KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG THỰC THỤ

“Cách trở thành một kế toán trưởng mà mọi doanh nghiệp khao khát”

TẤT CẢ ĐỀU BẮT ĐẦU TỪ KẾ TOÁN
Kế toán không Chỉ đơn thuần Là ghi Chép sổ Sách, Toàn bộ Câu chuyện Kinh doanh và những Bí mật của Công ty đều có thể Tìm thấy Được ở Bộ phận Kế toán. Không giống như những lớp đào tạo kế toán trưởng lấy chứng chỉ. Ở đây chúng tôi không coi trọng việc học chỉ để lấy chứng chỉ. Tôi cũng không thích những file excel, template, quy trình có sẵn được chia sẻ tràn lan trên mạng và những file data dữ liệu hằng hà sa số được chất đầy qua năm tháng. Phương pháp giảng dạy của tôi được đúc kết qua thời gian thực tế làm kế toán trưởng và giám đốc tài chính. Khoá học này cô đọng những kiến thức, kỹ năng và tố chất để trở thành kế toán trưởng thực thụ được đúc kết trong 3 module gồm 15 buổi làm việc trên lớp và 5 buổi ngoại khoá tô rèn tính thực chiến áp dụng trong chính doanh nghiệp của bạn.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Nhắc tới các khóa học về kế toán trưởng hiện nay, đa phần các trung tâm chỉ dạy lý thuyết trong sách vở chỉ để thi lấy chứng chỉ.

Tuy nhiên ở Taca, chúng tôi thấy rằng: Đi học kế toán trưởng là phải học được tư duy quản trị, bao quát. Phải học được từ những chuyên gia trong nghề, giàu tính thực tế để áp dụng được vào công việc, đừng chỉ học lý thuyết suông!

Mục tiêu 1

Trở thành một kế toán trưởng mà mọi doanh nghiệp khao khát. Kế toán phải có giá trị, giá trị là điểm tựa để được coi trọng.

Mục tiêu 2

Sở hữu tư duy quản trị được truyền đạt bởi chính các chuyên gia trong nghề, là nền tảng giúp bạn thăng tiến trong công việc.

l

Mục tiêu 3

Kỹ năng trong việc kiểm soát, tư vấn quản trị cho doanh nghiệp dựa trên số liệu kế toán

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

Học cùng chuyên gia đầu ngành

Là những chuyên gia có kiến thức sắc bén, có kinh nghiệm lâu năm, nắm giữ các vị trí cao, CFO, Giám đốc các Công ty và tận tâm với học viên

Giáo trình, Casestudy thực tế theo từng nhóm ngành

Được chia sẻ trực tiếp bởi các giảng viên với các tình huống thực tế đã gặp phải, những bí quyết nghề nghiệp, không chỉ là lý thuyết suông

Hỗ trợ học viên trọn đời

Giảng viên không chỉ giải đáp các vấn đề của học viên ngay trong lớp học mà còn hỗ trợ trọn đời về sau, hết mình vì học viên

Lộ trình nội dung chi tiết khoá học

MODULE 1: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH & PHÁT HIỆN GIANG LẬN

Buổi 1: PHÁT HIỆN GIA LẬN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
– Các nhân tối ảnh hưởng đến sai sót.
– Các hình thức biểu hiện gian lận trên BCTC
– Các phương pháp & Thủ thuật gian lận trên báo cáo tài chính
– Đánh giá các yếu tố dẫn đến rủi ro gian lận trên báo cáo tài chính.

Buổi 2: PHÂN TÍCH GIAN LẬN DỰA TRÊN BÁO CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC NIÊM YẾT
– Ứng dụng thực tế các phương pháp gian lận vào báo cáo tài chính
– Phân tích các giao dịch liên kết, giao dịch ảo, giao dịch chứng từ trên thuyết minh báo cáo
– Phân tích các chỉ tiêu tài chính/nguồn vốn/ lợi nhuận và các chỉ tiêu nhạy cảm mà KTT hay sử dụng để làm đẹp báo cáo tài chính
– Phân tích mối quan hệ giữa các báo cáo để nhìn nhận được sự gian lận trắng trợn mà các công ty lớn hay sử dụng

Buổi 3: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BÓC TÁCH GIAN LẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
– Thực hành bài tập phân tích báo cáo tài chính để phát hiện gian lận
– Thực hành một số tình huống ứng dụng được ngay vào doanh nghiệp của bạn

MODULE 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ & KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH TRONG DOANH NGHIỆP

Buổi 4: TỔNG QUAN VỀ BÁO QUẢN TRỊ ỨNG DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP
– Quy trình xây dựng hệ thống báo cáo quản trị
– Tổ chức bộ máy, công cụ thực hiện xây dựng hệ thống báo cáo quản trị
– Xác định mục đích xây dựng BCQT của từng học viên để chuẩn bị triển khai trong khóa học

Buổi 5: QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG HOẠT ĐỘNG
– Các đặc trưng trong giá thành của doanh nghiệp sản xuất
– Các vấn đề khó khăn trong việc xây dựng giá thành.
– Thảo luận thực tiễn công tác tính giá thành tại doanh nghiệp mẫu và đối với doanh nghiệp các học viên
– Làm bài tập doanh nghiệp mẫu
– Các báo cáo quản trị đối với hoạt động sản xuất

Buổi 6: QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG HOẠT ĐỘNG
– Yêu cầu và thực tiễn việc đánh giá hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng tài sản.
– Hướng dẫn các phương pháp, các thức xác định hiệu quả tài sản, dự án.
– Bài tập thực hành đánh giá tài sản

Buổi 7: QUẢN TRỊ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
– Các đặc trưng trong giá thành của sản phẩm bất động sản.
– Thảo luận thực tiễn công tác tính giá thành tại doanh nghiệp mẫu và đối với doanh nghiệp các học viên
– Các báo cáo quản trị đối với sản phẩm bất động sản (báo cáo tiến độ, dòng tiền).

BUỔI 8: QUẢN TRỊ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
– Giới thiệu các phương án định giá hoạt động kinh doanh.
– Nội dung các phương pháp định giá cơ bản.
– Hướng dẫn xác định giá trị bất động sản.
– Làm bài tập.

BUỔI 9 – 12: LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
– Giới thiệu các loại báo cáo phân tích hiệu quả, tình hình hoạt động kinh doanh (áp dụng chung cho DNSX và thương mại)
– Hướng dẫn lập báo cáo phân tích về hiệu quả kinh doanh theo thị trường, khách hàng, sản phẩm.
– Hướng dẫn về đọc các báo cáo phân tích hoạt động kinh doanh và bán hàng.

BUỔI 13: QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH
– Giới thiệu các loại báo cáo phân tích hiệu quả, tình hình hoạt động kinh doanh (áp dụng chung cho DNSX và thương mại)
– Hướng dẫn lập báo cáo phân tích về hiệu quả kinh doanh theo thị trường, khách hàng, sản phẩm,..
– Hướng dẫn về đọc các báo cáo phân tích hoạt động kinh doanh và bán hàng

BUỔI 14: CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP & BÀI TẬP THỰC HÀNH NGÂN SÁCH
– Phương pháp lập ngân sách công ty dịch vụ, thương mại, sản xuất.
– Thực hành bài tập lập ngân sách

BÀI 15: ĐÁNH GIÁ VÀ THẨM ĐỊNH NGÂN SÁCH
– Các kịch bản ngân sách và ngân sách linh hoạt
– Lập và thẩm định ngân sách hoạt động, ngân sách tài chính.
– Bài tập thực hành

MODULE 3: Quản trị tài chính trong doanh nghiệp
 • Phân tích báo cáo tài chính
  • Mục tiêu phân tích
  • Phương pháp phân tích
  • Tài liệu phân tích, nội dung thể hiện và mối liên kết giữa các tài liệu phân tích (Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC)
  • Hướng dẫn phân tích cơ cấu tài chính (Quy trình phân tích và các nội dung cần phân tích: Cơ cấu vốn – tài sản, khả năng thanh toán, dòng tiền ra vào, hiệu suất hoạt động, tốc độ tăng trưởng,.. ), nhận định rủi ro tài chính thông qua BCTC.
 • Quản trị rủi ro trong quản trị tài chính doanh nghiệp
  • Đánh giá các yếu tố rủi ro tác động đến quản trị tài chính doanh nghiệp
  • Các tín hiệu báo động về tài chính
  • Chiến lược đảm bảo quản trị tài chính doanh nghiệp
  • Case study cho mỗi phần

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Kế toán tổng hợp/Kế toán viên – Là những người đang làm kế toán và có mục tiêu trở thành một kế toán trưởng trong tương lai. Khóa học này sẽ cung cấp những modules bài học, phương pháp tư duy theo một lộ trình cụ thể rõ ràng nhằm giúp bạn sớm đạt được mục tiêu của mình
 • Kế toán trưởng – Là các kế toán trưởng ở các doanh nghiệp SMEs nhưng còn thiếu kỹ năng, tư duy của một người quản trị. Khóa học này sẽ bổ sung cho các bạn những mảnh ghép còn thiếu đó để làm việc hiệu nhất
 • Kiểm toán viên, kiểm soát nội bộ… – Là những người làm trong ngành kiểm toán, tài chính… nhưng có đam mê về kế toán quản trị và muốn chuyển sang làm kế toán trưởng. Các giảng viên là các giám đốc tài chính trong khóa học sẽ giúp bạn đạt được mục đích

chuyen gia

Huấn luyện viên Chuyên gia
LÊ VĂN QUANG

Các vị trí từng đảm nhiệm:

 • Giám đốc khối tư vấn tài chính Mckinsey Việt Nam
 • Chuyên gia xây dựng chiến lược tài chính – Viện QTKD – Đại học kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Chuyên gia tư vấn chiến lược – Viện nghiên cứu và phát triển lãnh đạo chiến lược
 • Thành viên HĐQT công ty chứng khoán VinaSecurities
 • Thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đá 1.01
 • Giám đốc tài chính Công ty CP CDC Hà Nội
 • Giám đốc tài chính Công ty CP Thuận Đức
 • Giám đốc tài chính Công ty CP Ecoba

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Ưu đãi khi đăng ký và chuyển khoản
trước ngày 15/04/2019.
NHẬN ƯU ĐÃI 10%
Học phí 7.000.000 VNĐ đăng ký sớm ngay hôm nay chỉ còn 6.300.000 VNĐ

Chương trình ưu đãi áp dụng cho học viên đăng ký và hoàn thành học phí sớm

Vui lòng liên hệ Hotline 0962 511 911 – 0933 511 911  0941 611 911 để nhận ưu đãi và hỗ trợ riêng.

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA
KHÓA HỌC


   

   

  CAM KẾT HÀI LÒNG

  Nếu bạn không tin tôi, không tin vào giá trị của khoá học này. Bạn hãy yêu cầu hoàn lại học phí. Chắc chắn chúng tôi sẽ hoàn trả lại học phí nếu bạn không hài lòng về khoá học

  THỜI GIAN KHAI GIẢNG

  HÀ NỘI

  Tầng 4, Số 170 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

  HỒ CHÍ MINH

  Số 39 Trần Quốc Thảo, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

  Hà Nội

  Khai giảng: 14h chiều thứ 7

  ngày 17/04/2021 

   

  Thời lượng: 20 buổi

  Lịch học: Thứ Bảy 14h – 17h, Chủ Nhật

   

   

  8h30 – 11h30 và 13h30 – 16h30

  Hồ Chí Minh

  Khai giảng14h chiều thứ 7

  Ngày 15/5/2021

  Thời lượng: 20 buổi

  Lịch học: Thứ Bảy 14h – 17h, Chủ Nhật

   

  8h30 – 11h30 và 13h30 – 16h30

  Hình ảnh lớp học