QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH

Hãy đặt giả thiết rằng, Doanh nghiệp của bạn có đủ vốn mạnh để sẵn sàng chi trả cho bất kỳ khoản mục chi phí nào. Tuy nhiên nếu bạn không có tính kỷ luật cao và chi tiêu bài bản thì dù có bao nhiêu tiền cũng hết. Hay, Công ty của bạn nhỏ mới startup với số tiền vốn hạn chế, thì một kế hoạch ngân sách tốt có thể đem đến sự khác biệt giữa thành công tài chính và tình trạng thiếu tiền để chi trả các khoản nợ sắp đến khi bạn điều phối được dòng tiền. Việc lập kế hoạch ngân sách không những giúp Công ty bạn đánh giá được hiệu quả hoạt động mà còn giúp bạn kiểm soát được quá trình thực hiện hành động từ cấp nhân viên/phòng ban để đi theo các mục tiêu của công ty bạn.

MỤC ĐÍCH CỦA QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH

Mục đích của quy trình lập kế hoạch ngân sách có rất nhiều, tuy nhiên có thể xem xét đến 4 mục đích chính:

-Dự báo: Ước lượng về kế hoạch thực hiện của kỳ tới dựa trên nguồn lực hiện có.

-Phân bổ nguồn lực: Mỗi DN đều có một mức độ các nguồn lực về con người, vốn, tài sản….Do đó, việc lập kế hoạch cũng là một cách để doanh nghiệp phân bổ một cách hợp lý nguồn lực của doanh nghiệp.

-Là thước đo: Việc lập kế hoạch chính là thước đo cho việc thực hiện trong thời gian tới, là “điểm” để nhà quản trị doanh nghiệp so sánh kết quả thực hiện được so với sự kỳ vọng của doanh nghiệp.

-Là mục tiêu thực hiện: Việc lập kế hoạch là sự cân đong đo đếm của các phòng ban cho kế hoạch thực hiện kỳ tới, sự kỳ vọng của các cổ đông và đó chính là mục tiêu chung (goal congruence) mà DN hướng đến.

 ĐIỂM LƯU Ý CẦN CHÚ TRỌNG, TRONG QUÁ TRÌNH LẬP NGÂN SÁCH

-Lãnh đạo (Manager) các phòng ban thiếu sự kết hợp với nhau để thực hiện việc lập ngân sách hoặc phối hợp thực hiện kế hoạch ngân sách.

-Tăng/giảm khống: Nếu ngân sách lập theo kiểu từ dưới lên (bottom up) hoặc thương lượng (negotiated) thì thường người lập sẽ cố tình tăng chi phí hoặc giảm doanh thu để tạo cho mình một “vùng đệm an toàn”.

-Lãnh đạo xem ngân sách chính là kẻ đang “bới lông tìm vết” đối với hoạt động của phòng mình. Ông chủ đang nhìn vào ngân sách để xem nhận định phòng đang vượt quá mức chi mà doanh số đang rất kém.

-Hoài nghi về ngân sách: Sự hoài nghi về ngân sách được lập liệu có chính xác, có căn cứ vào tình hình thực tế, đặc biệt là với các ngân sách dạng lập từ trên ra chỉ tiêu.

Biết lợi ích của Kế hoạch Ngân sách là thế, nhưng làm thế nào để có một bức tranh toàn cảnh về mô hình hoạt động của Công ty bạn. Cũng không phải là vấn đề khó khăn lắm với các Chủ doanh nghiệp vì thực ra trong đầu các bạn đã có hết rồi giờ chỉ là số hoá nó thành quy trình và các bản excel giả định thôi. Bạn có thể chia ra thành 2 loại để tổng hợp:

 • NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG – QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH NHƯ SAU:

Bắt đầu từ các hoạt động chức năng như hoạt động bán hàng, hoạt động thiết kế sản phẩm/dịch vụ, hoạt động marketing để tiếp thị, hoạt động sale phân phối và dịch vụ chăm sóc khách hàng, hoạt động dịch vụ sau bán hàng, hoạt động quản lý vận hành.

Tất cả những hoạt động này khi vận hành Doanh nghiệp các bạn đã có mường tượng hoặc rất chi tiết trong đầu rồi. Thì việc số hoá các hoạt động chính này ra không phải là chuyện quá khó, khi bạn số hoá được ra là bạn có thể nhìn thấy được một bản dự báo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dự báo Lãi/Lỗ như thế nào.

 • Bước 1: Tính toán doanh thu mong đợi

Đối với bước đầu tiên này trong việc chuẩn bị ngân sách hoạt động. Nếu dùng phương pháp lập ngân sách luỹ tiến, các nhà quản lý sẽ dùng doanh số bán thực tế của năm trước làm cơ sở để phát triển các dự báo cho năm tới. Ngược lại, nếu theo phương pháp lập ngân sách trên cơ sở cân bằng thu chi, họ sẽ dự báo doanh số cho từng mẫu sản phẩm từ con số 0, bằng cách sẽ dự báo các dự liệu được dự báo trước.

Việc lập ra các con số doanh thu dự báo có thể tạo ra sự căng thẳng nội bộ. Nếu cơ cấu công ty là đánh giá và khen thưởng các nhà quản lý theo thành tích chỉ tiêu doanh thu đã lập ngân sách, thì họ có thể bị thôi thúc phát triển các chỉ tiêu doanh thu dè dặt để họ dễ dàng đạt được.

 • Bước 2: Tính toán giá hàng bán dự kiến

Sau khi đã lập ngân sách doanh thu, các nhà quản lý có thể triển khai ngân sách về giá vốn hàng bán. Tổng số đơn vị sản phẩm càn sản xuất sẽ tạo cơ sở để xác định các chi phí trực tiếp, bao gồm nhân công và nguyên vật liệu.

 • Bước 3: Tính toán các chi phí dự kiến khác

Các chi phí ngoài sản xuất khác bao gồm những chi phí phát sinh cho nghiên cứu và phát triển, thiết kế sản phẩm, tiếp thị, phân phối, dịch vụ khách hàng và quản lý doanh nghiệp.

 • Bước 4: Tính toán thu nhập hoạt động dự kiến

Cuối cùng bạn có thể tính toán báo cáo thu nhập dự toán. Sự khác biệt giữa doanh số mong đợi và chi phí dự kiến dẫn đến thu nhập hoạt động dự kiến.

 • Bước 5: Triển khai các tình huống thay thế

 Việc thử nghiệm các tình huống khác nhau là việc lặp đi lặp lại quy trình dự thảo ngân sách theo cách đặt giả thuyết “điều gì sẽ xảy ra nếu..”. Sự thay đổi trong một lĩnh vực sẽ ảnh hưởng đến kết quả mong đợi như thế nào? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tăng quảng cáo? Điều đó sẽ làm tăng doanh thu lên bao nhiêu? Điều gì sẽ xảy ra nếu nhân viên nghỉ việc? Làm thế nào chúng ta có thể kết hợp rủi ro đó vào bản dự thảo ngân sách?

 • NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH – QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH NHƯ SAU:

Bao gồm các báo cáo tài chính dự báo và ngân sách vốn, ngân sách tiền.

Bước này hơi khó một chút vì lập món này cũng yêu cầu kế toán phải có am hiểu chút ít về tài chính như nhận biết được các báo cáo tài chính hay các nguyên tắc kế toán cơ bản. Khó nhưng không phải là ko làm được, sẽ có giải pháp để các bạn đều hiểu, đọc và quản trị được tài chính trong doanh nghiệp của mình. Giải pháp như thế nào đơn giản và gần gũi với ngôn từ tư duy của các bạn nhất thì tôi cũng đang tìm hiểu, nhưng đã là kế toán rồi thì ko có gì là khó cả chỉ phụ thuộc vào cách tiếp cận như thế nào thôi.

Ngân sách tiền đặc biệt quan trọng đối với các nhà quản lý tài chính của công ty vì nó chủ ra sự thiếu hụt hay thặng dư tiền trong từng thời kỳ. Sau đây là một số bước để xây dựng ngân sách tiền:

 • Bước 1: Cộng thu

Hãy xác định các khoản thu dự kiến, tức là các khoản phải thu từ khách hàng và các nguồn khác, sẽ đi vào tài khoản tiền mỗi thời kỳ. Các khoản phải thu tiền có thể dao động trong suốt thời kỳ ngân sách.

 • Bước 2: Trừ chi

Dựa trên hoạt động dự kiến, hãy tính xem sẽ phải cần bao nhiêu tiền để trang trải các khoản chi, tức các khoản phải thanh toán tiền, trong suốt thời kỳ. Các khoản chi có thể bao gồm tiền thanh toán nguyên vật liệu, tiền lương, thuế… Một số khoản chi tiêu này có thể phân bổ đều trong suốt thời kỳ ngân sách, nhưng một số khoản như tiền lương và chi phí nguyên vật liệu có thể thay đổi trong quá trình sản xuất.

 • Bước 3: Tính toán thặng dự hay thiếu hụt tiền

Để tính toán thặng dự hay thiếu hụt tiền mặt một thời kỳ, hãy trừ các khoản chi từ tổng số cân đối tiền đầu kỳ và các khoản thu dự kiến trong suốt thời kỳ đó.

 • Bước 4: Cộng vào cân đối tiền đầu kỳ

Khoản cân đối tiền đầu kỳ này chính là khoản cân đối cuối kỳ trước. Bằng cách cộng vào khoản thặng dự hay thiếu hụt tiền, bạn có được cân đối vào cuối kỳ.

 • Bước 5: Xác định khoản cấp vốn cần thiết

Cân đối cuối kỳ sẽ là số dương hoặc số âm. Cân đối dương cho thấy bạn đủ tiền hoạt động, cân đối âm cho thấy công ty phải triển khai một kế hoạch cấp vốn cho khoản thâm hụt từ các nguồn khác.

Sơ đồ Quy trình lập kế hoạch ngân sách

Quy trình lập kế hoạch ngân sách

Quy trình lập kế hoạch ngân sách

Lập kế hoạch ngân sách là một công việc rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, giúp bạn hiểu về sự luân chuyển dòng tiền, kiểm soát dòng tiền hiệu quả, cách lập ngân sách cho từng bộ phận trong toàn công ty dịch vụ và chuỗi hệ thống….

[HOT] Xem thêm các khóa học cùng chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kế toán – tài chính tại:

 1. Những kiến thức  kế toán trưởng nhất định phải học 
 2. Lập kế hoạch ngân sách giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng
 3. Phân tích dữ liệu quản trị để ra quyết định kinh doanh

TACA – KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP

 

 

 

 

Bài viết liên quan