Nhiều ông chủ ngày ngày tìm kiếm những cách thức để tăng trưởng doanh số bán hàng và mang doanh số bán hàng ra để đánh giá hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên sự gia tăng doanh số lại thường đi kèm với sự báo động của việc quản lý. Nhất là giai đoạn tăng trưởng nóng, khi mà doanh nghiệp chưa sẵn sàng nguồn lực để đáp ứng sự tăng trưởng này.

Các vấn đề đặt ra khi tăng trưởng doanh số bán hàng là:

1. Tính bền vững:

Trên thực tế các ông chủ thường tận dụng lợi thế thị trường để mở rộng quy mô. Tuy nhiên sự mở rộng này cần phải được dựa trên khả năng nội tại của doanh nghiệp cũng như sự cần thiết của việc mở rộng.

2. Huy động vốn:

Tăng trưởng quá nhanh đồng nghĩa với việc tiêu hao nhanh chóng các nguồn lực về tài chính, có nghĩa là áp lực “tiền lấy ở đâu” luôn thường trực. Nhiều ông chủ chọn cách đi vay, tuy nhiên nếu tăng trưởng là không bền vững thì rủi ro không trả được nợ là vô cùng nguy hiểm, dẫn tới mất cân đối nguồn vốn, tính thanh khoản kiệt quệ.

3. Các khoản phải thu:

Những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh thường phải đối mặt với vấn đề quản trị các khoản nợ của khách hàng. Mặc dù doanh thu tăng lên không ngừng nhưng nếu việc thu nợ từ các khách hàng không phù hợp và kịp thời thì doanh nghiệp sẽ dễ rơi vào trạng thái mất cân đối dòng tiền.

4. Chất lượng dịch vụ:

Khách hàng nhiều hơn có nghĩa là đòi hỏi về chất lượng dịch vụ khắt khe hơn. Tuy nhiên khi mở rộng quy mô thì việc quản lý lại khó kiểm soát hơn.

5. Khả năng quản trị:

Khi có quá nhiều thứ phải quan tâm thì mức độ quan tâm của ông chủ đến từng chi tiết sẽ ít đi, đòi hỏi cần có nhiều cánh tay và khối óc trợ giúp cho sự tăng trưởng mới. Điều đó có nghĩa là cần phải thuê và đào tạo những nhân viên quản lý có năng lực thực sự phục vụ cho sự tăng trưởng. Và ngay bản thân ông chủ cũng phải có bản lĩnh đương đầu với nhiều vấn đề cùng một lúc và đưa ra các quyết định một cách nhanh chóng và hiệu quả.

6. Hệ thống kiểm soát nội bộ:

Khả năng thu thập và xử lý thông tin nội bộ cần phải kịp thời và phù hợp (đó là những thông tin liên quan đến chi phí, ngân sách, cạnh tranh, hàng tồn kho, dòng tiền, doanh số…). Muốn vậy khi mở rộng quy mô thì việc tái cơ cấu hoạt động hệ thống là cần thiết.

7. Chi phí tăng cao:

Tốc độ gia tăng chi phí tăng lớn hơn tốc độ tăng trưởng về doanh thu sẽ làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi lợi nhuận sụt đi thì việc huy động nguồn vốn cho hoạt động ngày càng phình ra của doanh nghiệp là không dễ vì khó mà thuyết phục các nhà đầu tư. Chi phí tăng cao dẫn đến tình trạng căng thẳng trong việc chi trả các khoản nợ của doanh nghiệp.

Nhiều khi doanh nghiệp phải hãm phanh việc tăng trưởng để hệ thống không rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Tuy nhiên đây là một quyết định khó bởi các ông chủ luôn muốn mở rộng hơn là chỉ muốn duy trì trạng thái hiện tại. Vì thế đề cân bằng giữa sự tăng trưởng và quản trị, doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch quản lý cùng lúc và gắn liền với kế hoạch kinh doanh vốn biến động trong từng giai đoạn.

P/s: Sẽ bổ sung trong bài sau về việc đưa ra một số biện pháp xử lý khi doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh nhưng chưa kịp chuẩn bị đủ nguồn lực.

Tải Bộ đề Ôn thi Đại lý thuế 2019

On thi dai ly thue bo de

Bí mật của kỳ thi chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế.

Hãy check email của bạn để tải về nhé! Powered by ConvertKit
Rate this post

Bài viết liên quan