Khóa học Thuế Chuyên Sâu & Phân tích Báo cáo tài chính

Sự tích hợp đầy đủ giữa phân tích báo cáo tài chính
& am hiểu sâu sắc về thuế để mang lại giá trị cao hơn

Bạn muốn thấu hiểu các báo cáo tài chính và cách thức hài hoà vấn đề Thuế trong đó? Thay đổi, tự tin dẫn đầu. Như cách các Chuyên gia đến từ Big4 thực hiện.

Thực tiễn chỉ ra rằng, khi tiếp cận đúng cách trong bối cảnh ghép nối giữa Báo cáo tài chính và Thuế chuyên sâu có thể tạo ra một thách thức mới, một vị thế mới, cao hơn cho những bạn làm kế toán.

Đã đến lúc, những người làm kế toán cần chối bỏ lề thói thâm căn cố đế để đưa ra cách tiếp cận táo bạo hơn. Cách tiếp cận có chút gì đó khác biệt. Cách tiếp cận của một nhóm người định vị mình tách biệt khỏi đám đông để phát triển vượt trội.

Áp lực bên trong ngày càng lớn. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp yêu cầu hiệu quả công việc kế toán ngày càng cao. Gánh nặng bên ngoài. Yêu cầu ngày càng tăng của cơ quan thuế về tính minh bạch và dữ liệu kịp thời trong việc thanh tra kiểm tra.

Công việc lặp đi lặp lại. Sếp cau mày, cán bộ thuế quyền uy. Làm thế nào để trút bỏ, để phát triển cao hơn? Nhóm các chuyên gia kế toán kiểm toán đến từ Big4 họ đã làm gì để thay đổi định kiến, được doanh nghiệp săn đón, cơ quan thuế nép mình.

Khóa học “BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THUẾ CHUYÊN SÂU” tích hợp đầy đủ giữa phân tích báo cáo tài chính và am hiểu sâu sắc về thuế để mang lại giá trị cao hơn.

LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC

 • Kiến thức giúp bạn đánh giá báo cáo tài chính một cách hiệu quả
 • Các thảo luận về cách dẫn giải bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh một cách đúng đắn
 • Các tình huống nghiên cứu mới nhiều giá trị về báo cáo gian lận và cách soát xét
 • Một số mẹo trong việc soát xét báo cáo tài chính
 • Cách xác định và giảm thiểu rủi ro về thuế TNDN trong thanh kiểm tra
 • Hiểu và đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ về thuế nhà thầu
 • Thực hiện các chiến lược thuế trong việc mua bán sáp nhập hoặc hoạt động chuyển giá giữa các khu vực trong và ngoài Việt Nam.
 • Cách giải quyết tranh chấp và bất đồng với cơ quan thuế
 • Cách quản lý và kiểm soát các vấn đề về thuế và kế toán

VIDEO LỚP HỌC

NỘI DUNG KHÓA HỌC

PHẦN l: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1

Hướng dẫn lập BCTC – 1 BUỔI

Các loại BCTC. Thành phần của BCTC
7 Nguyên tắc lập BCTC
Ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính
Phương pháp lập báo cáo tài chính
Những điều cần lưu ý khác khi lập BCTC

3

SOÁT XÉT VÀ HOÀN THIỆN BCTC – 2 BUỔI

Tổng quan về soát xét Báo cáo tài chính
 • Mục tiêu của công tác soát xét
 • Quy trình soát xét
 • Các yêu cầu cần tuân thủ trong công tác soát xét.
Phương pháp soát xét
 • Phương pháp chọn mẫu
 • Phương pháp phân tích tổng hợp.
 • Phương pháp kiểm tra chi tiết.
Kiểm tra soát xét chi tiết.
 • Doanh thu.
 • Hàng tồn kho và tài sản cố định.
 • Giá vốn.
 • Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
 • Soát xét công nợ phải thu, phải trả.
 • Tài sản và nợ phải trả ngắn hạn, dài hạn
 • Đối chiếu kê ngân hàng và sổ kế toán tiền
Thực hành soát xét Báo cáo tài chính.
 • Soát xét Bảng cân đối kế toán
 • Soát xét Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Soát xét Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Soát xét Báo cáo thuế.
  • Phân biệt lợi nhuận thuế & lợi nhuận kế toán.
  • Kiểm tra Báo cáo thuế GTGT.
  • Kiểm tra Báo cáo thuế TNDN.
  • Kiểm tra Báo cáo thuế TNCN
  • Kiểm tra báo cáo hóa đơn chứng từ.
  Lập Báo cáo soát xét..
  • Nội dung cơ bản Báo cáo soát xét.
  • Kết luận soát xét.
  • Lưu trữ hồ sơ soát xét.

2

Hướng dẫn thực hành Kiểm tra và đối chiếu các tài khoản trọng yếu trên BCTC – 3 Buổi

Kiểm tra tính logic và mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trên BCTC
 • Đối chiếu sự cân bằng, sự hợp lý giữa các khoản mục trên bảng cân Đối phát sinh
 • Kiểm tra mối quan hệ mật thiết giữa các báo cáo với nhau trong bộ BCTC
 • Kiểm tra mối quan hệ của các chỉ tiêu khoản mục trên BCTC
Các phương pháp Kiểm tra tổng thể BCTC
 • Phương pháp dựa vào các dấu hiệu bất thường
 • Phương pháp phối hợp kiểm tra từ nhiều phía (đối chiếu các nghiệp vụ, bút toán)
 • Phương pháp Kiểm tra hiện vật (Kiểm kê, xác nhận...)
Kiểm tra bảng cân đối kế toán
Kiểm tra báo cáo kết quả kinh doanh
Kiểm tra báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Kiểm tra những điểm trọng yếu mà cơ quan thuế chú ý
 • Kiểm tra tiền mặt
 • Kiểm tra tiền gửi ngân hàng
 • Kiểm tra công nợ phải thu, phải trả
 • Kiểm tra tạm ứng
 • Kiểm tra giá thành, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng, giá vốn
 • Kiểm tra hàng tồn kho
 • Kiểm tra phân bổ các chi phí trả trước và khấu hao TSCĐ
 • Kiểm tra Lương, BHXH, BHYT, BHTN, CPCĐ, thuế TNCN
 • Kiểm tra Các khoản vay mượn: Vay ngắn hạn và dài hạn (TK 311, 341)
 • Kiểm tra Các tài khoản không có Số dư và được phản ánh trên Báo cáo kết quả kinh doanh
Kiểm tra việc lập và kê khai tờ khai thuế VAT hàng tháng
Kiểm tra lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Kiểm tra lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Kiểm tra lập Báo cáo tài chính theo quy định
Các vấn đề cần kiểm tra khác trên BCTC
Điều chỉnh các sai sót trên BCTC chưa phù hợp với quy định của pháp luật

PHẦN ll: THUẾ CHUYÊN SÂU

1

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP – 2 BUỔI

Các yếu tố cần hiểu rõ để xác định thuế TNDN
Doanh thu và Giảm trừ doanh thu cho mục đích thuế
Chi phí được trừ và Không được trừ (giá vốn, chi phí với bên liên kết chi phí dự phòng, chi phí khấu hao, chi phí trích trước, lãi lỗ chênh lệch tỉ giá, chi phí lao động).
Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng Bất động sản và chuyển nhượng chứng khoán.
Thu nhập khác.
Ưu đãi thuế và chuyển lỗ.
Các tình huống về thuế TNDN trong thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thường gặp
Quản lý thuế TNDN và các vấn đề cần lưu ý

3

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (“GTGT”) VÀ HÓA ĐƠN – 2 BUỔI

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (“GTGT”)

Phương pháp tính thuế GTGT
Cơ sở tính thuế GTGT
Thuế suất, điều kiện áp dụng thuế suất, giá tính thuế, thời điểm tính thuế GTGT
Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào, các trường hợp đặc biệt cần lưu ý
Hoàn thuế GTGT: Các trường hợp áp dụng, điều kiện áp dụng, thủ tục áp dụng
Thuế GTGT đối với doanh nghiệp đặc thù, doanh nghiệp chế xuất, v.v…
Các tình huống về thuế GTGT trong thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thường gặp
Quản lý thuế GTGT và các vấn đề cần lưu ý

6

CHUYỂN GIÁ – 2 BUỔI

Bản chất và thực trạng của vấn đề chuyển giá.
Mô hình hoạt động và các giao dịch liên kết tiêu biểu
của các Tập đoàn đa quốc gia
Các chính sách quản lý và thực tiễn áp dụng đối với vấn đề
xác định giá chuyển nhượng trong các giao dịch liên kết
của cơ quan thuế ở các nước ( Trên thế giới cũng như VN )
Thanh kiểm tra về giá chuyển nhượng trong giao dịch
liên kết của cơ quan Thuế ở Việt Nam

2

THUẾ NHÀ THẦU – 1 BUỔI

Bản chất Thuế nhà thầu.
03 phương pháp tính thuế NTNN (Thuế suất, Cơ sở tính thuế, Doanh thu tính thuế.
So sánh điểm có lợi/ bất lợi của 03 phương pháp tính thuế NTNN.
Áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.
Các bước cần thực hiện để xác định nghĩa vụ thuế NTNN
Các tình huống về thuế NTNN trong thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thường gặp
Quản lý thuế NTNN và các vấn đề cần lưu ý

4

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN & BẢO HIỂM – 2 BUỔI

Các yêu cầu tuân thủ với người lao động nước ngoài (yêu cầu tuân thủ cần chú ý: Thuế TNCN, Bảo Hiểm, Giấy phép lao động, visa, v.v…)
Cá nhân cư trú & Không cư trú trong năm tính thuế.
Phương pháp tính thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công (Xác định thu nhập chịu thuế TNCN tại Việt Nam, thu nhập miễn thuế, Giảm trừ (nếu có) và Thuế suất).
Cơ sở tính thuế TNCN (Net/Gross) và cách tính trong các trường hợp cụ thể hay gặp.
Thuế TNCN đối với Thu nhập khác (đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, trúng thưởng, chuyển nhượng vốn, quà tặng, thừa kế, bản quyền, v.v..)
Các tình huống về thuế TNCN trong thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thường gặp
Quản lý thuế TNCN/ Hoàn thuế TNCN
Các vấn đề tuân thủ khác (Giấy phép lao động, Visa/ Thẻ tạm trú, Bảo hiểm, Một số vấn đề cần chú ý của Luật lao động).

5

HÓA ĐƠN

Hóa đơn điện tử & hóa đơn giấy.
Hóa đơn hợp lệ.
Điều chỉnh hóa đơn.
Quy định về xuất hóa đơn và các trường hợp đặc biệt (quà tặng, tiêu dùng nội bộ, mua hàng giá trị dưới 200 nghìn đồng...).
Các tình huống về hoá đơn trong thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thường gặp
Quản lý và các vấn đề khác về hoá đơn

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

THỜI GIAN KHAI GIẢNG

HÀ NỘI

ngay khai giang NGÀY KHAI GIẢNG 24/05/2023
thoi gian THỜI GIAN Giờ: 19h30 – 22h00
Tối 2, 4, 6 (hàng tuần)
so buoi hoc SỐ BUỔI HỌC 15 BUỔI
dia chi ĐỊA CHỈ Trực Tuyến Zoom Meeting

TP. HỒ CHÍ MINH

ngay khai giang NGÀY KHAI GIẢNG 24/05/2023
thoi gian THỜI GIAN Giờ: 19h30 – 22h00
Tối 2, 4, 6 (hàng tuần)
so buoi hoc SỐ BUỔI HỌC 15 BUỔI
dia chi ĐỊA CHỈ Trực Tuyến Zoom Meeting

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN

Học Phí ưu đãi 2 module3,990,000 VNĐ

Hoặc học viên có thể đăng ký 1 trong 2 module

khoa hoc thue chuyen sau
 • Học phí: 3,000,000đ/hv
 • Học phí: 2,500,000đ/hv
Ưu đãi cho học viên đăng ký sớm &
hoàn thành học phí sớm
 • Giảm 10%, khi đăng ký 1 module nhóm 3 người và chuyển khoản sớm
 • Giảm 5% khi đăng ký 1 module theo cá nhân và chuyển khoản sớm
 • Giảm thêm 5% áp dụng khi đăng ký cả khoá đối với học viên đã học KTT, BCQT, ĐLT, CPA tại TACA
 • Voucher 1,000,000đ áp dụng khi đăng ký học lớp “Chuyển giá chuyên sâu” khi đăng ký cả khóa.
 • Được gửi các file video quay lại màn hình hướng dẫn thao tác của giảng viên, trong quá trình giảng dạy để học viên có thể thực hành lại theo hướng dẫn, tránh trường hợp bị quên thao tác trên lớp học.
 • Được tham gia nhóm hỗ trợ có giảng viên trong nhóm để trả lời các câu hỏi của các học viên.
 • Được tư vấn các giải pháp báo cáo theo doanh nghiệp của học viên.

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

ẢNH NỔI BẬT

bao cao quan tri
chan dung ke toan truong thuc thu talk
bao cao quan tri
bao cao quan tri
bao cao quan tri

Khóa học thuế chuyên sâu

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học

Trụ sở chính

Tầng 2 Toà A Chelsea Residences, Số 48 Trần Kim Xuyến, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Hotline: 0985 611 911

Support@taca.edu.vn

Chi nhánh

Vincom Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM

Hotline: 0947 511 911