Trở thành một kế toán trưởng mà mọi doanh nghiệp khao khát

Khóa học kế toán trưởng này sẽ giúp bạn sở hữu một tư duy quản trị được truyền đạt bởi chính các chuyên gia trong nghề, là nền tảng giúp bạn thăng tiến trong công việc

Học cùng chuyên gia đầu ngành

Là những người có tư duy quản trị sắc bén, có kinh nghiệm lâu năm, nắm giữ các vị trí cao, giám đốc tài chính ở các Doanh Nghiệp lớn và tận tâm với học viên

Giáo trình, Casestudy thực tế

Được chia sẻ trực tiếp bởi các giảng viên với các tình huống thực tế đã gặp phải, những bí quyết nghề nghiệp, không chỉ là lý thuyết suông

Hỗ trợ học viên trọn đời

Giảng viên không chỉ giải đáp các vấn đề của học viên ngay trong lớp học mà còn hỗ trợ trọn đời về sau, hết mình vì học viên

khác biệt khóa học  Điều gì khác biệt ở khóa học này

Nhắc tới các khóa học về kế toán trưởng hiện nay, đa phần các trung tâm chỉ dạy lý thuyết trong sách hoặc dạy để thi lấy chứng chỉ.

Tuy nhiên ở Taca, chúng tôi nghĩ rằng: Đi học kế toán trưởng là phải học được tư duy quản trị, bao quát. Phải học được từ những chuyên gia trong nghề, giàu tính thực tế để áp dụng được vào công việc, đừng chỉ học lý thuyết suông!

Khóa học này sẽ giúp bạn như thế nào?

Bước 1

Học hiểu toàn bộ 6 module cần thiết phải biết của 1 Kế toán trưởng

Bước 2

Thay đổi tư duy quản trị như một Kế toán trưởng đúng nghĩa

Bước 3

Ứng dụng và thay đổi doanh nghiệp đang làm việc

lộ tình học  Nội dung chi tiết khóa học

Module 1: Bức tranh doanh nghiệp

 • Giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp theo đuổi là gì? Ví dụ doanh nghiệp theo đuổi tính Đoàn kết – Kỷ luật – Chân thành – Khiêm nhường.
 • Tầm nhìn của Doanh nghiệp mong muốn trở thành như thế nào trong tương lai. Mục tiêu ngắn hạn, dài hạn mà DN hướng tới.
 • Doanh nghiệp lập ra để làm gì, lập ra để hoạt động về giá trị gì ? Đó chính là sứ mệnh của Doanh nghiệp.
 • Cách tổ chức hoạt động từ cấp lãnh đạo xuống tới cấp phòng ban và cấp nhân viên. Được hình thành theo cấu trúc sơ đồ vận hành như thế nào ?
 • Kế hoạch phát triển, kế hoạch hành động những dự án, mục tiêu mà DN hướng tới được xây dựng như thế nào ?

Module 2: Cấu trúc phòng kế toán

Cách thức tổ chức cơ cấu phòng kế toán (về tư duy tổng thể)

Sơ đồ tổ chức:

 • Sơ đồ tổ chức là gì?
 • Vì sao phải có sơ đồ tổ chức?
 • Tác dụng của sơ đồ tổ chức trong công tác quản lý phòng kế toán
 • Tác dụng của sơ đồ tổ chức trong phân công công việc
 • Cách xây dựng sơ đồ tổ chức  


Mô tả công việc:

 • Mô tả công việc là gì?
 • Vì sao phải có mô tả công việc?
 • Có những kiểu mô tả công việc nào?
 • Xây dựng mô tả công việc như thế nào để đạt hiệu quả
 • Vai trò của mô tả công việc trong công tác quản lý và phân công công việc

KPIs trong công tác quản lý kế toán:

 • KPIs là gì
 • Tại sao phải xây dựng kPIs
 • Xây dựng kPIs cho kế toán như thế nào
 • Cách đánh giá hiệu quả công việc thông qua kPIs đã đưa ra

Module 3: Kiểm soát nội bộ

Kiểm soát thông qua hệ thống quy trình

 • Quy trình là gì
 • Vì sao cần phải có quy trình
 • Tầm quan trọng của quy trình trong quản lý doanh nghiệp và lợi ích của quản lý doanh nghiệp bằng quy trình
 • Rào cản trong quá trình thực hiện quy trình là gì
 • Cách thiết lập 1 quy trình
 • Các yếu tố tạo nên thành công của quản lý doanh nghiệp bằng quy trình
 • Vòng đời quy trình trong doanh nghiệp
 • Mối quan hệ giữa quy trình và các đối tượng của doanh nghiệp
 • Các quy trình thiết yếu doanh nghiệp cần phải thiết lập
 • Cách xây dựng quy trình làm việc sao cho hiệu quả nhất
 • Cách kiểm soát tối ưu dựa trên quy trình đã được ban hành tại doanh nghiệp

Kiểm soát thông qua hệ thống báo cáo

 • Hệ thống báo cáo kế toán
 • Sổ quỹ, TGNH
 • Sổ tổng hợp công nợ phải thu, phải trả
 • Tổng hợp NXT kho hàng hóa
 • Hệ thống báo cáo tài chính


Hệ thống báo cáo quản trị

 • Báo cáo doanh thu và phân tích doanh số
 • Báo cáo chi phí và phân tích chi phí
 • Báo cáo lợi nhuận và phân tích lợi nhuận
 • Phân tích mối quan hệ doanh thu- chi phí – lợi nhuận
 • Phân tích báo cáo hiện tại và xu hướng phát triển cho doanh nghiệp
 • Báo cáo hợp nhất

Các vấn đề, giải pháp và kinh nghiệm trong việc kiểm soát nội bộ

Module 6: Tư vấn thuế

Lập kế hoạch thuế

 • Tầm quan trọng của kế hoạch thuế trong vận hành doanh nghiệp
 • Quy trình lập kế hoạch thuế
 • Những vấn đề và giải pháp gặp phải khi thực hiện kế hoạch thuế

Kỹ năng quyết toán thuế

 • Quy trình soát xét hồ sơ thuế trước khi quyết toán
 • Kỹ năng giải trình với cơ quan thuế
 • Kỹ năng xử lý sau quyết toán thuế
Module 5: Tài chính doanh nghiệp

Kế hoạch hóa tài chính tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp:

 • Lập kế hoạch kinh doanh và xây dựng cơ cấu tài chính dài hạn cho doanh nghiệp.
 • Lập và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư.
 • Lập phương án huy động vốn, vay vốn ngân hàng.

Ngân sách, định mức công cụ quản lý tài chính tối ưu trong ngắn hạn;

Đòn bẩy, công cụ nâng cao hiệu quả kinh doanh:

 • Đòn bẩy hoạt động: Mối quan hệ Doanh thu – chi phí – lợi nhuận.
 • Đòn bẩy tài chính: Con dao 2 lưỡi.

Hệ thống chỉ số cái nhìn toàn cảnh về tài chính doanh nghiệp:

 • Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán;
 • Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động;
 • Nhóm chỉ tiêu đánh giá rủi ro tài chính;
 • Nhóm chỉ tiêu đánh giá tiềm năng tăng trưởng

Module 4: Kế toán quản trị

Xây dựng hệ thống kế toán quản trị

 • Kế toán quản trị là gì
 • Vì sao phải xây dựng hệ thống kế toán quản trị
 • Vai trò của kế toán quản trị
 • Cách xây dựng kế toán quản trị hiệu quả cho doanh nghiệp
 • Phân biệt kế toán quản trị khác kế toán tài chính
 • Những kỹ năng cần có của 1 kế toán quản trị

Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị

 1. Hệ thống báo cáo bắt buộc theo thời gian

  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả kinh doanh
  • Báo cáo dòng tiền
  • Báo cáo doanh thu
  • Báo cáo chi phí
  • Báo cáo tài sản
  • Các loại báo cáo khác

 2. Hệ thống báo cáo theo đặc thù hoạt động

  • Báo cáo kết quả theo vùng
  • Báo cáo theo ngành hàng
  • Báo cáo theo kênh (bán lẻ, bán sỉ, online…)
  • Báo cáo theo giới tính, độ tuổi của khách hàng
  • Báo cáo theo chuỗi giá trị sản phẩm
  • Báo cáo theo hành vi ứng xử của chi phí (Biến phí, định phí)
  • Báo cáo theo hoạt động
  • Báo cáo hợp nhất (các cửa hàng, các chi nhánh…)
  • Các chỉ tiêu phân tích báo cáo quản trị

Xây dựng kế hoạch ngân sách:

 • Tầm quan trọng và lợi ích khi thực hiện ngân sách
 • Quy trình lập ngân sách
 • Những vấn đề và giải pháp khi thực hiện
 • Đánh giá và đo lường kết quả thực hiện ngân sách

Giảng viên của khóa học

“Chúng tôi hoàn toàn thấu hiểu được vấn đề chung mà những người làm kế toán thường gặp phải: dù kế toán lâu năm, kinh nghiệm kỹ năng không thiếu nhưng không phát triển được bản thân và trong công việc. Vì chỉ làm theo thói quen, tư duy theo lối mòn. Đa số học viên tìm tới khóa chúng tôi đều như thế. Và chúng tôi muốn giúp đỡ các bạn” (Anh Nguyễn Minh Đức – CFO)

Nguyễn Ngọc Minh

Nguyễn Ngọc Minh

Chuyên gia tư vấn thuế

 • 25 năm kinh nghiệm tư vấn thuế tại Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài
 • Giảng viên cao cấp tại Hội kế toán kiểm toán Việt Nam (VAA)
 • Giảng viên tại các khoá học tư vấn thuế, đại lý thuế
Nguyễn Đức Luyện

Nguyễn Đức Luyện

Phó trưởng ban tài chính kế toán

 • Phó trưởng Ban Tài chính Kế toán, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
 • Kế toán trưởng Metropolis Vinhome Liễu Giai
 • Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (Mã CK: HND)
Nguyễn Đỗ Đức Bảo

Nguyễn Đỗ Đức Bảo

Giám đốc khối tư vấn thuế

 • 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán
 • Hiện tại đang làm kế toán trưởng bệnh viện An Sinh
 • Giảng viên chính tại các khoá học của Học viện Taca

Khóa học này phù hợp với ai?

Kế toán tổng hợp/Kế toán viên

Là những người đang làm kế toán và có mục tiêu trở thành một kế toán trưởng trong tương lai. Khóa học này sẽ cung cấp những modules bài học, phương pháp tư duy theo một lộ trình cụ thể rõ ràng nhằm giúp bạn sớm đạt được mục tiêu của mình

Kế toán trưởng

Là các kế toán trưởng ở các doanh nghiệp SMEs nhưng còn thiếu kỹ năng, tư duy của một người quản trị. Khóa học này sẽ bổ sung cho các bạn những mảnh ghép còn thiếu đó để làm việc hiệu nhất

Kiểm toán viên, giám sát tài chính...

Là những người làm trong ngành kiểm toán, tài chính… nhưng có đam mê về kế toán quản trị và muốn chuyển sang làm kế toán trưởng. Các giảng viên là các giám đốc tài chính trong khóa học sẽ giúp bạn đạt được mục đích  

thành công của khóa hoc  Thành công sau khóa học

 • Thấm nhuần tư duy quản trị từ chuyên gia
 • Thành một kế toán trưởng khác biệt, nhiều chủ DN săn đón hoặc muốn cộng tác
 • Cơ hội, thu nhập và mức lương tăng nhiều lần
 • Tư duy như một giám đốc tài chính thực thụ
 • Nắm bắt được toàn bộ sức khỏe tài chính của doanh nghiệp
 • Tự tin tham vấn cho lãnh đạo

NHẬN ƯU ĐÃI lên tới 2.000.000 vnđ

Học phí 7.000.000 VNĐ đăng ký sớm ngay hôm nay chỉ còn 5.000.000 VNĐ

Chương trình ưu đãi sắp hết!

Khuyến mãi sẽ hết hạn sau

Ngày(s)

:

Giờ

:

Chút(s)

:

Thứ hai(s)

Lịch khai giảng

Ngày khai giảng: 30/09/2017

Thời gian: Chiều thứ 7, cả ngày chủ nhật

Sáng: 8h-11h

Chiều: 13h30 – 16h30

Với hơn 4 năm kinh nghiệm thực tế triển khai, TACA tự tin thiết kế Khóa học này để giúp bạn nắm vững kiến thức và tư duy cần thiết để trở thành một kế toán trưởng tài năng trong tương lại.

 • 20 buổi học chuyên sâu
 • 60 giờ học trên lớp
 • 100 Modules giảng dạy
 • 50 Casestudy điển hình thực tế

Chính sách hoàn tiền 150% – đầu tiên tại Việt Nam

 • Thực trạng hiện nay, các trung tâm kế toán trên thị trường dạy kiến thức tạp nham, không hiệu quả. Khiến phần lớn học viên lo sợ, nghi ngờ khi đi học vừa mất tiền vừa mất thời gian lại không thu nhận được nhiều giá trị.
 • Vì vậy, Taca cam kết hoàn tiền 150% nếu học viên cảm thấy không hài lòng vì bất kì lý do gì.
 • Tại sao lại được thêm 50%? – Đó chính là khoản chi phí công sức, thời gian mà bạn bỏ ra để học thử khóa học này! Do vậy không có rủi ro nào mà bạn không đăng ký ngay hôm nay.

Quà tặng đi kèm

 • Đăng kí sớm nhận khuyến mãi lên tới 2.000.000 VNĐ
 • Ebook 11 bước xây dựng bộ máy tổ chức phòng kế toán hoàn chỉnh
 • Ebook 9 bước xây dựng hệ thống kế toán quản trị
 • Xây dựng trọn bộ KPI cho phòng kế toán
 • Các form báo cáo tuần, báo cáo tháng, quý , năm
 • Hỗ trợ tư vấn trực tiếp bởi các chuyên gia đầu ngành

quà tặng đính kèm

Cảm nhận từ Facebook của học viên

Một số hình ảnh lớp học

Taca – nơi giúp bạn phát triển sự nghiệp kế toán

Học viên tham gia

Khóa học hoàn thành

%

Học viên học đỗ đại lý thuế

%

Học viên hài lòng

Địa điểm học

35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian khai giảng:

Chiều thứ 7, cả ngày chủ nhật

Sáng: 8h-11h

Chiều: 13h30 – 16h30

Hotline 1: 0933 511 911

Hotline 2: 0946 511 911

Hotline 3: 0962 511 911