Dẫn nhập về kế hoạch ngân sách doanh thu – chi phí.

Hôm trước có anh chị em muốn tôi viết bài về phần doanh thu – chi phí , dòng tiền, chi phí nhân sự . Hôm nay tôi viết bài dẫn nhập về ngân sách doanh thu – chi phí nhé.
Nếu cấu trúc giá bán ( doanh thu ) của sản phẩm được chia thành : Chi phí + lợi nhuận.
Và nếu chi phí được chia nhóm theo thuộc tính : định phí (fixed cost), biến phí (variable cost) và lưỡng tính (semi cost) .
Thì sự biến động của doanh thu và chi phí được mô phỏng như hình bên .
Chúng ta thấy , khi doanh thu biến động :
+ Định phí không đổi .
+ Biến phí biến đổi tỷ lệ tương ứng với doanh thu.
+ Chi phí lưỡng tính biến đổi theo doanh thu nhưng với mức độ chậm hơn biến phí , nhanh hơn định phí.
Vậy khi doanh thu tăng , phần lợi nhuận (net income) tăng lên là nhờ vào :
+ Tiết kiệm định phí : vì phần chi phí này không tăng lên khi doanh thu tăng.
+ Có thể tiết kiệm biến phí : vì trong điều kiện sản xuất số lượng nhiều , hao hụt nguyên vật liệu giảm đi do trình độ tay nghề tăng lên ..v..v..
+ Tiết kiệm được chi phí lưỡng tính : vì chi phí này chứa 2 thuộc tính: biến phí và định phí . Trong thực tế người ta có thể tách chi phí này ra thành 2 phần để quản trị .
Ngược lại, khi doanh thu giảm , lợi nhuận sẽ giảm nhiều là vì :
– Định phí không giảm theo kịp : đã đầu tư máy móc, đã trả phí tiền thuê …
– Biến phí không giảm tương ứng với doanh thu : do hàng tồn kho bị hư hỏng , hủy hàng..
-Tương tự với chi phí lưỡng tính …

Chi phí lưỡng tính – làm sao để kiểm soát ?
Để quản lý bất kỳ cái gì chúng ta cần hiểu thuộc tính của nó cũng như quản lý con người thì phải hiểu tính cách , văn hóa vùng miền , giới tính , độ tuổi… vậy .
Để quản lý chi phí trong doanh nghiệp cũng vậy , cần hiểu về thuộc tính của nó . Thực chất chi phí chỉ có 2 thuộc tính : cố định (fixed cost ) và biến đổi (variable cost ). Chúng ta thường nhắc đến 3 loại thuộc tính là vì trong thực tế chúng ta còn gặp một loại thuộc tính nữa đó là lưỡng tính ( mixed cost). Bản chất của loại chi phí này được cấu thành từ 2 loại chi phí trên . Để quản trị , người ta tách chi phí lưỡng tính thành 2 loại chi phí cố định và chi phí biến đổi theo phương pháp mà tôi thấy khá hay – high low method . Hôm nay tôi giới thiệu đến các bạn phương pháp này .

CÔNG THỨC :

Biến phí / 1 đơn vị sản phẩm
= (Tổng chi phí tại mức sản lượng cao nhất – tổng chi phí tại mức sản lượng thấp nhất)/ ( mức sản lượng cao nhất – mức sản lượng thấp nhất ).

Tổng định phí
= (Tổng chi phí – Tổng biến phí )

                                                                                           (Ví dụ minh họa)

Đây cùng chính là 1 trong những lý do doanh nghiệp mong muốn tăng trưởng doanh thu bằng mọi giá .
Vậy tăng trưởng doanh thu tỷ lệ bao nhiêu % là hợp lý .
Tăng trưởng nhanh quá có hẳn là tốt hay không ?

Hạnh Trang – Club phát triển kế toán

Rate this post

Bài viết liên quan