MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ BÁN BUÔN BÁN CHO ĐẠI LÝ

CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ. . . .                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRẠM KDXD SỐ  . . . . . . . .                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(HOẶC PHÒNG KINH DOANH)

šv›

GIẤY ĐỀ NGHỊ BÁN HÀNG

Kính gởi:    –  TỔNG GIÁM ĐỐC CTY CP NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

–   BAN LÃNH ĐẠO CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ . . . .

  • Đơn vị mua hàng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • Định mức theo Hợp đồng:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hiện đang nợ:. . . . . . . . . . . . . . . . trong đó nợ quá hạn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . số ngày quá hạn:. . . . . . . . . . . . . . . .
  • Phương thức thanh toán:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • Tự vận chuyển:. ¨         Có vận chuyển:                       ¨         Số xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • Nội dung về bán hàng:

 

Mặt hàng ĐVT Số lượng Giá Cty điều Giá bán chưa thuế Giá thanh toán Thành tiền Lãi gộp
–    Xăng 92 Lít            
–    Dầu DO 0,05S Lít            
–    Dầu DO 0,25S Lít            
–            Lít            

TP.Hồ Chí Minh, ngày         tháng        năm 2010

CỬA HÀNG TRƯỞNG                       KẾ TOÁN CỬA HÀNG                                  TRẠM TRƯỞNG TRẠM KDXD SỐ . . 

 

 

DUYỆT CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC                      PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN                                        PHÒNG KINH DOANH

Rate this post

Bài viết liên quan