Dự án như thế nào khi chuyển nhượng sẽ thuộc đối tượng không kê khai, không nộp thuế? Đây là câu hỏi mà rất nhiều các kế toán doanh nghiệp thắc mắc. Dưới đây là giải thích chi tiết về cách xác định chuyển nhượng dự án thuộc đối tượng không kê khai, không nộp thuế của thầy Nguyễn Minh Ngọc, giảng viên lớp Đại lý thuế, học viện Taca

Điều kiện dự án thuộc đối tượng không kê khai, không nộp thuế

Theo khoản 3 Điều 2 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ, trường hợp tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng.

Ví dụ: Công ty cổ phần P thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cồn công nghiệp. Đến tháng 3/2014, dự án đầu tư đã hoàn thành được 90% so với đề án thiết kế và giá trị đầu tư là 26 tỷ đồng. Do gặp khó khăn về tài chính, Công ty cổ phần P quyết định chuyển nhượng toàn bộ dự án đang đầu tư cho Công ty cổ phần X với giá chuyển nhượng là 28 tỷ đồng. Công ty cổ phần X nhận chuyển nhượng dự án đầu tư trên để tiếp tục sản xuất cồn công nghiệp. Công ty cổ phần P không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với giá trị dự án chuyển nhượng cho Công ty cổ phần X.

Nhưng việc này chỉ diễn ra được khi dự án chuyển nhượng của Công ty cổ phần P và Công ty cổ phần X đáp ứng đủ điều kiện của đối tượng không kê khai, không nộp thuế

Thứ 1: Cả 2 công ty cổ phần P và X đều sản xuất mặt hàng chịu thếu GTGT. Ở đây công ty cổ phần P đang sản xuất cồn công nghiệp là sản phẩm chịu thuế GTGT và khi công ty X tiếp nhận chuyển nhượng cũng tiếp tục sản xuất mặt hàng cồn công nghiệp.

Thứ 2: Cả 2 công ty này đều thuộc đối tượng áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

Nếu đủ 2 điều kiện này mới thuộc đối tượng không kê khai – không nộp thuế GTGT.

Lưu ý quan trọng

Các dự án đầu tư xây dựng sẽ không thuộc đối tượng không kê khai – không nộp thuế GTGT. Quy định trên chỉ áp dụng cho chuyển nhượng các dự án đầu tư sản xuất hình thành nên tài sản cổ định còn dự án đầu tư xây dựng hình thành nên hàng hóa không phải là dự án đầu tư để sản xuất, do đó không thuộc không kê khai – không nộp thuế GTGT.

Để rõ hơn về vấn đề cách xác định chuyển nhượng dự án thuộc đối tượng không kê khai, không nộp thuế. Bạn hãy xem video dưới đây:

Tại đây bạn hãy tham khảo các khóa học chất lượng khác tại TACA

  1. 8 nội dung hữu ích kế toán nhất định phải học
  2. Kế  toán trưởng – Lập kế hoạch ngân sách giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng
  3. Học phân tích dữ liệu quản trị để ra quyết định kinh doanh
  4. Tối ưu chi phí thuế

 

Bài viết liên quan