Lưu trữ Thuế Thu nhập doanh nghiệp - Page 2 of 2 - TACA - Training And Coaching Accounting
13/12/2018

Các cách hợp thức các khoản chi không Hóa đơn

Các cách hợp thức các khoản chi không Hóa đơn Trên thực tế, khi doanh nghiệp hoạt động không thể tránh khỏi việc tồn tại các […]
Xem chi tiết
18/10/2018

Làm thế nào để chi phí thuê nhà là hợp lý, hợp lệ?

Làm thế nào để chi phí thuê nhà là hợp lý, hợp lệ? 1. NẾU TỔNG TIỀN THUÊ NHÀ < 100tr/NĂM – Theo TT119/2014/TT-BTC thì cá […]
Xem chi tiết