MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ BÁN BUÔN BÁN CHO ĐẠI LÝ

CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ. . . .                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRẠM KDXD SỐ  . . . . . . . .                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(HOẶC PHÒNG KINH DOANH)

šv›

GIẤY ĐỀ NGHỊ BÁN HÀNG

Kính gởi:    –  TỔNG GIÁM ĐỐC CTY CP NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

–   BAN LÃNH ĐẠO CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ . . . .

  • Đơn vị mua hàng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • Định mức theo Hợp đồng:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hiện đang nợ:. . . . . . . . . . . . . . . . trong đó nợ quá hạn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . số ngày quá hạn:. . . . . . . . . . . . . . . .
  • Phương thức thanh toán:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • Tự vận chuyển:. ¨         Có vận chuyển:                       ¨         Số xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • Nội dung về bán hàng:

 

Mặt hàng ĐVT Số lượng Giá Cty điều Giá bán chưa thuế Giá thanh toán Thành tiền Lãi gộp
–    Xăng 92 Lít            
–    Dầu DO 0,05S Lít            
–    Dầu DO 0,25S Lít            
–            Lít            

TP.Hồ Chí Minh, ngày         tháng        năm 2010

CỬA HÀNG TRƯỞNG                       KẾ TOÁN CỬA HÀNG                                  TRẠM TRƯỞNG TRẠM KDXD SỐ . . 

 

 

DUYỆT CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC                      PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN                                        PHÒNG KINH DOANH

Tải Bộ đề Ôn thi Đại lý thuế 2019

On thi dai ly thue bo de

Bí mật của kỳ thi chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế.

Hãy check email của bạn để tải về nhé! Powered by ConvertKit
Rate this post

Bài viết liên quan