Lưu trữ Thuế thu nhập cá nhân - Page 3 of 3 - TACA - Training And Coaching Accounting
22/01/2019

Rủi ro về thuế thu nhập cá nhân trong chi phí quà tặng cuối năm cho nhân viên

Rủi ro về thuế thu nhập cá nhân của quà tặng nhân viên Dịp cuối năm các doanh nghiệp mình thường hay có các khoản khen […]
Xem chi tiết
16/10/2018

Những điều doanh nghiệp cần làm khi nhận quyết định thanh kiểm tra BHXH

Những điều doanh nghiệp cần làm khi nhận quyết định thanh kiểm tra BHXH Hằng năm, BHXH tỉnh, BHXH huyện sẽ tổ chức kiểm tra việc […]
Xem chi tiết
16/10/2018

Điểm mới về thang, bảng lương, định mức lao động có hiệu lực từ 01/11/2018

Điểm mới về thang, bảng lương, định mức lao động có hiệu lực từ 01/11/2018 Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 121/2018/NĐ-CP […]
Xem chi tiết
28/02/2018

Các hồ sơ cần soát xét khi làm quyết toán thuế TNCN cuối năm

SOÁT XÉT HỒ SƠ LÊN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CUỐI NĂM ================================================= I. Phân loại HĐ ngắn hạn, dài hạn. Vì sao phải phân loại hợp […]
Xem chi tiết