HIỂU VỀ DÒNG TIỀN .
Hôm nay tôi viết tặng các bạn chia sẻ về một cách hiểu về dòng tiền để kiểm soát dòng tiền hiệu quả .
Cách hiểu này lấy cảm hứng từ Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ (LCTT) Theo Phương Pháp Gián Tiếp của Kế toán.
Sở dĩ tôi không chọn báo cáo này thay vì báo cáo LCTT theo Phương Pháp Trực Tiếp vì tôi thấy báo cáo này giúp quản trị dòng tiền tốt hơn . Với một số bạn kế toán , báo cáo này tương đối khó lập .
Theo đó , hình ảnh kèm theo là mô phỏng đơn giản về dòng tiền .
Những ô màu xanh thể hiện những chỉ tiêu có ảnh hưởng làm tăng dòng tiền , doanh nghiệp nên tập trung làm tăng tối đa giá trị vào những chỉ tiêu này .
Và ngược lại,
Những ô màu đỏ thể hiện những chỉ tiêu có ảnh hưởng làm giảm dòng tiền , doanh nghiệp nên tập trung giảm tối thiểu giá trị những chỉ tiêu này .
Tùy vào hoạt động thực tế của doanh nghiệp các bạn có thể điều chỉnh thêm bớt .
Tôi dùng từ tối đa, tối thiểu là có ý muốn nói đến một mức độ ở đó mọi thứ là tối ưu nhất .
Từ đó, chúng ta tạm rút ra những phương pháp quản trị dòng tiền hiệu quả :
1. Tăng lợi nhuận ( hoặc giảm lỗ ).
2. Cần có lợi nhuận để thu hồi vốn nhanh qua việc tăng khoản trích khấu hao , phân bổ chi phí dài hạn…
3. Giảm hàng tồn kho : bằng cách quản lý tốt hiệu quả sử dụng hàng tồn kho .
4. Giảm công nợ phải thu : bằng cách thỏa thuận các điều kiện thanh toán tốt , quản lý việc thu hồi nợ nhanh
5. Tăng khoản phải trả : Nhà cung cấp là những đối tác góp vốn kinh doanh rất tốt, chúng ta nên tận dụng lợi thế này bằng những điều khoản thanh toán để xoay vòng vốn .
Việc hoạch định dòng tiền nộp các khoản phải trả cho nhà nước ( như là thuế VAT,BHXH…) cũng giúp doanh nghiệp rất nhiều trong việc gia tăng dòng tiền nếu các khoản này lớn vì các khoản này doanh nghiệp thu trước rồi nộp sau .
6. Tăng hiệu quả sử dụng về tài sản để giảm chi phí đầu tư mua sắm tài sản, công cụ dài hạn, chi phí đầu dài hạn…
7. Thuế TNDN phải nộp : liên quan đến thuế , doanh nghiệp cần thực hiện những công việc kiểm soát rủi ro các vấn đề có thể dẫn đến việc nộp thuế cao hơn, phát sinh chi phí về Thuế . Vì vậy việc am hiểu về luật của doanh nghiệp rất quan trọng . Đặc biệt là luật Thuế , Luật DN và các luật có liên quan đến nghành nghề công ty kinh doanh ….
Qua đây, kế toán nhất thiết phải có công việc liên quan đến kiểm soát rủi ro sai phạm về sổ sách, hóa đơn, chứng từ dẫn đến tăng số tiền thuế phải nộp. Nắm vững và tận dụng tối đa các luật ưu đãi về thuế …
8. Các chỉ tiêu khác đến từ kết quả của việc quản lý dòng tiền . Việc quản lý dòng tiền tốt hay không sẽ ảnh hưởng đến tiền thu từ huy động vốn , tiền vay và chi phí lãi vây, tiền gởi NH .
Các doanh nghiệp thường chọn cách vay vì muốn tăng chỉ số ROE ( return on Equity – tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn sở hữu ) bằng cách không tăng vốn góp mà thay vào đó đi vay .

Nếu doanh nghiệp biết cách xoay vòng tiền tốt thì sẽ tiết kiệm đáng kể khoản vay , giảm chi phí lãi vay .
Tiền nhàn rỗi trong thời gian ngắn hạn , doanh nghiệp quan tâm đến các kỳ gởi ngắn hạn của ngân hàng để có thu nhập về tiền lãi tốt nhất.
Hay hoặc tiền nhàn rỗi trong thời gian ngắn hạn có thể trả trước cho nhà cung cấp và thương lượng một khoản chiết khấu thanh toán kèm theo tốt hơn tiền gởi theo kỳ không kỳ hạn hay là ngắn hạn trong NH …
….
Dĩ nhiên là còn nữa, các anh chị và các bạn có thể phát triển thêm ra …
Lần sau tôi sẽ có những bài chi tiết hơn về từng phương pháp một .
Bài viết này dành cho các CEO, các nhà quản trị mà tôi đã nhận lời làm người hướng dẫn về mảng tài chính, kế toán quản trị , nhằm mục đích giúp kế toán và nhà quản trị có một ngôn ngữ chung : ngôn ngữ kinh doanh .

Hạnh Trang – Club Phát triển kế toán

Bài viết liên quan