11 Bước Xây Dựng Phòng Kế Toán Hiệu Quả

Ngoài việc tổ chức công tác Kế toán trong Doanh nghiệp nhự “lựa chọn hình thức sổ sách kế toán nào”, “hình thức chứng từ gì”, “hạch toán ra sao”, “sử dụng công cụ phần mềm cụ thể nào”, “chế độ kế toán hiện hành, các quy định tín dụng ngân hàng, luật thuế và các văn bản hướng dẫn về thuế có sự thay đổi thế nào”.

Thì các Kế Toán Trưởng hoàn toàn có thể “đổi gió” cho phòng ban kế toán mà mình phụ trách với một số gợi ý để thiết lập công tác kế toán trong Doanh Nghiệp như:

Xây dựng lưu đồ nghiệp vụ phục vụ cho quá trình kiểm soát Xây dựng KPI để gia tăng sự liên kết và kết nối các hoạt động hàng ngày với các nhân tố thành công quan trọng của tổ chức, cải thiện hiệu suất, tạo ra tinh thần trách nhiệm trong công việc, sự trao quyền, và cảm giác thỏa mãn khi hoàn thành công việc một cách to lớn và sâu rộng hơn.

Các bước chính

1. Kiểm soát hệ thống nội bộ của doanh nghiệp

Nắm được hệ thống kiểm soát nội bộ của Doanh Nghiệp, các yêu cầu quản lý từ ban giám đốc. Từ đó thảo luận với các phòng ban liên quan như mua hàng, bán hàng, hành chính nhân sự…. Để ghi nhận các giao dịch, những khó khăn cần hỗ trợ và những yêu cầu giao dịch sao cho khi vận hành việc tổ chức công tác kế toán không làm cản trở công việc của các phòng ban.

2.  Ước tính khối lượng công việc của kế toán từ các giao dịch

3. Viết bảng mô tả công việc cho từng vị trí

4. Hoạch định sơ bộ các vị trí kế toán trong 3 – 5 năm dựa vào khối lượng công việc, mục tiêu và quy mô của DN

5. Vẽ lưu đồ nghiệp vụ phục vụ cho quá trình kiểm soát

6. Cùng với Ban Giám Đốc và các phòng ban để chốt các chỉ tiêu định mức quy chế

7. Soạn thảo Quy định, Quy trình và Quy chuẩn tổ chức Công tác kế toán

8. Vẽ sơ đồ tổ chức và nghiệp vụ của phòng ban với các mã mô tả công việc & KPI

9. Tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự

10. Lựa chọn và cài đặt phần mềm kế toán. Thiết lập bảng tính Exel dạng mẫu

11. Vận hành và đánh giá hiệu quả cũng như các điểm cần hiệu chỉnh theo từng giai đoạn

 

Bài viết liên quan