Lưu trữ Thuế giá trị gia tăng - TACA - Training And Coaching Accounting
31/08/2020

Các trường hợp cụ thể được khấu trừ thuế GTGT kế toán phải biết

Các trường hợp cụ thể khấu trừ thuế GTGT kế toán phải biết. Để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) của hàng hóa […]
Xem chi tiết
14/04/2020

Học chuyên sâu Thuế giá trị gia tăng và Thuế nhà thầu

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ NHÀ THẦU Phần tính Thuế Giá Trị Gia Tăng có lẽ là phần khiến không ít bạn làm kế […]
Xem chi tiết
20/11/2019

Cách xác định chuyển nhượng dự án thuộc đối tượng không kê khai, không nộp thuế

Dự án như thế nào khi chuyển nhượng sẽ thuộc đối tượng không kê khai, không nộp thuế? Đây là câu hỏi mà rất nhiều các […]
Xem chi tiết
26/07/2018

Phân biệt không chịu thuế, không kê khai nộp thuế và thuế gtgt 0%

PHÂN BIỆT CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT, THUẾ GTGT 0% VÀ KHÔNG PHẢI KÊ KHAI TÍNH NỘP THUẾ GTGT Trong thực tế rất nhiều […]
Xem chi tiết
26/07/2018

Có phải kê khai hóa đơn bán hàng thông thường trên tờ khai GTGT không?

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG THÔNG THƯỜNG CÓ PHẢI KÊ KHAI TRÊN TỜ KHAI GIÁ TRỊ GIA TĂNG KHÔNG? Không ít các bạn làm kế toán đang […]
Xem chi tiết
20/07/2018

Hướng dẫn kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT

Hướng dẫn kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT Thời gian gần đây, trong quá trình học ôn thi đại lý thuế chuẩn bị cho […]
Xem chi tiết
28/02/2018
Cách kê khai, bổ sung điều chỉnh tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Cách kê khai, bổ sung điều chỉnh tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Cách kê khai, bổ sung điều chỉnh hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) 1. Nguyên tắc cơ bản: – NT1: Chỉ tiêu [43] […]
Xem chi tiết
27/02/2018

Thời gian xuất hóa đơn và xác định thuế GTGT công trình xây dựng

THỜI GIAN XUẤT HÓA ĐƠN VÀ XÁC ĐỊNH THUẾ GTGT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt theo khoản […]
Xem chi tiết
26/02/2018
Hướng dẫn soát xét hồ sơ khai thuế GTGT và kê khai điều chỉnh

Hướng dẫn soát xét hồ sơ khai thuế GTGT và kê khai điều chỉnh

Hướng dẫn soát xét hồ sơ khai thuế GTGT và kê khai điều chỉnh Một trong các công việc cuối năm của kế toán là phải […]
Xem chi tiết