Những cái bẫy trong chiến lược tối ưu cắt giảm chi phí