KHÓA HỌC KẾ TOÁN THUẾ CHUYÊN SÂU

“Nâng cao kiến thức về kế toán – thuế để thành công trong sự nghiệp của bạn”

Cách đây 2 tháng, tôi có ngồi trong một lớp kế toán mang tên “kế toán thực tế”. Lóc cóc đi học, hy vọng sẽ tìm được giải pháp cho những vấn đề về thuế lạ hoắc lạ hươ chưa từng được học. Thế nhưng đập vào mặt tôi là 1 bản phiếu chi, 1 phiếu xuất kho và một hóa đơn đỏ đang chờ được điền đầy đủ.Vẫn y những ngày trên ghế nhà trường, giảng viên cứ ngồi tại bàn thao thao bất tuyệt, học viên cứ chống cằm ngồi nghe, lý thuyết một mớ, ghi ghi chép chép, rồi sau đó giảng viên bảo học viên tự ngồi nhập liệu.

MÃI ĐẾN KHI, MỘT LỚP HỌC HOÀN TOÀN KHÁC!

Vẫn kì vọng ấy, nhưng lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới với “Khóa học kế toán thuế chuyên sâu”

Lớp học không có ngồi nhập liệu, không có ngồi viết phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất kho… mà chỉ có giải quyết xử lý các tình huống về kế toán thuế mà hàng ngày tôi vẫn gặp phải. Tôi cứ ngỡ các công việc kế toán tôi đang làm ở Công ty là đúng nhưng thật ra tôi đã LÀM SAI rất nhiều mà không hề biết.

Học xong khoá học kế toán thuế đó, tôi đã cải thiện các kiến thức về kế toán thuế rất nhiều và đã giúp doanh nghiệp của tôi hoàn thiện sổ sách thuế trong vòng 3 năm. Giờ ngẫm lại tôi mới thấy, có những lớp học chỉ có 3.000.000đ học phí nhưng khối lượng kiến thức trị gía những 300.000.000đ.

Hôm cuối buổi học, tôi có ngồi lại cùng giảng viên của khóa học. Thầy đang là giám đốc công ty dịch vụ kế toán thuế cho hơn 100 doanh nghiệp lớn nhỏ 10 năm nay. Cô luôn cố gắng mang tới phương pháp học trải nghiệm “Khoá học kế toán thuế chuyên sâu” dành riêng cho anh/chị/em trong nghề kế toán.

Khóa học kế toán thuế chuyên sâu đưa học viên đến với những doanh nghiệp thực tế, trực tiếp nhúng tay vào toàn bộ sổ sách báo cáo thuế của doanh nghiệp. Đó chính là con đường ngắn nhất để tích lũy kinh nghiệm, từ đó giải quyết mọi trường hợp có thể xảy ra khi đi làm.

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

Học cùng chuyên gia

Là những người có kiến thức sắc bén, có kinh nghiệm lâu năm, nắm giữ các vị trí cao, kế toán trường, giám đốc các Công ty dịch vụ và tận tâm với học viên

Giáo trình, Casestudy thực tế

Được chia sẻ trực tiếp bởi các giảng viên với các tình huống thực tế đã gặp phải, những bí quyết nghề nghiệp, không chỉ là lý thuyết suông

Hỗ trợ học viên trọn đời

Giảng viên không chỉ giải đáp các vấn đề của học viên ngay trong lớp học mà còn hỗ trợ trọn đời về sau, hết mình vì học viên

Lộ trình nội dung chi tiết khoá học

MODULE 1: THUẾ CHUYÊN SÂU

A. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (“TNDN”) – 02 Buổi

1.  Tổng quan về thuế TNDN: 

     a. Các yếu tố cần hiểu rõ để xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp

  • Doanh thu và Giảm trừ doanh thu cho mục đích thuế;
  • Chi phí được trừ và Không được trừ (giá vốn, chi phí với bên liên kết, chi phí dự phòng, chi phí khấu hao, chi phí trích trước, lãi lỗ chênh lệch tỷ giá, chi phí lao động, v.v.);
  • Thu nhập khác;
  • Ưu đãi thuế và Chuyển lỗ
  • Thuế TNDN đối với chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng Bất động sản và chuyển nhượng chứng khoán;

     b. Quản lý thuế TNDN

     c. Vấn đề khác

2. Một số tình huống thuế TNDN thường gặp trên thực tế

Chia sẻ một số tình huống thuế TNDN các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thường gặp trong thực tế thanh tra kiểm tra thuế.

3. Bài tập và Hỏi đáp: Bài tập và Hỏi đáp, chia sẻ kinh nghiệm giữa Học viên và Học Viên/ Giảng viên.

B. THUẾ NHÀ THẦU (“NTNN”) – 02 BUỔI

1.  Tổng quan về thuế NTNN

Bản chất thuế NTNN;

Tổng quan về 03 phương pháp tính thuế NTNN:

 • Thuế suất;
 • Doanh thu tính thuế;
 • Cơ sở tính thuế;
 • So sánh điểm có lợi/ bất lợi của 03 phương pháp tính thuế NTNN
 • Áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Các bước cần thực hiện để xác định nghĩa vụ thuế NTNN

Quản lý thuế NTNN;

Vấn đề khác

2.   Một số tình huống thường gặp trên thực tế

Chia sẻ một số tình huống thuế NTNN các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thường gặp trong thực tế thanh tra kiểm tra thuế.

3.  Bài tập và Hỏi đáp

Bài tập và Hỏi đáp, chia sẻ kinh nghiệm giữa Học viên và Học Viên/ Giảng viên.

C. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (“GTGT”) VÀ HÓA ĐƠN

1.  Tổng quan về thuế GTGT và Hóa đơn

 • Tổng quan về thuế GTGT: 

– Phương pháp tính thuế GTGT;

– Cơ sở tính thuế GTGT: 

– Thuế GTGT đầu ra: Thuế suất, điều kiện áp dụng thuế suất, giá tính thuế, thời điểm tính thuế GTGT, v.v.

– Thuế GTGT đầu vào:Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào, các trường hợp đặc biệt cần lưu ý, v.v.

– Hoàn thuế GTGT: Các trường hợp áp dụng, điều kiện áp dụng, thủ tục áp dụng, v.v.

– Thuế GTGT đối với doanh nghiệp đặc thù (doanh nghiệp chế xuất, v.v.)

 • Tổng quan về Hóa đơn GTGT:

– Hóa đơn điện tử & Hóa đơn giấy;

– Hóa đơn hợp lệ;

– Điều chỉnh hóa đơn;

– Quy định về xuất hóa đơn và các trường hợp đặc biệt (quà tặng, tiêu dùng nội bộ, mua hàng giá trị dưới 200 nghìn đồng);

– Vấn đề khác

– Quản lý thuế GTGT và Hóa đơn;

– Vấn đề khác

2. Một số tình huống thường gặp trên thực tế

Chia sẻ một số tình huống thuế GTGT và Hóa đơn (Giấy/Điên tử) các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thường gặp trong thực tế thanh tra kiểm tra thuế.

3. Bài tập và Hỏi đáp:

Bài tập và Hỏi đáp, chia sẻ kinh nghiệm giữa Học viên và Học Viên/ Giảng viên.

D. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”) VÀ BẢO HIỂM, LAO ĐỘNG (TẬP TRUNG CHỦ YẾU VỚI ĐỐI TƯỢNG LÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI) – 02 BUỔI

1. Tổng quan các vấn đề tuân thủ với người lao động nước ngoài

Tóm lược các yêu cầu tuân thủ chung mà người lao động nước ngoài cần chú ý khi tới Việt Nam làm việc: Thuế TNCN, Bảo Hiểm, Giấy phép lao động, visa, v.v.

2. Tổng quan thuế TNCN

 • Tổng quan về thuế TNCN:
 • Cá nhân cư trú & Không cư trú trong năm tính thuế;
 • Phương pháp tính thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công:
 • Cá nhân không cư trú: Xác định thu nhập chịu thuế TNCN tại Việt Nam, Thu nhập miễn thuế, Giảm trừ (nếu có) và Thuế suất ấn định;
 • Cá nhân cư trú: Xác định thu nhập chịu thuế TNCN tại Việt Nam, Thu nhập miễn thuế, Giảm trừ (nếu có) và Thuế suất;
 • Cơ sở tính thuế TNCN (Net/Gross) và cách tính trong các trường hợp cụ thể hay gặp.
 • Thuế TNCN đối với Thu nhập khác (đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, trúng thưởng, chuyển nhượng vốn, quà tặng, thừa kế, bản quyền, v.v.)
 • Quản lý thuế TNCN/ Hoàn thuế TNCN
 • Vấn đề khác

3.  Vấn đề tuân thủ khác

 • Giấy phép lao động
 • Visa/ Thẻ tạm trú
 • Bảo hiểm
 • Một số vấn đề cần chú ý của Luật lao động
 • Vấn đề khác

5.  Một số tình huống thuế TNCN thường gặp

Chia sẻ một số tình huống thuế GTGT và Hóa đơn các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thường gặp trong thực tế thanh tra kiểm tra thuế.

E. CHUYỂN GIÁ – GIẢNG VIÊN: Thầy Nguyễn Trung Thắng

1.  Bản chất và thực trạng của vấn đề chuyển giá

2.  Mô hình hoạt động và các giao dịch liên kết tiêu biểu của các Tập đoàn đa quốc gia

3.  Các chính sách quản lý và thực tiễn áp dụng đối với vấn đề xác định giá
chuyển nhượng trong các giao dịch liên kết của cơ quan thuế ở các nước
trên thế giới cũng như Việt Nam

4.  Thanh kiểm tra về giá chuyển nhượng trong giao dịch liên kết của cơ quan Thuế ở Việt Nam

MODULE 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHUYÊN SÂU (“BCTC”)

A. CHUẨN MỰC SỐ 01 (CÁC YẾU TỐ VÀ GHI NHẬN TRONG BCTC)

1. Các nguyên tắc kế toán cơ bản

2. Các yêu cầu cơ bản đối với kế toán

3. Các yếu tố của báo cáo tài chính

4. Ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính

B. LẬP ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BCTC – 03 BUỔI

1.  Giới thiệu về phân tích (BCTC)

 • Phân tích Báo cáo Tài chính
 • Thành phần của BCTC
 • Vai trò của báo cáo tài chính và phân tích BCTC
 • Cơ chế lập BCTC
 • Chu trình ghi nhận giao dịch kinh tế
 • Cơ sở dồn tích và cơ sở tiền mặt
 • Các nguyên lý kế toán cơ bản

2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (BCKQHĐKD)

 • Các hạng mục cơ bản của bảng kết quả kinh doanh và hình thức của báo cáo kinh doanh
 • Phân tích các hạng mục đặc biệt
 • Phân tích con số trên BCKQHĐKD và đánh giá hoạt động của doanh nghiệp

3. Phân tích Bảng cân đối kế toán (BCĐKT)

 • Các ‘hạng mục’ cơ bản của BCĐKT
 •  Phân loại giữa tài sản và công nợ, dài hạn và ngắn hạn
 • Phân tích con số trên BCĐKT và đánh giá vị thế của doanh nghiệp

4. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT)

 • Các ‘hạng mục’ cơ bản của BCLCTT
 • Mối liên hệ giữa BCLCTT và các BCTC khác
 • Phân tích con số trên BCLCTT và đánh giá hoạt động của doanh nghiệp

5. Phân tích BCTC tổng thể

 • Phân tích chỉ số đánh giá chung về tính thanh khoản, sinh lời, tăng trưởng, giá trị doanh nghiệp
 • Dự báo theo xu hướng
 • So sánh thực tiễn và kế hoạch
 • Những hạn chế của phân tích chỉ số
 • Kết hợp phân tích BCTC với các chỉ số phi tài chính trong đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp

C. SOÁT XÉT VÀ HOÀN THIỆN BCTC

1. Tổng quan về soát xét báo cáo tài chính

 • Mục tiêu của công tác soát xét
 • Quy trình soát xét
 • Các yêu cầu về cần tuân thủ trong công tác soát xét

2. Phương pháp soát xét

 • Phương pháp chọn mẫu
 • Phương pháp phân tích tổng hợp
 • Phương pháp kiểm tra chi tiết

3. Kiểm tra soát xét chi tiết

 • Doanh thu
 • Hàng tồn kho và tài sản cố định
 • Giá vốn
 • Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Soát xét công nợ phải thu, phải trả
 • Tài sản và nợ phải trả ngắn hạn, dài hạn
 • Đối chiếu kê ngân hàng và sổ kế toán tiền

4. Thực hành soát xét báo cáo tài chính

 • Soát xét Bảng cân đối kế toán
 • Soát xét Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Soát xét Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

5. Soát xét báo cáo thuế

 • Phân biệt lợi nhuận thuế và lợi nhuận kế toán
 • Kiểm tra báo cáo thuế GTGT
 • Kiểm tra báo cáo thuế TNDN
 • Kiểm tra báo cáo thuế TNCN
 • Kiểm tra báo cáo hóa đơn chứng từ

6. Lập báo cáo soát xét

 • Nội dung cơ bản báo cáo soát xét
 • Kết luận soát xét
 • Lưu trữ hồ sơ soát xét

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Những người làm nghề kế toán (nội bộ) muốn tìm hiểu và chuyển sang lĩnh vực kế toán thuế
 • Các bạn đang hành nghề trong lĩnh vực kế toán thuế cần củng cố kiến thức chuyên sâu về kế toán – thuế.
 • Các chủ doanh nghiệp muốn tìm hiểu kiến thức chuyên sâu về kế toán – thuế.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Ưu đãi khi đăng ký và chuyển khoản.
Học phí: 3,990,000 VNĐ
Đối với đăng ký riêng như sau:

 

– Học phí module 1: 2,500,000đ/người
– Học phí module 2: 2,000,000đ/người

Ưu đãi cho học viên đăng ký sớm & hoàn thành học phí sớm

 – Giảm 10%, khi đăng ký nhóm 3 người và chuyển khoản sớm.

– Giảm 5% khi đăng ký cá nhân và chuyển khoản sớm.

– Voucher 1.000.000đ áp dụng khi đăng ký cả khoá đối với học viên đã học KTTTT, BCQT, ĐLT, CPA tại TACA

– Voucher 1.000.000đ áp dụng khi đăng ký học lớp “Chuyển giá chuyên sâu” khi đăng ký cả khóa.

Vui lòng liên hệ Hotline 0962 511 911 – 0933 511 911  0941 611 911 để nhận ưu đãi và hỗ trợ riêng.

ĐĂNG KÝ THAM GIA
KHÓA HỌC

  CAM KẾT HÀI LÒNG

  Nếu bạn không tin tôi, không tin vào giá trị của khoá học này. Bạn hãy yêu cầu hoàn lại học phí. Chắc chắn chúng tôi sẽ hoàn trả lại học phí nếu bạn không hài lòng về khoá học

  THỜI GIAN KHAI GIẢNG

  HÀ NỘI

  Tầng 4, Số 170 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

  HỒ CHÍ MINH

  Số 39 Trần Quốc Thảo, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

  K23 – Hà Nội

  Khai giảng: 18h30

   

  ngày 09/11/2020 

                   Giảng viên: Nguyễn Việt Dũng

   Thời lượng: 15 buổi Lịch học:

  Tối thứ 2 – 4 – 6
  (Từ 18h30 – 21h30)

  K24 – Hồ Chí Minh

  Khai giảng14h chiều

   

  ngày 14/11/2020

                   Giảng viên: Nguyễn Việt Dũng

  Thời lượng: 15 buổi Lịch học

  – Chiều Thứ 7 (Từ 14h – 17h)

  – Sáng Chủ Nhật ( Từ 8h30 – 11h30)

  – Chiều Chủ Nhật (Từ 13h30 – 16h30)

   

  Hình ảnh lớp học