Khoá học hướng dẫn lập BCTC hợp nhất trong các tập đoàn

Khoá học Hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất trong các tập đoàn

Hoá giải cơn ác mộng hợp nhất báo cáo tài chính công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết

Việc lập và hoàn chỉnh báo cáo tài chính hợp nhất của một tập đoàn có nhiều công ty thành viên luôn yêu cầu phòng kế toán phải dành nhiều thời gian và công sức. Thực tế cho thấy, đã có rất nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất tại các tập đoàn như:

– Cách tính giá trị hợp lý trong báo cáo tài chính hợp nhất thường xuyên là vấn đề gây tranh cãi giữa các công ty thành viên và tập đoàn cũng như giữa tập đoàn và nhà đầu tư.

– Các hệ thống kế toán khác nhau áp dụng tại các công ty con, các chuẩn mực kế toán tại các quốc gia chưa thống nhất, v.v… cũng là một số nguyên nhân dẫn đến các quan điểm khác nhau giữa công ty mẹ và công ty con trong việc ghi nhận các giao dịch tài chính.

Hợp nhất báo cáo đơn thuần là cộng ngang các số liệu sau đó loại trừ một cách thích hợp các bút toán trong báo cáo riêng, báo cáo công ty con và báo cáo công ty mẹ.

Một điều nghịch lý, người làm thành thạo báo cáo tài chính hợp nhất thường ngồi ở văn phòng tổng, lấy báo cáo các công ty con về rồi cộng cộng trừ trừ thì công việc luôn thăng tiến, thu nhập cao gấp nhiều lần so với người làm kế toán hàng ngày gắn chặt với các chuẩn mực, quy định, nguyên tắc ghi nhận, chứng từ, số liệu. Vậy,

 • Làm thế nào để tôi phá vỡ cơn ác mộng hợp nhất báo cáo tài chính?
 • Làm thế nào để tôi loại trừ được các bút toán và cách lập báo cáo hợp nhất?
 • Làm thế nào để tôi tự tin khẳng định mình làm thành thạo một báo cáo hợp nhất?
 • Làm thế nào để tôi hiểu được bản chất sâu xa trong từng bút toán – từng nghiệp vụ?

Chúng tôi biết bạn đang rất vội, bạn đang chịu nhiều áp lực, bạn đang phiền não, bạn đang muốn một bước nhảy vọt, bạn muốn nhiều phần thưởng về tài chính, bạn muốn có mức lương từ $4000-$6000 usd trở lên. Chúng tôi tin, bạn sẽ làm được. Bằng cách đọc tiếp từng câu dưới đây, chúng tôi sẽ giúp bạn dịch chuyển nhanh và phá vỡ mọi hoài nghi về cách hợp nhất báo cáo tài chính đơn giản. Hãy đọc chậm từng chữ một.

Khóa học “Hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất” nhằm trang bị, cập nhật cho học viên các kiến thức và kỹ năng về qui trình, phương pháp và qui định hiện hành về việc lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất cho các công ty có nhiều công ty thành viên. Đồng thời khóa học cũng sẽ mang đến học viên những tình huống chia sẻ thực tế tại doanh nghiệp, qua đó giúp người học có thể hiểu thấu đáo và triển khai công việc hiệu quả.

Tôi sẽ chỉ dẫn cho bạn phương pháp chúng tôi đào tạo trong khóa học này. Cách hướng dẫn các bút toán, nghiệp vụ sẽ hoàn toàn giống như khi bạn làm một báo cáo tài chính hợp nhất trong thực tế: ở đó sẽ có các file mẫu excel báo cáo riêng, trong đó sẽ có cột báo cáo công ty mẹ, cột báo cáo các công ty con, cột ngang các báo cáo, cột các bút toán loại trừ và cột cuối cùng là cột báo cáo hợp nhất. Cách trình bày này hoàn toàn giống như khi các bạn làm báo cáo trong thực tế, như chính Chuyên gia kiểm toán Big4 hay làm hàng ngày hay như anh chị kế toán trưởng tại các tập đoàn.

Cho nên, với cách học này các bạn sẽ sớm nhận ra: Rất dễ hiểu, không chỉ là cách làm của các bút toán hợp nhất mà còn cả bản chất sâu xa phía sau của từng bút toán đó nữa.

Khóa học này hướng dẫn gần như tất cả các trường hợp mà các bạn có thể gặp khi lập báo cáo hợp nhất: Từ những trường hợp đơn giản như loại trừ số dư, giao dịch nội bộ, chia lợi nhuận cho cổ đông không kiểm soát…đến các trường hợp bình thường như mua công ty con, mua một nhóm công ty con từng lần, bán công ty con thành công ty liên kết…đến các trường hợp rất phức tạp như mua ngược, niêm yết cửa sau, lợi thế thương mại toàn bộ hay lợi thế thương mại một phần. Bạn tự tin rằng cách hướng dẫn chi tiết từng nội dung một sẽ giúp bạn rất dễ theo dõi và thực hành nhuần nhuyễn. Với nhiều trường hợp khác, chúng ta sẽ thấy là việc nhìn các bút toán điều chỉnh trên hợp nhất đơn thuần dưới dạng điều chỉnh tăng, giảm các dòng số liệu, sẽ cho chúng ta cách hiểu dễ dàng hơn về báo cáo hợp nhất.

Khoá học Hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất cung cấp:

 • Hiểu rõ những quy định trong quá trình lập Báo cáo tài chính hợp nhất tại các tập đoàn
 • Cung cấp phương pháp, kỹ năng hợp nhất các báo cáo tài chính riêng lẻ.
 • Cung cấp kỹ thuật xử lý những vấn đề phát sinh thực tế trong việc tổng hợp, phân tích và lập Báo cáo hợp nhất.
 • Cung cấp tới người học những tình huống của tập đoàn thực, thông qua đó người học sẽ được tiếp cận với các quy định về hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính theo cách xác thực nhất.

Xuyên suốt khóa học này, chúng tôi sẽ trình bày Ba bước chính trong cách hợp nhất báo cáo

Bước 1: Lập các báo cáo tài chính riêng và thu thập các thông tin tài chính liên quan

Bước 2: Hợp cộng và xử lý các điều chỉnh

Bước 3: Trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Sau khi kết thúc khóa học, người học sẽ có thể:

 1. Cập nhật các quy định kế toán quan trọng có liên quan đến hợp nhất báo cáo tài chính theo quy định của Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành
 2. Trang bị tầm nhìn bao quát về các phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính, trong đó đi sâu vào phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính theo quy định của Việt Nam
 3. Nắm rõ các vấn đề cần được hoàn thiện trong tương lai có liên quan đến các nguyên tắc kế toán hợp nhất báo cáo tài chính.
 4. Được chia sẻ và trao đổi về các sai sót thường gặp trong thực tế có liên quan đến hợp nhất báo cáo tài chính.
 5. Củng cố các kiến thức và phương pháp làm cơ sở cho việc hoàn thiện quy trình hợp nhất báo cáo tài chính theo quy định hiện hành

Phương pháp học hiệu quả

–  Kết cấu khóa học: Trong mỗi phần đều có bài tập trắc nghiệm, bài tập tình huống theo nhóm (30% lý thuyết, 70% thực hành). Kết quả kiểm tra đầu khóa và cuối khóa sẽ được gửi tới học viên.

–  Đánh giá học viên: 10% chuyên cần (có mặt) ; 40% bài tập tình huống; 50% kiểm tra cuối khóa.

–  Có Kiểm tra trắc nghiệm trước khóa học để đánh giá tình trạng học viên: 25 câu

–  Có kiểm tra đánh giá sau khoá học để học viên cảm nhận sự khác biệt: 25 câu và bài tập tình huống

Quà tặng đặc biệt trong khoá học: 

 1. Miễn phí cài đặt phần mềm hợp nhất báo cáo tài chính
 2. Hướng dẫn và sử dụng phần mềm để hợp nhất báo cáo

Nội dung Khóa học Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thu thập thông tin từ báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con cấp 1, cấp 2…Tổng hợp không chỉ bảng cân đối và báo cáo lãi lỗ mà cả tất cả thuyết minh báo cáo tài chính. Cách đối chiếu tính phù hợp giữa số liệu báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính. Cách tổng hợp số liệu số dư nợ và vay nợ nội bộ, các khoản giao dịch phát sinh trong tập đoàn và tự động lập bút toán loại trừ. Cách lấy các bút toán điều chỉnh của kỳ lập báo cáo hợp nhất trước mang sang, cũng như tạo bút toán điều chỉnh sẽ mang sang cho kỳ báo cáo tiếp theo. Phân tích xử lý chung và phân loại riêng số liệu báo cáo tài chính hợp nhất sau điều chỉnh của từng nhóm công ty (tập đoàn) riêng để thực hiện trình bày báo cáo tài chính hợp nhất riêng của từng tập đoàn.

Phần 1: Lập báo cáo tài chính riêng

 1. Lập bảng cân đối kế toán
 2. Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 3. Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 4. Bài tập thực hành

Phần 2: Hợp nhất kinh doanh

–  Các quy định chung về báo cáo tài chính hợp nhất theo Thông tư 202/BTC

–  Xử lý các giao dịch giữa công ty mẹ và công ty con trên báo cáo tài chính hợp nhất

–  Quy trình kế toán mua lại

–  Sau khi hợp nhất kinh doanh

–  Mua lại từng bước

–  Xử lý ảnh hưởng của chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ khi thu hồi tài sản khi thu hồi tài sản, thanh toán nợ phải trả và ảnh hưởng của thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ giao dịch hợp nhất kinh doanh

–  Phân bổ lợi thế thương mại

–  Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

–  Xử lý cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát và quỹ khen thưởng phúc lợi

–  Loại trừ các giao dịch nội bộ

–  Phương pháp xử lý các khoản dự phòng phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ tập đoàn

–  Hợp nhất báo cáo tài chính của tập đoàn đa cấp và sở hữu chéo

–  Tái cấu trúc tập đoàn:

+ Thoái vốn đầu tư

+ Thay đổi cơ cấu và lợi ích do công ty con huy động thêm vốn góp từ các chủ sở hữu

–  Hợp nhất kinh doanh dưới sự kiểm soát chung

–  Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu

–  Công khai thông tin trên báo cáo tài chính hợp nhất

+ Lập bảng cân đối kế toán hợp nhất

+ Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

+ Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

+ Bài tập thực hành

Phần 3: Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý và theo lĩnh vực hoạt động

 1. Các phân đoạn hoạt động
 2. Các phân đoạn có thể báo cáo (theo khu vực địa lý)
 3. Công khai thông tin trên báo cáo tài chính hợp nhất

Phần 4: Lãi cơ bản trên cổ phiếu

 1. Tính lãi cơ bản trên cổ phiếu
 2. Tính lãi suy giảm trên cổ phiếu
 3. Trình bày và thuyết minh Báo cáo tình hình tài chính về Lãi cơ bản trên cổ phiếu
 4. Bài tập thực hành

Phần 5: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán

 1. Sự kiện cần điều chỉnh
 2. Sự kiện không cần điều chỉnh
 3. Hoạt động liên tục
 4. Thuyết minh và trình bày trên báo cáo tài chính
 5. Bài tập thực hành

Phần 6: Thực hành hợp nhất báo cáo trên phần mềm và Làm bài kiểm tra sau khóa học

 1. Cài đặt phần mềm và thực hành hợp nhất báo cáo trên phần mềm
 2. Bài tập 25 câu trắc nghiệm
 3. Bài tập tình huống

Giảng viên khoá học:

Chuyên gia 1: Chuyên gia hàng đầu đến từ Big4 trong lĩnh vực kiểm toán

Chuyên gia 2: Trần Việt Hùng _ Trưởng bộ phận ngân sách tập đoàn Bim Group 

Những trải nghiệm thực tiễn mà nhóm chuyên gia sẽ truyền thụ hết cho bạn và những công cụ bạn sắp nhận được trong khóa học này. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn thực hiện bước nhảy vọt trong sự nghiệp. Khóa học mà giới làm nghề tài chính kế toán trông đợi từ lâu. Chúng tôi không thể nghĩ ra cấu trúc, phương pháp giảng dạy nào khác có thể nắm bắt một cách hoàn hảo và đơn giản cách hợp nhất báo cáo tài chính dành cho bạn. Khóa học còn chia sẻ rất nhiều tài liệu đã được hệ thống hóa và một vài bí mật nghề nghiệp từ nhóm chuyên gia đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết.

Bạn sẽ đến nơi mà bất cứ ai có thể đã bỏ cuộc và bạn sẽ không dừng lại ở đó. Bạn còn chần chừ gì nữa. Làm đi, hãy cứ làm đi. Hãy biến giấc mơ của bạn trở thành hiện thực. Bằng cách hãy tham gia khóa học tuyệt vời này cùng với nhóm chúng tôi. Tôi đã có kinh nghiệm 15 năm làm kiểm toán, hiện tại tôi đang làm trưởng phòng kiểm toán cao cấp tại Big 4. Tôi phụ trách hơn 300 khách hàng lớn là các tập đoàn đa ngành, ngân hàng, bất động sản, công nghiệp sản xuất…Tôi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tại Đại học London Anh quốc và là thành viên của hiệp hội kế toán công chứng ACCA. Đồng hành cùng tôi trong khóa học này còn có chuyên gia Trần Việt Hùng, anh đã có 20 năm làm quản lý tài chính trong các tập đoàn Vingroup, TNR, Novaland và hiện tại anh đang làm trưởng bộ phận ngân sách tại tập đoàn Bim Group.

Đối tượng tham dự

–  Giám đốc tài chính, kiểm toán viên

–  Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp các Tổng công ty, Tập đoàn

–  Nhân sự trực tiếp tham gia quá trình lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

Đăng ký Khóa học Hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất

Khoá học Hướng dẫn lập Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất trong các tập đoàn

Thông tin chi tiết lịch học

Khai giảng: Ngày 15/01/2022

Lịch học: Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật

Địa điểm: Online Trực Tuyến – Phần mềm Zoom Meeting Pro

Tổng số buổi: 10 buổi

Học phí: 5.500.000 VNĐ

Ưu đãi: Vui lòng đăng ký để nhận ưu đãi

Hotline: 0985 611 911 – 0962 511 911 giải đáp và tư vấn hoàn toàn miễn phí Khóa học Hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất.
Hãy liên hệ với TACA để nhanh chóng thành thạo Báo cáo tài chính hợp nhất trong các tập đoàn
Hẹn gặp lại Anh/Chị tại lớp học!
Taca – Kiến tạo sự vượt trội

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học

Trụ sở chính

Tầng 2 Toà A Chelsea Residences, Số 48 Trần Kim Xuyến, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Hotline: 0985 611 911

Support@taca.edu.vn

Chi nhánh

Vincom Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM

Hotline: 0947 511 911