ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG VIỆC CẦN LÀM CỦA KẾ TOÁN XÂY LẮP

Vì kế toán xây dưng (xây lắp) là kế toán đặc thù nên có những đặc điểm chung sau:

– Mỗi một công trình, hạng mục đi kèm có một dự toán riêng kế toán dựa vào dự toán đã trúng thầu tiến hành bóc tách chi phí để hạch toán.

– Tách chi phí cho từng công trình, chi phí của công trình nào tập hợp vào giá trị công trình đó. Tập hợp các loại chi phí cấu thành nên giá thầu công trình bằng hoặc gần bằng giá trên bản dự toán do bộ phận kỹ thuật cung cấp. Dựa vào chi phí đó để kế toán xác định giá vốn đưa vào hạch toán cho công trình đó theo từng khoản mục chi phí.

– Chi phí của công trình được chia theo khoản mục: Nguyên vật liệu chính, Nhân công, Máy thi công, Chi phí quản lý chung. Căn cứ để xác định các loại chi phí như sau:

+ Với chi phí nguyên vật liệu: căn cứ vào định mức tiêu hao trong dự toán, để bóc ra khối lượng các loại vật tư thiết bị tiêu hao và xuất cho công trình

+ Với chi phí nhân công: căn cứ vào khối lượng công việc, ngày công, bậc thợ để xác định số lao động, tiền lương theo công trình và thời gian thực hiện của từng công trình

+ Với chi phí máy thi công: căn cứ vào loại máy, ca máy để tính tiêu hao nhiên liệu, lương công nhân, và khấu hao máy móc

+ Với chi phí quản lý chung: tập hợp và phân bổ cho từng công trình theo tỷ lệ nguyên vật liệu chính, hoặc theo nhân công

– Do đặc điểm của kế toán xây dựng là khi xây dựng công trình phụ thuộc vào địa điểm xây dựng nên giá xây dựng mỗi nơi một khác nhau. Do đó kế toán xây dựng phải biết áp dụng đúng giá cho mỗi công trình ở mỗi tỉnh là khác nhau và căn cứ vào dự toán để xác định tiêu hao vật tư, ngày công… chứ không xác định theo giá trị

– Công trình xây dựng thường kéo dài qua nhiều kỳ kế toán nên khi tập hợp chi phí phải theo dõi chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, cũng như vật tư xuất cho từng công trình.

– Khi xuất vật tư phải phù hợp với định mức theo dự toán từng công trình

– Công trình hoàn thành phải có biên bản nghiệm thu từng hạng mục hoặc toàn bộ công trình

– Xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu cho công trình hoàn thành

Căn cứ vào những đặc điểm chung trên, các công việc kế toán xây dựng cần làm:

– Theo dõi việc đưa chi phí nguyên vật liệu vào theo định mức xây dựng dựa trên bảng bóc tách khối lượng công việc và vật tư tiêu hao

– Lập và theo dõi bảng lương nhân công theo tiến độ thi công thực tế

– Theo dõi chi phí máy, nhân công máy theo từng công trình

– Tập hợp, phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng công trình, hạng mục công trình

– Tập hợp, phân bổ chi phí và tính ra giá thành từng công trình, hạng mục công trình

– Lập báo cáo thuế tháng, quý, và lập báo cáo tài chính cuối năm

– Theo dõi chi phí dở dang của từng công trình, hạng mục

– Theo dõi doanh thu hoàn thành của từng công trình, hạng mục

– Lập BCTC nội bộ phục vụ yêu cầu quản lý của cấp trên

– Sắp xếp, lưu trữ cẩn thận hồ sơ, hóa đơn, chứng từ, dự toán, quyết toán, biên bản nghiệm thu bàn giao… một cách khoa học.

– Có khả năng giải trình số liệu của từng công trình, hạng mục với cơ quan thuế khi có yêu cầu thanh tra, quyết toán.

Tuy nhiên cần phải có nhiều thời gian thực hành thì mới có thể hiểu rõ thực sự bản chất, cách hạch toán của kế toán xây dựng – xây lắp.

Rate this post

Bài viết liên quan