“Trong trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp được phân chia theo thứ tự như thế nào?” Đây là câu hỏi mà rất nhiều năm xuất hiện trong các kỳ thi CPA. Lưu ý khi trả lời, không được nhầm thứ tự phân chia tài sản, nhầm thứ tự thứ 1 sẽ bị gạch luôn 0 điểm. Chính vì vậy, các bạn cần hiểu đúng từng thứ tự phân chia tài sản, thì sẽ không bao giờ sai hoặc quên thứ tự.

1.Thứ tự phân chia tài sản doanh nghiệp phá sản

Khi Tòa án tiến hành thủ tục tuyên bố doanh nghiệp phá sản, các chủ nợ, người lao động… sẽ được phân thành các nhóm khác nhau và được thanh toán nợ theo một thứ tự ưu tiên nhất định. Theo quy định tại Luật Phá sản 2014, trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp được phân chia theo thứ tự sau:

  • Chi phí phá sản: các chi phí này là chi phí dành cho Quản tài viên, chi phí triệu tập hội nghị chủ nợ, thuê kiểm toán, thuê định giá…..
  • Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, BHXH, BHYT đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;
  • Các khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã; xuất phát từ mục đích tạo cơ hội cho doanh nghiệp, hợp tác xã có cơ hội để phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn và thoát khỏi nguy cơ bị tuyên bố phá sản.
  • Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán thì từng đối tượng cùng một thứ tự phân chia tài sản ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

2. Sau khi thanh toán hết các khoản ở trên mà tài sản doanh nghiệp vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về:

  • Thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên;
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân;
  • Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
  • Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần;
  • Thành viên của Công ty hợp danh.
Có thể thấy thứ tự phân chia tài sản ưu tiên tiên thanh toán cho các chủ nợ khi doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản đã có sự tương đồng với pháp luật phá sản các nước trên thế giới khi coi các khoản nợ thuế bình đẳng như các khoản nợ của các chủ nợ khác. Quy định này đảm bảo được sự bình đẳng giữa các chủ nợ trong quan hệ phá sản dù chủ nợ đó là nhà nước hay cơ quan, tổ chức cá nhân nào.

Bài viết liên quan