Slide giáo trình Kế toán thuế chuyên sâu – Miễn phí Tải về

Slide giáo trình “Kế toán thuế chuyên sâu” mà TACA muốn chia sẻ tới bạn gồm các nội dung:

 • Công tác kế toán doanh nghiệp và chính sách quản lý thuế áp dụng tại Việt Nam
 • Nền tảng kế toán cốt lõi (Các công tác trọng yếu về kế toán , công việc chi tiết của các kế toán tại doanh nghiệp, phân loại các loại BCTC,…)
 • Kế toán tài sản cố định
  +
  Chi tiết sơ đồ Kế Toán Tài sản cố định (thu nhận chứng từ, xử lý – ghi sổ kế toán và rà soát số liệu kế báo cáo sao cho chính xác nhất)
  +Các chứng từ liên quan đến Tài sản cố định như (chứng từ tăng giảm TSCĐ, hóa đơn thanh lí TSCĐ, biên bản điều chuyển TSCĐ, biên bản đánh giá lại TSCĐ, biên bản kiểm kê TSCĐ, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ).
  +Nguyên tắc tính theo giá gốc của TSCĐ, cách hạch toán tăng TSCĐ khi mua ngoài, xử lý thông tin tăng tài sản, kiểm kê tài sản.
  +Các bút toán ghi nhận chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
  +Kiểm soát rủi ro về tài sản cố định
  +Phân bổ chi phí trả trước vào chi phí sản xuất kinh doanh theo từng kỳ
  +Ví dụ minh họa về tài sản cố định hay gặp trong doanh nghiệp.
 • Quy trình dòng tiền (Chu trình kế toán tiền mặt, các mẫu biểu chứng từ kế toán, hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng lương, hóa đơn, mẫu thu chi,….)
 • Kế toán lương, nhân sự, bảo hiểm (Quy trình tiền lương, các chứng từ về lương, hợp đồng lao đồng lao động, các khoản phụ cấp lương tính đóng bảo hiểm theo từng đối tượng, chế độ hưởng lương hưu, tổng hợp thanh toán, cách xử lý thuế TNCN từ tiền lương như thế nào,….)
 • Quy trình bán hàng và nợ phải thu (Quy trình kế toán bán hàng, sơ đồ bán hàng và xác định Kết quả kinh doanh, chi tiết sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng, chênh lệch giữa thu và chi về tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng kinh tế, cách báo cáo quyết toán thuế TNDN. Các ví dụ minh họa các tình huống về thuế thực tế xảy ra trong DN,….)
 • Kế toán hàng tồn kho (Tổng hợp các chuẩn mực, quy định pháp luật cho hàng tồn kho, nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn kho, quy trình hàng tồn kho, cách kiểm tra bộ chứng từ hợp lý, hợp lệ,…)
 • Báo cáo tài chính
  +
  Kiểm tra số dư tài khoản phù hợp với nguyên tắc kế toán
  +Đối chiếu giữa các sổ chi tiết, sổ tổng hợp
  +Kiểm tra chi tiết từng tài khoản, đối chiếu với các bằng chứng khác (Biên bản kiểm kê, xác nhận công nợ, tờ khai thuế, Kiểm tra các nghiệp vụ phân bổ chi phí),…)
  +Kiểm tra các nghiệp vụ phân bổ chi phí
  +Thực hiện kết chuyển và khóa sổ kế toán
  +Sơ đồ kết chuyển để xác định lợi nhuận vào cuối kỳ
  +BCTC (Thời gian lập và thời hạn nộp theo từng loại hình của DN, nơi nhận BCTC
  +Hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất
  +Cách Rà soát, đối chiếu trước khi lên BCTC

  +Nhận định rủi ro thông qua BCTC
  +Cách lập báo cáo tài chính
  +Cách điều chỉnh số liệu sau ngày khóa sổ
 • Các sắc thuế hiện hành
  +Nguyên tắc áp dụng giá thị trường và ấn định thuế
  +Thuế GTGT (Các mức thuế suất thuế GTGT, cách không kê khai tính nộp thuế để giảm thiểu thủ tục cho DN, cách kê khai thuế GTGT, sơ đồ bút toán kế toán thuế GTGT đầu ra và đầu vào…)
  +Các trường hợp không áp dụng thuế suất 0%
  +Thuế TNDN (Căn cứ tính thuế TNDN, các loại doanh thu tính thuế, các loại chi phí được trừ – nguyên tắc, cách kết chuyển lỗ và thuế suất. Cách quyết toán khi chuyển đổi, chấm dứt hoạt động, khai quyết toán thuế TNDN cuối năm, tạm tính thuế TNDN theo quý
  +Thuế TNCN (Các khoản thu nhập miễn thuế, thu nhập từ tiền lương, tiền công, các khoản lợi ích không tính thu nhập chịu thuế, cách giảm trừ gia cảnh và đóng góp bảo hiểm,….)

Đăng ký Tải Slide giáo trình Kế toán thuế miễn phí từ TACA

Hoàn toàn miễn phí, nó như một món quà mà TACA đã dày công biên soạn, với hy vọng mong bộ tài liệu hữu ích trên con đường kế toán của bạn, để bạn có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp kế toán của mình.

Bạn đăng ký tại đây để nhận tài liệu về nhé:

Dù bạn đang ở cấp bậc nào của kế toán, kế toán nội, kế toán ngân hàng, kế toán thanh toán, hay kế toán thuế,…. Dù ở phân bậc nào thì bạn cũng cần một trình độ chuyên môn nhất định. Như điều đầu tiên cơ bản của một kế toán là phải biết một số hồ sơ quan trọng của công ty như:

 • Báo cáo tài chính (Cân đối kế toán/ Kết quả kinh doanh/ Lưu chuyển tiền tệ) các năm.
 • Sổ sách kế toán (Sổ tổng hợp, sổ chi tiết, sổ kho, nhập xuất tồn, bảng lương…)
 • Tờ khai thuế tháng (12 tháng),
 • Tờ khai quý (4 quý),
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
  Chứng từ kế toán:
 • Hóa đơn đầu vào, đầu ra (bản gốc)
 • Hố sơ, hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán hàng hóa….
 • Phiếu thu, chi, nhập, xuất…
 • Chứng từ ngân hàng…
 • Lập và lưu trữ chứng từ một cách đầy đủ, chính xác.
 • Sắp xếp chứng từ khoa học.

Và một số công việc khác tùy vào từng vị trí công việc kế toán đảm nhận. Nhưng không phải kế toán nào cũng lắm vững kỹ năng lên tờ khai thuế, cách rà soát khi lên báo cáo tài chính, hay chỉ đơn giản là đối chiếu bảng cân đối phát sinh cho cân và không bị lệch, hoặc nếu bạn chỉ đang quanh quẩn với công việc kế toán nội bộ của mình chỉ là “ vào sổ quỹ tiền mặt”, “đối chiếu sổ sách của kế toán và thủ quỹ”, hay chỉ là “kiểm kê quỹ tiền mặt thực tế theo định kỳ và đột xuất” và “theo dõi doanh thu”,…

Tài liệu Kế toán thuế chuyên sâu có những gì?

Quan trọng nhất là bạn luôn nỗ lực để tìm một người thầy về cách lập BCTC, nhưng lại không biết hỏi ai, và tự học hỏi lấy thông tin từ nhiều nguồn khác nhau trên google. Nếu bạn vẫn đang mông lung khi không biết luật – nghị định – thông tư này mình đã áp dụng đúng chưa? Và không tìm thấy nguồn tài liệu đáng tin cậy, thì TACA xin chia sẻ tới bạn “Slide giáo trình kế toán thuế chuyên sâu”. Đặc biệt hơn bộ tài liệu này hoàn toàn miễn phí, tài liệu tổng hợp kiến thức về “kế toán” và “thuế”.

Nếu bạn đang bị vướng mắc hoặc bị các góc khuất về thuế và ít trải nghiệm với các tình huống về thuế trong doanh nghiệp mình, thì bộ tài liệu này hoàn toàn dành cho bạn. Hoặc bạn có thể tham khảo đầy đủ hơn từ cuốn sách kế toán thuế chuyên sâu dưới đây. Bạn bấm vào cuốn sách để xem thông tin chi tiết về cuốn sách nhé!

Sách Kế toán thuế chuyên sâu

Sách Kế toán thuế chuyên sâu

Xem thêm: Khóa học kế toán thuế chuyên sâu từ Taca

Taca – Nơi phát triển sự nghiệp kế toán của bạn!

Bài viết liên quan