Tất Cả Về Hóa Đơn Trong Việc Tối Ưu Thuế TNDN Kế Toán Cần Biết

Tất Cả Về Hóa Đơn Trong Việc Tối Ưu Thuế TNDN Kế Toán Cần Biết

Sự Thật Về Hóa Đơn Mà Kế Toán Cần Biết  Thuế GTGT = (giá bán  – giá mua) x Thuế suất Giá bán lấy ở đâu? Giá bán lấy ở sổ bán hàng? Kế toán không bao giờ ghi nhận bán hàng trên hóa đơn đâu? Một câu hỏi đặt ra hóa đơn là của ai? Hóa đơn là của thuế, đừng có nghĩ...
8 Cuốn Sách Hay Kế Toán Nhất Định Phải Đọc Trong Đời

8 Cuốn Sách Hay Kế Toán Nhất Định Phải Đọc Trong Đời

8 Cuốn Sách Hay Kế Toán Nên Đọc Thành công không phải may mắn, đó là một sự lựa chọn. Hầu hết mọi người không may mắn có được thành công, họ đã chủ động bước nhanh hơn về phía trước và nắm lấy cơ hội để thành công. Sự lựa chọn khi bạn quyết tâm chọn combo 8 cuốn của...
Mẫu quy chế quản trị Công ty

Mẫu quy chế quản trị Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ABC – 000 —   QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY   Tp. Hồ Chí Minh, ngày …  tháng        năm            MỤC LỤC Chương I:    QUY ĐỊNH...
Mẫu quy chế tài chính và quyết định ban hành quy chế tài chính

Mẫu quy chế tài chính và quyết định ban hành quy chế tài chính

Mẫu quy chế tài chính và quyết định ban hành quy chế tài chính. Quy chế tài chính bao gồm những gì? Nội dung của quy chế tài chính như thế nào? Các bạn tham khảo quy chế tài chính bên dưới nhé. Quy chế này có thể thay đổi tùy vào tình hình tài chính và nội bộ của công...
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ

Biên bản đối chiếu công nợ rất cần thiết để kế toán kiểm tra, kiểm soát các khoản nợ của Doanh nghiệp với nhà cung cấp, với khách hàng có thực hiện thanh toán đúng theo hợp đồng kinh tế đã ký kết không.  Biên bản đối chiếu công nợ là một trong những chứng từ kế toán...
Mẫu giấy đề nghị bán buôn bán cho đại lý

Mẫu giấy đề nghị bán buôn bán cho đại lý

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ BÁN BUÔN BÁN CHO ĐẠI LÝ CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ. . . .                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRẠM KDXD SỐ  . . . . . . . . ...
Mẫu hợp đồng bán hàng đại lý

Mẫu hợp đồng bán hàng đại lý

MẪU HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG CHO ĐẠI LÝ   CÔNG TY ABC ABC  JOINT – STOCK COMPANY ………………….TP HCM – Tel  (84.8) …………. – Fax: (84.8) …………..                 Email: ……….. – Web: ………….   Số :          /HĐKT                 HỢP ĐỒNG GIAO ĐẠI LÝ BÁN XĂNG DẦU...
Mẫu Hợp Đồng Bán Hàng Có Thế Chấp Bảo Lãnh

Mẫu Hợp Đồng Bán Hàng Có Thế Chấp Bảo Lãnh

MẪU HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG CÓ THẾ CHẤP BẢO LÃNH CÔNG TY ABC ABC  JOINT – STOCK COMPANY ………………….TP HCM – Tel  (84.8) …………. – Fax: (84.8) …………..                 Email: ……….. – Web: ………….   Số :          /HĐKT                             HỢP ĐỒNG MUA BÁN XĂNG...
Mẫu hợp đồng bán hàng bán buôn

Mẫu hợp đồng bán hàng bán buôn

MẪU HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC BÁN BUÔN CÔNG TY ABC ABC  JOINT – STOCK COMPANY ………………….TP HCM – Tel  (84.8) …………. – Fax: (84.8) …………..                 Email: ……….. – Web: ………….   Số :          /HĐKT   HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG XĂNG DẦU   Hôm nay,...
Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh phương thức thanh toán

Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh phương thức thanh toán

MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CÔNG TY ABC ABC  JOINT – STOCK COMPANY ………………….TP HCM – Tel  (84.8) …………. – Fax: (84.8) …………..                 Email: ……….. – Web: ………….   Số :          /HĐKT            PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG...
Mẫu Hợp Đồng Bán Hàng Bán Lẻ

Mẫu Hợp Đồng Bán Hàng Bán Lẻ

MẪU HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC BÁN LẺ, BÁN SỈ CÔNG TY ABC ABC  JOINT – STOCK COMPANY ………………….TP HCM – Tel  (84.8) …………. – Fax: (84.8) …………..                 Email: ……….. – Web: ………….   Số :          /HĐKT                    HỢP ĐỒNG MUA BÁN...
Mẫu giấy đề nghị ký hợp đồng bán hàng

Mẫu giấy đề nghị ký hợp đồng bán hàng

Mẫu giấy đề nghị ký hợp đồng bán hàng: CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ. . . .                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRẠM KDXD SỐ  . . . . . . . . ...
Mẫu quy chế bán hàng và quyết định ban hành quy chế bán hàng

Mẫu quy chế bán hàng và quyết định ban hành quy chế bán hàng

Mẫu quy chế bán hàng như thế nào? Quyết định ban hành quy chế bán hàng ra sao? Các nội dung trong quy chế bán hàng bao gồm những gì? Các bạn tham khảo Mẫu quy chế bán hàng và quyết định ban hành quy chế bán hàng bên dưới nhé ABC COMPANY ………., …………………., TP HCM – Tel ...