Ôn thi đại lý thuế 2021 - Lớp học thi chứng chỉ hành nghề thuế chắc đậu

Ôn thi đại lý thuế theo ​​thống kê từ năm 2013 đến 2020 cho thấy tỷ lệ trượt trong kỳ thi Chứng chỉ hành nghề Dịch vụ làm thủ tục về thuế luôn ở mức cao, trên 75%. Nhưng đây lại là một chứng chỉ hành nghề rất giá trị đối với kế toán.

Nguyên nhân được nhìn thấy rất rõ ràng là do phần lớn thí sinh còn:

 • Giới hạn về kiến thức, tài liệu và điều kiện ôn thi
 • Không có thông tin về cấu trúc đề thi
 • Chỉ nắm lý thuyết, thiếu thực hành sâu các dạng bài tập chuyên đề
 • Thiếu kỹ năng làm bài thi và kỹ năng kê khai báo cáo bằng tay

Và Khóa ôn thi Đại lý thuế được TACA tổ chức chính là giải pháp cho vấn đề này. Năm 2016 và 2017, 2018 tỷ lệ học viên TACA THI ĐỖ Chứng chỉ hành nghề Đại lý Thuế là gần 70%. Đặc biệt THỦ KHOA cả nước là học viên của TACA, bạn Nguyễn Thị Ngọc với số điểm 8,1 (thi năm 2016) và bạn Hoàng Thanh Nga (thi năm 2017) với số điểm 7,3, bạn Đinh Văn Trung Tú (thi năm 2019) với số điểm 7,5.

SAU KHÓA HỌC ÔN THI ĐẠI LÝ THUẾ BẠN SẼ ĐƯỢC GÌ?

 • Khắc phục 4 yếu điểm trên, cam kết đạt kết quả cao trong kỳ thi chứng chỉ hành nghề đại lý thuế 2021
 • Nâng cao tư duy đúng đắn về hệ thống luật thuế tại Việt Nam
 • Có kiến thức đúng và áp dụng hiệu quả trong công việc
 • Có kỹ năng tư vấn, nhận định vấn đề, đàm phán với Cơ quan thuế và kỹ năng nhìn bức tranh toàn cảnh Doanh nghiệp.
 • Được truyền lửa để tiếp tục đam mê với nghề kế toán và thăng tiến trong sự nghiệp
 • Nhận chính sách hỗ trợ học viên của TACA: hội thảo chuyên đề, tổ chức thi thử, lập nhóm học tập, ….
 • Được chia sẻ những kinh nghiệm XƯƠNG MÁU NHẤT trong việc Ôn thi và Kinh nghiệm Trong phòng thi để đạt kết quả cao nhất.

LỘ TRÌNH ÔN THI ĐẠI LÝ THUẾ CHẮC CHẮC ĐẬU TẠI TACA

Lộ trình ôn thi chứng chỉ đại lý thuế

Giai đoạn 1: Nội dung học trên lớp

Môn 1: Pháp luật thuế – 15 buổi

Môn 2: Kế toán – 10 buổi

 • Môn 1: Pháp luật Thuế
  Giới thiệu cấu trúc thi. Tổng quan về thuế và kiến thức trọng tâm về hóa đơn.
 • Bản chất và kiến thức trọng tâm về thuế GTGT. Đối tượng không chịu thuế, không kê khai không nộp thuế.
 • Đối tượng chịu thuế 0%, 5%, 10%. Phương pháp, kì, giá tính thuế. Thời điểm xác định thuế, hoàn thuế
 • Đăng kí và nguyên tắc khấu trừ VAT đầu vào. Kê khai thuế GTGT và điều chỉnh tờ khai.
 • Bản chất và kiến thức trọng tâm về thuế TNDN. Nguyên tắc, phương pháp, kì, doanh thu, thu nhập khác trong thuế TNDN. .
 • Thu nhập miễn thuế, kết chuyển lỗ, quỹ khoa học công nghệ. Ưu đãi thuế TNDN.
  Bản chất và kiến thức trọng tâm về thuế TNCN. Nguyên tắc cư trú, thu nhập từ tiền lương tiền công và các khoản giảm trừ.
 • Lương gross, và thu nhập ngoài tiền lương, tiền công.
 • Lương net và kê khai, đăng ký thuế, giảm thuế, quyết toán thuế TNCN.
 • Bản chất và kiến thức trọng tâm về thuế TTĐB, xuất nhập khẩu
 • Bài tập thuế GTGT, TNDN, TTĐB,.. và chữa bài.
 • Luật quản lý thuế, các loại thuế khác, và giải đáp vướng mắc của học viên
 • Giới thiệu kết cấu đề thi và khung pháp lý về kế toán.
 • Các nguyên tắc cơ bản của kế toán và trình bày báo cáo tài chính.
 • Kế toán tiền, nợ phải thu và các nghiệp vụ gốc ngoại tệ..
 • Kế toán hàng tồn kho.
 • Kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư.
 • Kế toán bán hàng và kết quả kinh doanh.
 • Kế toán đầu tư tài chính.
 • Kế toán nợ phải trả, chi phí đi vay và vốn chủ sở hữu
 • Ôn luyện các mẫu đề thi
 • Các phương pháp tính giá thành sản phẩm..

 

Giai đoạn 2: Huấn Luyện Giải Đề Theo Nhóm
 1. Nội dung học:

Môn 1: Pháp luật Thuế

Môn 2: Kế toán

 • Thuế GTGT và hóa đơn: Củng cố lại kiến thức qua câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi lý thuyết
 • Thuế GTGT: Bài tập tự luận + Kê khai thuế GTGT + Điều chỉnh sai sót.
 • Thuế TNDN: Các dạng bài tập trọng tâm.
 • Thuế TNCN: Trắc nghiệm, câu hỏi lý thuyết và bài tập Lương Gross.
 • Thuế TNCN: Bài tập Lương Net + Bài tập Thuế TTĐB, XNK + Các sắc thuế khác. .
 • Câu hỏi Luật quản lý thuế + Câu hỏi và bài tập tổng hợp.
 • Giải full đề mẫu 1.
 • Giải full đề mẫu 2 + Giải đáp thắc mắc.
 • Tổng quan về nội dung thi môn Kế toán trong kỳ thi chứng chỉ Đại Lý Thuế
 • Kế toán quản trị về tính giá thành: phương pháp giản đơn, hệ số, phân bước, song song, tính giá
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh, lập báo cáo kết quả kinh doanh và xác định chi phí thuế TNDN hiện hành và các khoản mục trọng yếu trên báo cáo kết quả kinh doanh
 • Kế toán các phần hành trọng yếu trên Bảng cân đối kế toán phần tài sản: Tài sản cố định, BĐS đầu tư, các khoản đầu tư hành chính, đầu tư vào công ty con, công ty liên kết.
 • Kế toán các phần hành trọng yếu trên Bảng cân đối kế toán phần nợ phải trả và nguồn vốn: Chi phí trích trước, dự phòng phải trả, vay và nợ thuê tài chính, trái phiếu, cố phiếp
 • Kế toán các phần hành trọng yếu trên Bảng cân đối kế toán phần nợ phải trả và nguồn vốn: Chi phí trích trước, dự phòng phải trả, vay và nợ thuê tài chính, trái phiếu, cố phiếpHuấn luyện viên đồng hành

2. Huấn luyện viên đồng hành

Huấn luyện viên trợ giảng ôn thi đại lý thuế

Giai đoạn 3: Huấn luyện giải nhà tại nhà

Huấn luyện viên đồng hành

Nội dung: Luyện đề môn kế toán & Môn pháp luật Thuế

Giai đoạn 4: Tổng kết kiến thức & Chữa đề

 • Giải đáp, dặn dò, chia sẻ kinh nghiệm trước khi thi môn Thuế
 • Giải đáp, dặn dò, chia sẻ kinh nghiệm trước khi thi môn Kế toán

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP Ở TACA

 • Kết hợp phân tích lý thuyết chuyên đề, thảo luận tình huống thực tế và thực hành bài tập
 • Kết hợp tuy duy độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
 • Tỷ lệ: 30% lý thuyết – 55% thực hành – 15% Làm bài kiểm tra tại lớp
 • Học viên học và thực hành làm bài tập của từng modul chi tiết của từng sắc thuế
 • Học viên được huấn luyện bài tập tổng hợp tất cả các sắc thuế, luyện đề thi như thi thật, chữa đề và tổng kết kiến thức ôn thi

HỖ TRỢ TRONG VÀ SAU KHOÁ HỌC Ở TACA

 • 100% Tổ chức học nhóm, Tổng ôn, Lớp luyện đề MIỄN PHÍ liên tục dành cho học viên. Cùng với bộ ngân hàng đề lớn nhất và sát đề thi nhất. => Vì thế học viên chưa đậu có thể ôn luyện thêm miễn phí bất cứ lúc nào. 

GIẢNG VIÊN Ở TACA

1.  Cô Nguyễn Thị Thanh Hoài– PGS, TS, Trưởng bộ môn Thuế – Học Viện Tài Chính

Chuyên gia Nguyễn Thị Thanh Hoài hiện đang giữ chức vụ trưởng bộ môn thuế tại Học viện tài chính, luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các học viên. Cô là tấm gương của sự bền bỉ nhiệt huyết cống hiến hết mình cho sự nghiệp. Bằng những kinh nghiệm dày dặn và kiến thức uyên sâu của mình, cô Thanh Hoài đã dìu dắt thành công nhiều thế hệ học viên tại Taca.

2.  Cô Bùi Thị Thu Hương – TS, Phó trưởng bộ môn Kế toán tài chính – Học Viện Tài Chính

Trong suốt quá trình giảng dạy nói chung và giảng dạy tại Taca nói riêng cô Hương đã để lại dấu ấn không thể trộn lẫn với phong cách truyền đạt lôi cuốn, linh hoạt. Cô chính là một trong những “ngôi sao” đi đầu trong việc xây dựng một phong cách giáo dục mới, phá bỏ những lề thói thâm căn cũ đầy cứng nhắc của ngành giáo dục kế, kiểm tại TACA..

3.  Đội ngũ Huấn luyên viên hỗ trợ học viên đến tận lúc thi: Là những người đã có chứng chỉ hành nghề, có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín trong ngành, nhiệt tình hỗ trợ học viên.

Đăng ký khóa học Ôn thi đại lý thuế 2021 tại đây 

THÔNG TIN CHI TIẾT LỊCH HỌC ÔN THI ĐẠI LÝ THUẾ 2021 :

Stt

Khóa học Khai giảng Lịch học Địa điểm
1 Khoá Ôn thi Đại lý thuế K51  Ngày 22/03/2021 Tối Thứ 2 – 4 – 6 hàng tuần (3 buổi/ 1 tuần)

Từ 18h30 -21h30

Tầng 4, Số 170 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
2 Khoá Ôn thi Đại lý thuế K52  Ngày 20/03/2021 Chiều Thứ 7, ngày chủ nhật hàng tuần Số 39 Trần Quốc Thảo, Quận 3, Hồ Chí Minh

HỌC PHÍ KHI THAM GIA

Môn học Số buổi Học phí Giảng viên Chức danh
1. Pháp luật thuế 24 3.800.000 Nguyễn Thị Thanh Hoài PGS, TS, Trưởng bộ môn Thuế – Học Viện Tài Chính
2. Kế toán 15 2.500.000 Nguyễn Thu Hương PGS, TS, P.Trưởng bộ môn Kế toán – Học Viện Tài Chính

 

(Học phí này đã bao gồm toàn bộ chi phí tài liệu, giáo trình học tập. Học viên có thể chọn cả 2 môn hoặc 1 trong 2 môn học)

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

+ Giảm ngay 5% khi chuyển khoản sớm

+ Giảm ngay 10% khi đăng ký theo nhóm 3 người và chuyển khoản sớm

+ Giảm ngay 50% cho học viên cũ có nhu cầu đăng ký học lại vào năm sau

(Thông tin ưu đãi cụ thể sẽ được gửi vào email của bạn khi bạn đăng ký tại link dưới đây)

 Link đăng ký học: Đăng ký Ôn thi đại lý thuế 2021

Học nhóm Ôn thi Đại Lý Thuế tại TACA:

Học viên Ôn thi đại lý thuế tại TACA nhận chứng chỉ hành nghề Đại Lý Thuế:

Học Viên Đạt Chứng chỉ hành nghề Đại Lý Thuế

Học Viên Đạt Chứng chỉ hành nghề Đại Lý Thuế

Phản hồi của học viên

Nếu bạn vẫn cần thêm bất cứ thông tin gì, đừng ngần ngại, hãy liên lạc với TACA để được giải đáp và tư vấn hoàn toàn miễn phí.
hoặc gọi ngay Hotline 0946 511 911 – 0947 511 911 – 0962.511.911 để được tư vấn miễn phí bạn nhé!
TACA – KIẾN TẠO SỰ VƯỢT TRỘI !

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học

Trụ sở chính

Tầng 2 Toà A Chelsea Residences, Số 48 Trần Kim Xuyến, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Hotline: 0985 611 911

Support@taca.edu.vn

Chi nhánh

Vincom Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM

Hotline: 0947 511 911