Sau cơn bão Covid-19, người còn sót lại sẽ là người khổng lồ