Lưu trữ Kiến thức thuế - TACA - Training And Coaching Accounting
11/06/2021
Hướng dẫn quy trình khóa sổ và lập báo cáo tài chính cuối kỳ (theo tháng)

Hướng dẫn quy trình khóa sổ và lập báo cáo tài chính cuối kỳ (theo tháng)

Hướng dẫn quy trình khóa sổ và lập BCTC cuối kỳ (theo tháng) Các bút toán cuối kỳ là công việc bắt buộc mọi kế toán […]
Xem chi tiết
09/06/2021

Số 52/2021/NĐ-CP: Gia hạn nộp thuế, đôi tượng áp dụng & thủ tục gia hạn

Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2021 (NĐ 52) của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất […]
Xem chi tiết
07/06/2021

15 vấn đề cần lưu ý thanh, kiểm tra Thuế năm 2021

Trước khi đi vào 15 vấn đề cần lưu ý khi được thanh, kiểm tra Thuế. Chúng ta cùng xem những doanh nghiệp thuộc đối tượng […]
Xem chi tiết
06/04/2021
Kinh nghiệm bị thanh tra về giao dịch liên kết và quan hệ liên kết

Kinh nghiệm bị thanh tra về giao dịch liên kết và quan hệ liên kết

Thanh tra thuế và kiểm tra thuế ở doanh nghiệp thường khác gì với doanh nghiệp phát sinh giao dịch liên kết? Vậy cơ quan thuế […]
Xem chi tiết
01/04/2021
Báo cáo tài chính quyết toán thuế

Báo cáo tài chính, quyết toán thuế và các quy định chế tài xử phạt mới nhất

BCTC, Quyết toán thuế là việc vô cùng quan trọng với một doanh nghiệp. Vậy nếu như nộp chậm hay không nộp BCTC và Quyết toán […]
Xem chi tiết
31/03/2021
"Đọc vị" được lợi nhuận của doanh nghiệp khi phân tích bảng cân đối kế toán

“Đọc vị” được lợi nhuận của DN bằng cách phân tích 2 chỉ số này trên bảng cân đối kế toán

Phân tích bảng cân đối kế toán với 2 nhóm chỉ số là tỉ lệ hàng tồn kho và khoản phải thu. Cho chúng ta phát […]
Xem chi tiết
31/03/2021
Hướng dẫn kê khai một số chỉ tiêu cơ bản giao dịch liên kết chi tiết nhất

Hướng dẫn kê khai một số chỉ tiêu cơ bản giao dịch liên kết chi tiết nhất

Hướng dẫn kê khai một số chỉ tiêu cơ bản giao dịch liên kết chi tiết nhất  Giao dịch liên kết là giao dịch phát sinh […]
Xem chi tiết
29/03/2021
Những gian lận phổ biến trên báo cáo tài chính và trách nhiệm của kiểm toán viên

Những gian lận phổ biến trên báo cáo tài chính và trách nhiệm của kiểm toán viên

Kế toán, kiểm toán là lĩnh vực đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và độ chính xác cao. Bởi chỉ cần một sai sót nhỏ, […]
Xem chi tiết
26/03/2021
Tổng hợp 23 câu hỏi và giải đáp về Chuyển giá

Tổng hợp 23 câu hỏi và giải đáp về Chuyển giá “Quan hệ liên kết” và “Giao dịch liên kết”

Tổng hợp 23 câu hỏi và giải đáp về chuyển giá “Quan hệ liên kết” và “Giao dịch liên kết” như: chi phí lãi vay giữa […]
Xem chi tiết