Đại Lý Thuế có cần thiết không?

Trong những năm gần đây, cụm từ Đại Lý Thuế được nhắc rất nhiều trên các diễn đàn, báo chí và cộng đồng kế toán. Phải nói rằng, khi sử dụng các Đại Lý Thuế thì các doanh nghiệp sẽ rất thuận lợi về các thủ tục kê khai, nộp và hoàn thuế theo đúng quy định của Pháp Luật-Luật quản lý thuế.

Sử dụng dịch vụ Đại Lý Thuế sẽ giúp doanh nghiệp có thời gian, không phải lo lắng về luật thuế, hay các quy định về thuế và doanh nghiệp hoàn toàn có thể yên tâm và tập trung vào công việc sản xuất, kinh doanh của mình.

Xem thêm: Những lưu ý khi thi đại lý thuế

Nói đến đây vậy Đại Lý Thuế là gì?

Đại Lý Thuế là tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế – Đại lý thuế là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có điều kiện được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, thực hiện các thủ tục về thuế theo thỏa thuận với người nộp thuế.

Điều kiện thi đại lý thuế là gì?

Theo điều 6 – Thông tư 117/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 19 tháng 07 năm 2012, Điều kiện thi đại lý thuế là gì?được quy định chi tiết Đại Lý Thuế phải có đầy đủ các điều kiện sau:

Đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp Luật.

+Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doan.

+Có ít nhất hai (02) nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Quyền lợi và nghĩa vụ của Đại Lý Thuế

Những điều cần biết về Đại Lý Thuế

Những điều cần biết về Đại Lý Thuế

Tại sao phải cần Chứng Chỉ Đại Lý Thuế?

Quyền lợi

 • Được cấp phép thực hiện các thủ tục về thuế theo hợp đồng đã ký với người nộp thuế.
 • Được Yêu cầu tổ chức cá nhân nộp thuế cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ , hồ sơ, tài liệu và thông tin cần thiết liên quan tới việc làm thủ tục về thuế theo hợp đồng đã ký kết thỏa thuận giữa hai bên.
 • Được Thực hiện các quyền của người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và theo hợp đồng đã ký với người nộp thuế.
 • Đại Lý Thuế được cơ quan thuế các cấp hỗ trợ:
 • Cung cấp, hướng dẫn cài đặt và sử dụng các phần mềm thực hiện thủ tục thuế điện tử.
 • Được mời tham dự các lớp đào tạo, tập huấn các nội dung, quy đinh về chính sách thuế, thủ tục về thuế do cơ quan thuế tổ chức.

 

Trách nhiệm

 • Chịu Trách nhiệm Ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân nộp thuế
 • Công ty Đại Lý thuế đã được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh về việc làm dịch vụ và thủ tục về thuế và có tên trong danh sách đại lý thuế được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế mới được thực hiện ký hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế.
 • Ngoài ra Đại Lý thuế phải lập hợp đồng bằng văn bản với tổ chức, cá nhân nộp thuế về phạm vi công việc thủ tục về thuế được ủy quyền , thời hạn được ủy quyền, trách nhiệm của các bên và các nội dung khác do hai bên thỏa thuận và được ghi trong hợp đồng không trái với quy định của Pháp Luật.
 • Phải Khai, ký tên, Đóng dấu trên tờ khai thuế, hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế, hồ sơ quyết toán thuế, hồ sơ hoàn thuế, hồ sơ miễn thuế, được giảm thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và các quy định khác của Pháp Luật có liên quan.
 • Đại Lý Thuế phải Cung cấp chính xác, kịp thời theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế các tài liệu, chứng từ để chứng minh tính chính xác những việc như khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, đề nghị số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn của người nộp thuế.
 • Không được thông đồng với công chức quản lý thuế, người nộp thuế để trốn thuế, gian lận về thuế.
 • Trường hợp Đại Lý Thuế có hành vi thông đồng với người nộp thuế hoặc tự thực hiện các hành vi trốn  thuế, khai thiếu thuế, vi phạm thủ tục về thuế thì người nộp thuế vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung sai phạm trên.
 • Đại lý thuế phải liên đới chịu trách nhiệm và phải chịu bồi thường cho tổ chức, cá nhân nộp thuế theo hợp đồng đã ký kết với tổ chức, cá nhân nộp thuế.
 • Giữ bí mật thông tin cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của Đại Lý Thuế.
  +Trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của Đại Lý Thuế có đủ bằng chứng về việc Đại Lý Thuế không thực hiện đúng trách nhiệm này, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân nộp thuế thì kiến nghị Cục Thuế đình chỉ hoạt động của Đại Lý Thuế và đại lý thuế phải chịu bồi thường cho tổ chức, cá nhân nộp thuế theo hợp đồng đã ký kết với tổ chức, cá nhân đã nộp thuế.
 • Đại Lý Thuế có trách nhiệm báo cáo với cơ quan thuế trong các trường hợp sau:

+ Báo Cáo tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế và các thông tin cần thiết khác phục vụ cho hoạt động quản lý khi cơ quan thuế yêu cầu bằng văn bản.

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi danh sách nhân viên đại lý thuế, Đại lý thuế phải thông báo cho Cục thuế quản lý thuế trực tiếp, bao gồm:

Danh sách nhân viên Đại Lý Thuế mới được tuyển dụng theo mẫu số 03 ban hành.

Danh sách nhân viên Đại Lý Thuế vi phạm quy định tại Khoản 2, Điều 17 thông tư này hoặc thuyên chuyển, nghỉ việc, nghỉ hưu , chết hoặc đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật theo mẫu số 04 ban hành kèm theo thông tư này.

Cục thuế gửi thông báo của Đại Lý Thuế về danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi qua mạng giao dịch điện tử nội bộ ngành thuế cho Tổng cục thuế trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Đại Lý Thuế.

Tổng cục thuế có trách nhiệm đăng tải danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi trên trang thông tin điện tử của tổng cục thuế trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

Bạn đã cảm thấy sự quan trong của Việc Ôn thi đại lý thuế như thế nào

Và Khóa ôn thi Đại lý thuế được TACA tổ chức chính là giải pháp cho vấn đề này.

Những điều cần biết về Đại Lý Thuế
2 (40%) 1 vote[s]

Bài viết liên quan