Kế toán trưởng – bước thăng tiến trong mơ của mọi kế toán viên