Cái gì không đo lường được thì không quản lý được. Hôm nay ngồi làm số liệu cho một Doanh nghiệp bán lẻ, phát hiện ra 5000 mã khách hàng thân thiết không còn quay lại sử dụng sản phẩm nữa. Trong Doanh nghiệp không ai nắm được danh sách này để chăm sóc cũng như có những chính sách giữ chân khách hàng. Câu hỏi đặt ra cho các Doanh nghiệp là, cần đo lường những gì để tránh được những tình huống tương tự? Đứng trên góc độ kế toán, một số kết quả cần đo lường được:

1. Đối với hoạt động bán hàng: 
– Đo lường kết quả theo từng hoạt động, từng ngành hàng, nhóm hàng, mặt hàng, xác định nhóm hàng/mặt hàng nào bán chạy, đem lại tỷ suất lợi nhuận cao …
– Đo lường kết quả bán hàng theo từng khách hàng, xem xét mức độ ảnh hưởng của những khách hàng lớn, nhóm khách hàng nào mang lại nguồn doanh thu chính, xem xét tính ổn định của các khách hàng …
– Đo lường kết quả theo từng khu vực, xác định khu vực có nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm


2. Đối với hoạt động mua hàng
– Phân tích kết quả theo từng nhà cung cấp, từng đơn hàng, từng dự án, chi tiết đến từng nhóm sản phẩm, sản phẩm mà nhà cung cấp cung ứng


3. Đối với chi phí
– Phân tích chi phí cho từng hoạt động, từng bộ phận, từng khoản mục chi phí, xác định thứ tự ưu tiên cho từng khoản mục phí
– Tiêu thức và cách thức phân bổ các khoản chi phí chung cho các hoạt động của Doanh nghiệp


4. Đối với báo cáo
– Xác định thông tin cần cung cấp trong các cấp độ báo cáo (ước tính, sơ bộ, chính thức) về nội dung, thời hạn, lộ trình và thời gian thực hiện
– Lập kế hoạch ngân sách theo quy trình đi từ các bộ phận để tổng hợp lại, có quy định rõ thời gian thực hiện.
– Phân tích kết quả hoạt động so với kế hoạch ngân sách đã đưa ra
– Dự toán dòng tiền trong tương lai 

Đối với từng doanh nghiệp, mức độ cần thiết cũng như cơ cấu khác nhau, nhà quản lý cần xác định mục tiêu, phạm vi, dữ liệu mình đang có, thứ tự ưu tiên của từng hạng mục để thiết kế cho doanh nghiệp mình một bộ máy hệ thống đo lường phù hợp.

 

Các bài viết chất lượng:

Xây dựng hệ thống doanh nghiệp bắt đầu từ đâu?

Xây dựng bộ máy tổ chức kế toán trong doanh nghiệp

Thiết kế hệ thống đo lường kế toán trong doanh nghiệp

Quản trị nội bộ: những vấn đề cần lưu ý khi thay đổi hệ thống doanh nghiệp

Những lưu ý khi cắt giảm chi phí trong doanh nghiệp

Rate this post

Bài viết liên quan