MẪU HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC BÁN LẺ, BÁN SỈ

CÔNG TY ABC

ABC  JOINT – STOCK COMPANY

………………….TP HCM – Tel  (84.8) …………. – Fax: (84.8) …………..

                Email: ……….. – Web: ………….

 

Số :          /HĐKT

 

                 HỢP ĐỒNG MUA BÁN XĂNG DẦU

 

Hôm nay, ngày ______tháng ______ năm 2010, tại:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .hai bên chúng tôi gồm :

 

BÊN A :     CÔNG TY ABC

Địa chỉ             :      số.

Điện thoại        :                                                     Fax:

Tài khoản số    :                             tại

Mã số thuế       :                

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh                   do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 29/08/2000

Đại diện           :     Ông                             ,           chức vụ :  Tổng Giám Đốc

BÊN B :____________________________________________________________________

Địa chỉ : __________________________________________________________

Điện thoại : _________________             Fax  : ____________________________

Mã số thuế ________________________________________________________

Giấy đăng ký KD số   ______      cấp ngày:  ____________   tại:      ______________

Đại diện : Ông/Bà___________________ ,  Chức vụ   : ______________________

Quyết định ủy quyền số         do Ông, Bà                                   ký ủy quyền ngày:

 

Hai bên nhất trí ký kết hợp đồng mua bán xăng dầu theo các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1 :    HÀNG HÓA – CHẤT LƯỢNG – GIÁ CẢ:

 • Bên A đồng ý bán xăng dầu cho Bên B để sử dụng cho nhu cầu sản xuất hoặc tiêu dùng của Bên B với số lượng hàng hóa bình quân mỗi tháng như sau :
 • Xăng RON 92 không chì: Số lượng : _____________       lít/tháng
 • Xăng RON 95 không chì: Số lượng : ______________       lít/tháng
 • Dầu DO 0,05S             Số lượng : ______________       lít/tháng
 • Dầu DO 0,25S             Số lượng : ______________       lít/tháng
 • Dầu lửa                       Số lượng : ______________       lít/tháng
  • Chất lượng hàng hoá theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành xăng dầu Việt Nam quy định.
  • Đơn giá thanh toán: Là giá bán lẻ theo quy định của Doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu cung ứng nguồn hàng cho Bên A tại thời điểm giao hàng được thể hiện trên Hóa đơn GTGT do Bên A phát hành. Đơn giá thanh toán bao gồm: Giá bán hàng hóa, lệ phí xăng dầu, và thuế giá trị gia tăng.

Tại thời điểm ký Hợp đồng, đơn giá thanh toán là:

 • Xăng RON 92 không chì: ______________________       đồng / lít
 • Xăng RON 95 không chì: _______________________       đồng / lít
 • Dầu DO 0,05S             _______________________       đồng / lít
 • Dầu DO 0,25S             _______________________       đồng / lít
 • Dầu lửa: _______________________       đồng / lít
  • Khi có thay đổi giá, Bên A sẽ báo cho Bên B bằng văn bản hoặc điện thoại. Nếu Bên B tiếp tục cử người đến nhận hàng được xem như Bên B đã chấp nhận giá mới.
  • Tổng trị giá bình quân khoảng:                         đồng mỗi tháng.

ĐIỀU 2 :    ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG

 • Bên B nhận hàng tại Trạm Kinh doanh Xăng dầu số …… (là mạng lưới thuộc Bên A).

Địa chỉ :

 • Mỗi lần nhận hàng, Bên B hoặc tài xế do Bên B uỷ quyền đi nhận hàng phải ký xác nhận đã nhận đủ hàng (chủng loại, số lượng) vào Phiếu nhận hàng do Bên B cấp theo mẫu do hai bên thống nhất và Sổ giao hàng do bên A lập. Bên B phải gởi cho bên A chữ ký mẫu của những người có trách nhiệm ký Phiếu nhận hàng và biển số xe, danh sách cùng chữ ký của những tài xế được Bên B ủy quyền nhận hàng để đính kèm Hợp Đồng.
 • Bên B phải đảm bảo an toàn PCCC tại phương tiện tiếp nhận hàng hóa của Bên A giao.

ĐIỀU 3 :    THANH TOÁN  (TRẢ CHẬM):

 • Bên A đồng ý cho Bên B được thanh toán trả chậm thành 02 lần trong tháng. Ngày khóa sổ để đối chiếu số lượng hàng thực giao nhận giữa hai bên là ngày 15, và ngày cuối (30 hoặc 31) của mỗi tháng. Cơ sở đối chiếu là các Phiếu nhận hàng (nói ở Điều 2) hoặc Sổ giao hàng (do Bên A lập) có ký nhận của người nhận hàng Bên B.

(Hoặc là: “Bên A đồng ý cho Bên B được thanh toán trả chậm vào cuối tháng. Ngày khóa sổ để đối chiếu là ngày cuối của mỗi tháng. Cơ sở đối chiếu là các Phiếu nhận hàng (ghi ở Điều 2) hoặc Sổ giao hàng (do Bên A lập) có ký nhận của người nhận hàng Bên B”. )

Chứng từ để Bên B thanh toán tiền hàng cho Bên A là các Hóa đơn GTGT do Bên A phát hành sau khi hai bên đối chiếu. Bên B thanh toán dứt điểm tiền hàng cho Bên A trong vòng 5 (năm) ngày sau mỗi đợt đối chiếu.

 • Bên B có thể thanh toán cho bên A bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua hệ thống Ngân hàng cho Bên A theo số tài khoản của Bên A được quy định tại trang 1 của Hợp đồng.

Nếu Bên B thanh toán trễ hạn so với thời hạn nêu trên thì phải chịu thêm lãi suất vay ngắn hạn do Ngân Hàng Nông Nghiệp quy định cùng thời điểm đối với thời gian thanh toán trễ hạn trên tổng trị giá thanh toán. Quá 15 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, mà bên B vẫn chưa thanh toán thì Bên B phải chịu nộp phạt lãi vay nợ quá hạn bằng 150% mức lãi suất ngắn hạn kể từ ngày thứ 16 (tính từ ngày đến hạn thanh toán) trở đi.

Tuy nhiên, thời gian quá hạn thanh toán không được vượt quá 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, quá thời hạn này mà Bên B vẫn không thanh toán, Bên A có quyền ngưng cung cấp hàng và đưa ra Tòa An giải quyết.

 • Bên B phải đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại nơi tiếp nhận hàng hóa của Bên A giao.

ĐIỀU 3 :    THANH TOÁN ( trả ngay )

Bên B thanh toán cho Bên A ngay trước (hoặc sau) khi nhận hàng bằng tiền mặt (hoặc chuyển khoản). Tổng trị giá thanh toán : Là số tiền thể hiện trên Hoá Đơn của từng đợt nhận hàng gồm lượng bán nhân với đơn giá thanh toán.

ĐIỀU 4 :   QUYỀN SỞ HỮU VÀ RỦI RO VỀ HÀNG HÓA :

Quyền sở hữu và mọi rủi ro về hàng hóa bao gồm cả những mất mát và thiệt hại sẽ chuyển từ bên A sang bên B kể từ thời điểm xăng dầu bắt đầu vào phương tiện tiếp nhận của bên B. Bên A không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào kể từ lúc hàng vào phương tiện tiếp nhận của bên B.

ĐIỀU 5 :    ỦY QUYỀN:

Bên A ủy quyền cho:  Cửa hàng Xăng dầu số . . . và Trạm Kinh doanh Xăng dầu số ……..

Văn Phòng tại _________________________________  Điện thoại:  . . . . . . . . . . . .

Là đơn vị trực thuộc của Bên A trực tiếp thực hiện Hợp Đồng này. Mọi giao dịch về giao nhận hàng hóa và thanh toán tiền hàng theo Hợp đồng này, Bên B có thể giao dịch trực tiếp với Cửa hàng Xăng dầu số . . . . . và Trạm Kinh doanh Xăng dầu số ……..nêu trên.

ĐIỀU 6 :    ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

 • Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký đến hết ngày . . . . / . . . . / . . . . . ..
 • Trong quá trình thực hiện nếu các bên cần điều chỉnh sẽ giải quyết trên cơ sở bàn bạc thỏa thuận và phải được thể hiện bằng văn bản Phụ Lục Hợp Đồng do đại diện có thẩm quyền của hai bên cùng ký.
 • Mọi tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này hai bên sẽ cố gắng giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận sẽ trình lên Tòa Án có thẩm quyền tại TP. Hồ Chí Minh để giải quyết.
 • Sau 10 ngày kể từ khi hết thời hạn hiệu lực của Hợp Đồng, nếu hai bên đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi của mình theo thỏa thuận ghi trong Hợp Đồng, không có gì vướng mắc khiếu nại và cả hai bên đều không có sự thỏa thuận kéo dài thêm thời hạn Hợp Đồng, thì Hợp Đồng này coi như đã được thanh lý.
 • Hợp đồng được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 04 bản, Bên B giữ 02 bản.

 

 

                     ĐẠI DIỆN BÊN B                                                                  ĐẠI DIỆN BÊN A

Rate this post

Bài viết liên quan