾN & những kỹ năng, tố chất từ chuyên gia đầu ngành được đúc kết trong 4 module gồm 15 buổi làm việc trên lớp và 5 buổi ngoại khoá tô rèn tính thực chiến áp dụng trong chính doanh nghiệp của bạn.

MODULE 1 : PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH & PHÁT HIỆN GIAN LẬN

 • Chuyên gia giảng dạy: Nguyễn Phương Duy
 • Số buổi học: 5 buổi

Nội dung module phân tích báo cáo tài chính và phát hiện gian lận sẽ giúp

bạn kiến thức đánh giá báo cáo tài chính một cách hiệu quả. Các thảo luận về cách diễn giải bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh một cách đúng đắn.

Các tình huống nghiên cứu mới nhiều giá trị về báo cáo gian lận và cách soát xét. Một số mẹo trong việc soát xét báo cáo tài chính.

 

Buổi 1: Phát Hiện Gian Lận Trên Báo Cáo Tài Chính
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến sai sót.
 • Các hình thức biểu hiện gian lận trên BCTC.
 • Thủ tục phát hiện sai sót gian lận trên báo cáo tài chính.
 • Các phương pháp và thủ thuật gian lận trên báo cáo tài chính.
 • Đánh giá các yếu tố dẫn đến rủi ro gian lận trên báo cáo tài chính.
Buổi 2: Phân Tích Gian Lận Dựa Trên Các Báo Cáo Tài Chính Được Niêm Yết
 • Ứng dụng thực tế các phương pháp gian lận vào báo cáo tài chính.
 • Phân tích các giao dịch liên kết, giao dịch ảo, giao dịch chứng từ trên thuyết minh báo cáo.
 • Phân tích các chỉ tiêu tài sản/nguồn vốn/lợi nhuận và các chỉ tiêu nhạy cảm mà KTT hay sử
 • dụng để làm đẹp báo cáo tài chính.
 • Phân tích mối quan hệ giữa các báo cáo để nhìn nhận được sự gian lận trắng trợn mà các
  công ty lớn hay sử dụng
Buổi 3: Thực Hành Phân Tích Bóc Tách Gian Lận Báo Cáo Tài Chính
 • Thực hành bài tập phân tích báo cáo tài chính để phát hiện gian lận.
 • Thực hành một số tình huống ứng dụng được ngay vào doanh nghiệp của bạn.
Đăng ký ngay

MODULE 2 : XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ & KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP

 • Chuyên gia giảng dạy: Trần Trọng Thắng
 • Số buổi học: 5 buổi

Nội dung "XÂY DỰNG HỆ THỐNG BCQT & LẬP KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH DOANH" sẽ giúp bạn:

Cách tạo ra BCQT & thông tin nội bộ mà doanh nghiệp muốn. Nắm rõ từng góc cạnh trong bức tranh hoạt động của doanh nghiệp về dòng tiền, P&L, cơ cấu doanh thu,.. Và nhiều yếu tố then chốt khác ẩn giấu đằng sau những con số mà ông chủ muốn nghe từ bạn.

Buổi 4: Tổng Quan Về Báo Cáo Quản Trị Ứng Dụng Trong Doanh Nghiệp
 • Quy trình xây dựng hệ thống báo cáo quản trị.
 • Tổ chức bộ máy, công cụ thực hiện xây dựng hệ thống báo cáo quản trị.
 • Xác định mục đích xây dựng BCQTcủa từng học viên để chuẩn bị triển khai trong khóa học.
Buổi 5: Quản Trị Chi Phí Hoạt Động
 • Các đặc trưng trong giá thành của doanh nghiệp sản xuất.
 • Các phương pháp tính giá thành hoạt động.
 • Các vấn đề khó khăn trong việc xây dựng giá thành.
 • Thảo luận thực tiễn công tác tính giá thành tại doanh nghiệp mẫu và đối với doanh nghiệp
  các học viên.
 • Làm bài tập doanh nghiệp mẫu.
 • Các báo cáo quản trị đối với hoạt động sản xuất.
Buổi 6: Quản Trị Chi Phí Hoạt Động
 • Yêu cầu và thực tiễn việc đánh giá hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng tài sản.
 • Hướng dẫn các phương pháp, cách thức xác định hiệu quả tài sản, dự án.
 • Bài tập thực hành đánh giá tài sản.
Buổi 7: Quản Trị Chi Phí Hoạt Động
 • Các đặc trưng trong giá thành của sản phẩm bất động sản.
 • Thảo luận thực tiễn công tác tính giá thành tại doanh nghiệp mẫu và đối với doanh nghiệp
  các học viên
 • Làm bài tập doanh nghiệp mẫu.
 • Các báo cáo quản trị đối với sản phẩm bất động sản (báo cáo tiến độ, dòng tiền).
Buổi 8: Quản Trị Chi Phí Hoạt Động
 • Giới thiệu các phương pháp định giá trong hoạt động kinh doanh.
 • Nội dung các phương pháp định giá cơ bản.
 • Hướng dẫn xác định giá trị bất động sản.
 • Làm bài tập.
Buổi 9 - 12: Lập & Phân Tích Báo Cáo Quản Trị Hoạt Động
Kinh doanh
 • Giới thiệu các loại báo cáo phân tích hiệu quả, tình hình hoạt động kinh doanh (áp dụng
  chung cho DNSX và Thương mại).
 • Hướng dẫn lập Báo cáo phân tích về hiệu quả kinh doanh theo thị trường, khách hàng, sản
  phẩm…
 • Hướng dẫn về đọc các báo cáo phân tích hoạt động kinh doanh và bán hàng.
Buổi 13: Quy Trình Xây Dựng Kế Hoạch Ngân Sách
 • Giới thiệu các loại báo cáo phân tích hiệu quả, tình hình hoạt động kinh doanh (áp dụng
  chung cho DNSX và Thương mại).
 • Hướng dẫn lập Báo cáo phân tích về hiệu quả kinh doanh theo thị trường, khách hàng, sản
  phẩm…
 • Hướng dẫn về đọc các báo cáo phân tích hoạt động kinh doanh và bán hàng.
Buổi 14: Các Phương Pháp Lập & Bài Tập Thực Hành Ngân Sách
 • Phương pháp lập ngân sách công ty dịch vụ, thương mại, sản xuất.
 • Thực hành bài tập lập ngân sách.
Buổi 15: Đánh Giá & Thẩm Định Ngân Sách
 • Các kịch bản ngân sách và ngân sách linh hoạt
 • Lập và thẩm định ngân sách hoạt động, ngân sách tài chính.
 • Bài tập thực hành.
Đăng ký ngay

MODULE 3 : Quản trị tài chính

 • Chuyên gia giảng dạy: Nguyễn Phương Duy
 • Số buổi học: 5 buổi

Ở module này sẽ giúp bạn nắm trọn trong tay 8 phương pháp quản trị dòng tiền hiệu quả: Tăng lợi nhuân (hoặc giảm lỗ), giảm hàng tồn kho, giảm công nợ phải thu, tối ưu Thuế TNDN phải nộp... Và làm thế nào để huy động vốn, tiền vay, chi phí lãi vây, tiền gửi ngân hàng.

Buổi 16: Ngân Hàng & Huy Động Vốn Tín Dụng
 • Giới thiệu về hình thức huy động vốn tín dụng, ý nghĩa, vai trò.
 • Giới thiệu bộ chỉ tiêu đánh giá tính dụng doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn quy trình tín dụng (vay vốn ngắn hạn, dài hạn) Các yếu tố ảnh hướng đến chi
  phí tài chính.
Buổi 17: Xây Dựng Dòng Tiền Trong Hoạt Động Kinh Doanh
 • Ý nghĩa của dòng tiền.
 • Nội dung cơ bản của dòng tiền.
 • Hướng dẫn xử lý xác định các nội dung của dòng tiền.
 • Bài tập và bản dòng tiền mẫu.
Buổi 18: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh.
 • Các nội dung cơ bản của KHKD.
 • Các phương pháp xây dựng kế hoạch kinh doanh.
 • Hướng dẫn xây dựng và quản trị KHKD.
Đăng ký ngay

MODULE 4 : Kiểm soát nội bộ và tổ chức phòng kế toán

 • Chuyên gia giảng dạy: Bùi Đức Hải
 • Số buổi học: 5 buổi

Mudule này sẽ giúp bạn trả lời làm thế nào để xây dưng được bộ bộ máy kế toán hoàn chỉnh đẩy đủ chức năng, nhiệm vụ phù hợp với doanh nghiệp & Xây dựng được phương pháp dự báo, kiểm soát rủi ro hoạt động hạch toán, thanh toán, chứng từ,... hay các vấn đề về tài chính quan trọng

Buổi 19: Tổ Chức Phương Pháp & Kiểm Soát

A. Hướng dẫn tổ chức phương pháp kiểm soát nội bộ

 • Các nội dung cơ bản của KHKD.
 • Các phương pháp xây dựng kế hoạch kinh doanh.
 • Hướng dẫn xây dựng và quản trị KHKD.

B. Kiểm soát hoạt động

 • Kiểm soát các quy trình: hạch toán, chốt số liệu, phê duyệt, thanh toán.
 • Kiểm soát chứng từ

C. Kiểm soát tài chính

 • Kiểm soát ngân sách.
 • Kiểm soát định mức.
 • Lập báo cáo kiểm soát.
 • Kiểm soát các chỉ tiêu tài chính (vòng quay công nợ, htk...).
Buổi 20: Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán
 • Sơ đồ tổ chức, mô tả công việc, KPIs,..
 • Quy trình phòng kế toán.
Đăng ký ngay

PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN

Phase 1

Chuyên gia chia sẻ kiến thức và cách triển khai thực tế cho từng nội dung trong buổi học

Phase 2

Thực hành case study theo nhóm ngành anh/chị đang làm ở mô hình nào thì sẽ chia nhóm ngồi thảo luận và hoàn thành bài tập nhóm

Phase 3

Mỗi nhóm lên thuyết trình bảo vệ kết quả đã hoàn thiện. Các nhóm ở dưới sẽ phản biện, đóng vai như các thành viên trong ban điều hành chất vấn KTT

Phase 4

Chuyên gia là người phân tích, hướng dẫn và có kết luận cuối cùng

Theo Case Study thực tế theo từng nhóm ngành:
Thương mại dịch vụ, sản xuất gia công, xây lắp bất động sản

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

CHIA SẺ CỦA HỌC VIÊN

HỌC PHÍ & ƯU ĐÃI

Học Phí 15.000.000 VNĐ

Học phí này đã bao gồm tất cả tài liệu giáo trình trong suốt quá trình học tập.

Dành cho học viên đăng ký & hoàn thành học phí sớm
 • Giảm 5% cho cá nhân chuyển khoản sớm trước 20/5/21.
 • Giảm 10% cho nhóm 3 học viên chuyển khoản sớm trước 20/5/21
 • Giảm 15% khi là học viên cũ tại TACA.
 • Ưu đãi tham dự Event, Workshop chuyên môn về Kế toán - Thuế - Tài chính do Taca tổ chức

ẢNH NỔI BẬT

Tủ sách kế toán trưởng

CHÂN DUNG KẾ TOÁN TRƯỞNG THỰC THỤ

Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để hoạch định kế hoạch cho tương lai. Đừng chờ đợi, đừng để thời gian trôi đi vô ích. Chúng ta phải tận dụng thời gian.

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT!

ĐĂNG KÝ NGAY