PHÂN BIỆT CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT, THUẾ GTGT 0% VÀ KHÔNG PHẢI KÊ KHAI TÍNH NỘP THUẾ GTGT

Trong thực tế rất nhiều kế toán nhầm lẫn các khái niệm chịu thuế GTGT 0%, không chịu thuế GTGT và sau đó lại xuất hiện thêm đối tượng không phải kê khai tính nộp thuế GTGT. Càng làm phức tạp và dẫn đến nhiều nhầm lẫn.

Theo quan điểm cá nhân của người viết thì trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT của hàng hóa nông lâm thủy sản ở khâu thương mại được ra đời do cơ quan quản lý không kiểm soát được các doanh nghiệp hoàn thuế xuất khẩu đầu vào. “Để giải quyết căn bản gian lận trong khấu trừ, hoàn thuế đối với hàng hóa là nông, lâm, thủy sản nói trên, Chính phủ đã bổ sung quy định: Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường được bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Doanh nghiệp mua không phải trả thuế GTGT nên cũng không có thuế GTGT đầu vào để được khấu trừ. Khi bán cho người tiêu dùng vẫn phải kê khai, nộp thuế GTGT theo Luật.”

Cả 3 trường hợp này đều có điểm chung là không phải nộp thuế GTGT đầu ra (tiền thu từ bán hàng ko có thuế GTGT). Tuy nhiên chúng có điểm khác biệt trong việc xuất hóa đơn, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, kê khai thuế GTGT đầu vào và kê khai doanh thu. Sự khác nhau thể hiện qua bảng so sánh sau:

Rate this post

Bài viết liên quan