Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, chiết khấu thanh toán và khuyến mại