Thông thường tôi thấy nhiều công ty tổ chức công việc thường là phân công nhiệm vụ theo chiều dọc từ cấp trên xuống cấp dưới. Tức là nhóm những nhiệm vụ giống nhau, tương tự vào một phòng, ban, bộ phận.
Khi đó, quản lý cấp cao giao nhiệm vụ cho trưởng bộ phận – phòng – ban, sau đó trưởng bộ phận -phòng -ban sẽ giao lại việc xuống cho cấp dưới thực hiện. Báo cáo kết quả công việc theo chiều dọc.

Ngoài tổ chức công việc theo chiều dọc, các công ty toàn cầu còn tổ chức công việc theo chiều ngang. Nghĩa là họ phân công nhiệm vụ theo #dòng_chảy_công_việc sẽ đi qua các phòng – ban – bộ phận trong tổ chức.
Những dòng chảy công việc này gọi là các #quy_trình làm việc. Chúng được vận hành theo chiều ngang và có tiêu chuẩn rõ ràng. Chúng được gọi là: #quy_trình_vận_hành_tiêu_chuẩn_SOPs. Và các Giám đốc tác nghiệp (COO) hay Quản lý chung (G Manager) là người vận hành chúng.

Theo chiều dọc thì nhiều vấn đề trong quá trình giải quyết mang tính cục bộ và hay đổi lỗi cho cái gì đó,

Quản lý cả theo chiều dọc và chiều ngang: đó là sự phân công công việc rõ ràng, theo dòng chảy của công việc, có sự kết hợp của các phòng ban với nhau.

Rate this post

Bài viết liên quan