Do không nắm bắt được về các thủ tục về thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập, rất nhiều doanh nghiệp gặp phải khó khăn về thời gian thực hiện các thủ tục và nhiều doanh nghiệp còn phải chịu 1 khoản phạt chậm nộp các tờ khai liên quan với số tiền tương đối lớn. Mặc dù mỗi ngày chúng ta chứng kiến sự ra đời của rất nhiều doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp được thành lập là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Mức độ hiểu biết về pháp luật thuế của họ cũng bị hạn chế do nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố nhân sự ban đầu

Xuất phát từ thực trạng đó, mình xin chia sẻ cho các bạn chủ đề : “ Các thủ tục về thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập”, giúp các doanh nghiệp, kế toán viên mới tiếp cận nghề có cái nhìn tổng quan hơn về những công việc mình phải làm.

 1. Các thủ tục về thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập
 2. Tờ khai thuế môn bài và đóng thuế môn bài:

– Mẫu tờ khai:

Hiện nay, tờ khai thuế môn bài đang áp dụng mẫu số 01/MBAI theo TT 156/2013/TT-BTC

– Thời hạn nộp tờ khai:

+ Nếu doanh nghiệp thành lập và đã đi vào hoạt động luôn: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Đối với doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài là trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh.

Note: Đối với những doanh nghiệp nộp chậm tờ khai thuế môn bài thực hiện theo quy định trong TT166/2013/TT-BTC.

 • Mức đóng thuế môn bài:

Hiện nay, có 4 mức đóng thuế môn bài cụ thể như sau:

Bậc thuế môn bài Vốn đăng ký Mức thuế môn bài cả năm
– Bậc 1 Trên 10 tỷ 3.000.000
– Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 2.000.000
– Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ 1.500.000
– bậc 4 Dưới 2 tỷ 1.000.000

Đối với những doanh nghiệp thành lập trong 6 tháng cuối năm, mức đóng thuế môn bài năm đầu = 50% mức đóng cả năm nêu trên

Đối với những doanh nghiệp thành lập trong 6 tháng đầu năm, mức đóng thuế môn bài của năm đầu = 100% mức đóng cả năm

Các thủ tục về thuế môn bài sau khi doanh nghiệp hoạt động, mình sẽ có những bài chia sẻ phần sau.

 1. Đăng ký thủ tục về kế toán ban đầu:

Các bạn làm công văn đăng ký các thủ tục về kế toán, nội dung trong công văn bao gồm các đầu việc chính như sau:

 • Đăng ký chế độ kế toán áp dụng TT200/2014 hay QĐ 48/2006 (sắp tới là TT133)
 • Bảng đăng ký trích khấu hao tài sản cố định (Nếu có);
 • Đăng ký kỳ kế toán áp dụng;
 • Đăng ký phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
 • Đăng ký đơn vị tiền tệ sử dụng….

Kèm các hồ sơ liên quan bao gồm:

 • Bảng thông tin doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (03 bản sao y có công chứng)
 • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc (03 bản) Hội đồng Thành viên( Công ty TNHH) Đại hội đồng Cổ Đông( Công ty Cổ phần)
 • Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng hay người phụ trách kế toán do Giám đốc vừa được bổ nhiệm ký. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng phải có chứng chỉ kế toán trưởng, nếu không có người đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng thì bổ nhiệm người “phụ trách công tác kế toán” theo quy định của Luật kế toán hiện hành.
 • CMND bản sao y có công chứng của người đại diện pháp luật.( 3 bản)
 • CMND bản sao y có công chứng của Kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán- 3 bản).
 1. Mẫu 08/MST tờ khai thông tin đăng ký thuế

(Doanh nghiệp nên đăng ký tài khoản ngân hàng luôn)

Theo TT 156/2013 có quy định, đối với những doanh nghiệp có thay đổi, bổ sung tài khoản ngân hàng tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi đó.

Hiện nay có 1 số chi cục thuế nội thành không yêu cầu DN Nộp mẫu 08/MST khi có sự thay đổi giấy phép DKKD (Vì sở kế hoạch đầu tư và cơ quan thuế đã liên thông với nhau, mẫu nộp cho sở kế hoạch đầu tư các bạn làm theo mẫu số PLII-1).

 1. Mẫu 06/GTGT về việc đăng ký phương pháp tính thuế

(Kèm theo Hợp đồng thuê nhà công chứng để xin kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, nếu DN muốn làm theo PP trực tiếp thì không cần mẫu này)

Thời hạn nộp mẫu 06 đối với doanh nghiệp mới thành lập:

+ Trường hợp doanh nghiệp, HTX mới thành lập khi xác định thuộc trường hợp được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước thời hạn nộp HSKT đầu tiên phát sinh. Nếu đến thời hạn nộp HSKT đầu tiên NNT không nộp mẫu 06/GTGT thì NNT thuộc trường hợp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp.

+ Tới ngày 20/12 của năm đầu tiên, doanh nghiệp phải xác định lại doanh thu để đăng ký lại mẫu 06 cho CQT;

+ Trường hợp doanh nghiệp, HTX mới thành lập trong quý IV năm 2016 khi xác định thuộc đối tượng được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ chỉ phải nộp 01 lần mẫu 06/GTGT để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho quý IV, năm 2016 và 2017. Đến trước ngày 20/12/2017 doanh nghiệp, HTX căn cứ vào cách xác định doanh thu quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 219/2014/TT-BTC để áp dụng phương pháp khấu trừ cho hai năm 2018 và 2019.

 1. Mua chữ ký số :

Doanh nghiệp nên mua chữ ký số 3 năm. Tài khoản ngân hàng thì cần có 1 triệu làm số dư tối thiểu. Khi làm việc mở tài khoản ngân hàng, mang theo 1 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh +con dấu + thông báo mẫu dấu đã nộp cho sở kế hoạch đầu tư. Mặc dù luật doanh nghiệp quy định bỏ mẫu dấu, trao quyền tự chủ về con dấu cho doanh nghiệp, nhưng lời khuyên cho bạn là tạm thời hãy cứ làm theo “truyền thống” nếu không muốn gặp rắc rối phiền hà. Việc mua chữ ký số, chỉ cần cung cấp MST cho nhà cung cấp CA, họ sẽ kích hoạt cho và đăng ký thông tin cho doanh nghiệp.

 1. Đăng ký nộp thuế điện tử :

Sử dụng Token , truy cập nhantokhai.gdt.gov.vn thực hiện hoàn tất việc đăng ký các tờ khai thuế, đăng ký nộp thuế điện tử.

 1. Đặt in hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn

Trong thời hạn 5 ngày làm việc cơ quan thuế căn cứ vào tình hình hồ sơ của DN sẽ trả kết quả Mẫu 06/GTGT về việc chấp nhận cho DN áp dụng phương khấu trừ thuế. Tiếp đến DN nộp mẫu 3.14 (Mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in nếu DN thuộc diện đặt in hóa đơn)

Căn cứ vào tình hình thực tế DN thì cơ quan thuế sẽ trả kết quả thông báo mẫu 3.14 về việc chấp nhận cho DN đủ điều kiện đặt in hóa đơn.

Sau khi DN nhận thông báo đủ điều kiện đặt in hóa đơn thì Dn tiến hành đặt in hóa đơn và làm thông báo phát hành hóa đơn

Các thủ tục về đặt in hóa đơn, các bạn liên hệ trực tiếp với nhà in để họ gửi cho bạn các mẫu hồ sơ cần làm nhằm tiết kiệm thời gian nhất.

Thông báo phát hành hóa đơn sẽ được gửi qua mạng hoặc bản cứng ít nhất 05 ngày trước khi sử dụng

 1. Thực hiện khai các loại thuế khác:

Thuế GTGT, TNCN, nộp thuế TNDN tạm tính quý và cá thủ tục bảo hiểm.

Cần thêm bất cứ thông tin gì về Các thủ tục về thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập, TACA rất sẵn lòng giải đáp cho bạn!

Hotline: 0946.511.911

 

 

 

 

 

 

Rate this post

Bài viết liên quan