Các sai sót kế toán thường gặp phải về lập và sử dụng hóa đơn

Các sai sót kế toán thường gặp phải về lập và sử dụng hóa đơn

   Các sai sót kế toán thường gặp phải về lập và sử dụng hóa đơn, Hoá đơn là chứng từ mà kế toán nào làm việc cũng đều có liên quan đến nó. Trong quá trình lập và sử dụng, bạn có thể bị mắc phải những sai sót mà nếu không để ý hoặc không biết bạn sẽ bị cơ quan thuế...