Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh dựa trên một số tỷ suất quan trọng

1. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản = Lợi nhuận/Tổng tài sản: Giúp ta đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận của Công ty.

2. Tỷ suất lợi nhuân = Lợi nhuận/Doanh thu thuần: Chỉ tiêu này cho thấy khả năng tạo ra lợi nhuận từ doanh thu của một công ty. So sánh với tỷ suất lợi nhuận của ngành.

3. Số vòng quay tài sản = Doanh thu tuần/Tổng tài sản: Cho thấy mối quan hệ giữa hàng bán ra với số tiền đầu tư.
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản = Tỷ suất lợi nhuận x Số vòng quay tài sản.

4. Tỷ suất lợi nhuận gộp = Lợi nhuận gộp/Doanh thu bán hàng: Chỉ tiêu này đo lường hiệu quả của việc sản xuất ản phẩm hoặc mua hàng để bán.

5. Tỷ suất lợi nhuận thuần = Lợi nhuận thuần/Doanh thu bán hàng: giúp đánh giá một công ty có kiểm soát hữu hiệu các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp hay không.

Còn rất nhiều tỷ suất quan trọng, liên quan giữa các chỉ tiêu của BC KQKD với các BC LCTT và bảng CĐKT.

Một số đánh giá quan trọng trong phân tích báo cáo kết quả kinh doanh.

Doanh thu cao => lợi nhuận cao?

Thông thường tỷ suất lợi nhuận càng cao càng tốt, tuy nhiên khi đánh giá tỷ suất này cần phải đặt trong môi trường cạnh tranh trong ngành. Một Công ty có tỷ suất lợi nhuận thấp có thể do công ty chọn chiến lược giá cạnh tranh. Trong TH này chỉ cần việc tăng nhẹ tỷ suất lợi nhuận cũng có ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản. Khi đó việc kiểm soát chi phí là rất quan trọng với những công ty này.

1. Chiến lược giá và chiến lược sản phẩm:

Giá cạnh tranh: Bán với số lượng lớn, giá thấp, việc cung cấp dịch vụ CSKH hay QC cần nhấn mạnh đến giá cạnh tranh của sản phẩm; cần nhiều hoạt động kaizen sản xuất để tối ưu hóa chi phí sản xuất.
Sản phẩm khác biệt: Áp dụng đối với những sản phẩm có tính năng đặc biệt, số lượng nhỏ, giá cao. Công ty cần chú trọng đến chất lượng dịch vụ và thường phải dùng những phương tiện bán hàng phức tạp, việc QC cần nhấn mạnh đến chất lượng, sự khác biệt của sản phẩm, những tính năng vượt trội và cần chú trọng đến hoạt động nghiên cứu phát triển nhiều hơn.

2. Chiến lược cắt giảm chi phí:

Nhằm tăng lợi nhuận, rất nhiều Doanh nghiệp có xu hướng tìm kiếm những cách thức cắt giảm chi phí, đặc biệt là các doanh nghiệp đang phải đối diện với đợt kinh doanh suy thoái. Tuy nhiên, vấn đề với các chương trình cắt giảm chi phí là, việc cắt giảm chi phí đơn thuần chỉ dẫn tới những kết quả tạm thời, có thể giúp Doanh nghiệp đạt được mục tiêu gia tăng lợi nhuận, nhưng khó có thể đem lại kết quả cải thiện bền vững. Lý giải cho việc này có thể là do:

2.1. Cho dù việc cắt giảm chi phí là phải “thắt lưng buộc bụng” trong giai đoạn khó khăn hay chỉ là một phần của công cuộc cải tổ cơ cấu thì việc cắt giảm chi phí cũng chỉ là một phương pháp ngắn hạn và đơn giản để tạo ra các lợi thế cạnh tranh, chúng hiếm khi củng cố hay cải thiện thực sự sản phẩm/dịch vụ của Doanh nghiệp, dẫn đến làm giảm những nỗ lực cải thiện cạnh tranh lâu dài.

2.2. Việc cắt giảm chi phí đặt ra chỉ tiêu lợi nhuận và áp dụng chung cho toàn bộ doanh nghiệp mà không để ý tới đặc tính riêng biệt của từng bộ phận. Vì thế “vô tình loại bỏ những thứ quý giá trong đống lộn xộn cần phải quẳng đi”, một vài năng lực quan trọng sẽ mất đi, và kết quả thu được trở nên ngược lại với mong muốn. Vì vậy, việc gắn kết các chương trình cắt giảm chi phí với từng hoạt động là rất quan trọng.

Thách thức đặt ra cho Doanh nghiệp là, cần phân biệt được đâu là những chi phí góp phần quan trọng đem lại lợi nhuận và đâu là những chi phí có thể loại bỏ mà không làm giảm lợi thế cạnh tranh trong khi chi phí lại rất đa dạng về bản chất và mức độ quan trọng.

2.3. Sau khi chiến dịch cắt giảm chi phí thành công, nhiều Doanh nghiệp nhận thấy chi phí ở các khu vực khác lại gia tăng hoặc Doanh nghiệp bị các đối thủ cạnh tranh đuổi kịp. Doanh nghiệp lại phải đối mặt với những khó khăn khác phát sinh xuất phát từ việc cắt giảm chi phí.

Vì thế để phát triển bền vững, vấn đề bây giờ là quản lý chi phí hiệu quả chứ không còn là cắt giảm chi phí nữa.

3. Đánh giá kết quả kinh doanh:

Mục tiêu của hoạt động kinh doanh là tạo ra giá trị cho KH đã mua sản phẩm của Công ty, đồng thời tạo ra giá trị cho chủ sở hữu công ty. Công ty cần phải sản xuất ra những sản phẩm hữu hiệu và có hiệu quả. Những cơ hội và thách thức phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh đòi hỏi nhà quản lý phải đưa ra được các quyết định sáng suốt. Và BC KQKD là một trong số những BC chỉ ra và đánh giá các quyết định đó. Đồng thời giúp cho những nhà quản lý có một kỳ vọng về tình hình kinh doanh của Công ty trong tương lai và ra các quyết định ảnh hưởng đến tình hình trong tương lai đó.

Taca kiến tạo sự nghiệp !

Bài viết liên quan