CÁCH KIỂM TRA THUẾ NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG

CÁCH KIỂM TRA THUẾ NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG

CÁCH KIỂM TRA THUẾ NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG Chênh Lệch Doanh Thu Giữa Tờ khai và Quyết Toán thuế TNDN Đã bao giờ kiểm tra thuế, mình bị yêu cầu giải thích chênh lệch doanh thu giữa tờ khai thuế GTGT và doanh thu theo quyết toán thuế TNDN chưa? (Hình ảnh đính kèm minh họa...
7 NGUYÊN TẮC VÀNG KHI QUYẾT TOÁN THUẾ

7 NGUYÊN TẮC VÀNG KHI QUYẾT TOÁN THUẾ

7 NGUYÊN TẮC VÀNG KHI QUYẾT TOÁN THUẾ Nguyên tắc số 1: Soát xét toàn bộ hồ sơ liên quan tới năm quyết toán Thông thường vào cuối năm, các chi cục thuế sẽ lên danh sách những doanh nghiệp năm tới thuộc diện phải thanh tra, quyết toán thuế. Đối tượng được ưu tiên sẽ là...
Cách đọc thông tư hiệu quả

Cách đọc thông tư hiệu quả

5 BƯỚC ĐỌC HIỂU THÔNG TƯ THUẾ HIỆU QUẢ Hiện nay, cách đọc thông tư thuế của hầu hết các bạn không thực sự hiệu quả, được thể hiện bằng các biểu hiện như sau: đọc trước quên sau, đọc mang tính chất học thuộc nhiều hơn là học theo bản chất vấn đề hay đọc không có sự so...
Các thủ tục về thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

Các thủ tục về thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

Do không nắm bắt được về các thủ tục về thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập, rất nhiều doanh nghiệp gặp phải khó khăn về thời gian thực hiện các thủ tục và nhiều doanh nghiệp còn phải chịu 1 khoản phạt chậm nộp các tờ khai liên quan với số tiền tương đối lớn....