Những điểm “NÓNG” về việc thi lấy chứng chỉ Đại Lý Thuế 2020

Sáng ngày 13/06/2019 vừa qua Quốc hội đã chính thức thông qua luật quản lý thuế sửa đổi, từ đó đã rấy lên những điểm “NÓNG” không nhỏ về việc thi lấy chứng chỉ hành nghề Đại Lý Thuế, áp dụng 01/07/2020 như sau:

Thứ nhất: Về điều kiện dự thi và cấp chứng chỉ hành nghề về Thuế

Bạn phải có bằng đại học trở lên & có 3 năm kinh nghiệm thực tế trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Tài chính.

Thứ hai: Không còn được miễn môn kế toán 

Mà sẽ phải thi 2 môn theo đúng quy định là môn Pháp Luật Thuế & môn Kế Toán.

Thứ ba: Đại Lý Thuế được làm sổ sách kế toán của những công ty siêu nhỏ.

Doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng).

Việc thi lấy chứng chỉ Đại Lý Thuế năm 2020 sẽ khắt khe hơn về các điều kiện dự thi nhưng cũng đồng nghĩa với Quyền lợi của Đại lý thuế có nhiều hơn và cũng là cơ hội cho các thí sinh trong năm nay.

Hãy hành động ngay từ bây giờ khi mọi thứ còn dễ dàng hơn! Khi 2019 vẫn còn được Miễn môn Kế toán & chỉ cần tốt nghiệp cao đẳng có 2 năm kinh nghiệm thực tế trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Tài chính.

Nắm bắt lấy khoảng thời gian này bạn nhé!

Khoá học Đại Lý Thuế của Thầy Nguyễn Ngọc Minh 2019 tại đây.

Dưới đây là “Chương XII về “Tổ chức kinh doanh dịch vụ đại lý thuế, đại lý hải quan”  đã được quốc hội chính thức thông qua vào sáng ngày 13/06, và áp dụng chính thức từ ngày 01/07/2020.

TỔ CHỨC KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ, ĐẠI LÝ HẢI QUAN

Điều 101. Tổ chức kinh doanh dịch vụ đại lý thuế

1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ đại lý thuế là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, thực hiện các dịch vụ theo thoả thuận với người nộp thuế.

2. Các doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế thực hiện đăng ký với Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để được cấp Giấy xác nhận đủ điều kinh doanh dịch vụ đại lý thuế.

Điều 102. Điều kiện cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế

1. Là doanh nghiệp đã được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có ít nhất hai (02) người được cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế, làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp.

Điều 103. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện dịch vụ đại lý thuế;

b) Bản chụp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế của các cá nhân làm việc tại doanh nghiệp;

c) Bản sao hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với các cá nhân có chứng chỉ hành nghề đại lý thuế;

2. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế.

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 104. Cung cấp dịch vụ đại lý thuế

1. Các dịch vụ do doanh nghiệp đại lý thuế cung cấp cho người nộp thuế theo hợp đồng bao gồm:

a)Thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các thủ tục về thuế khác thay người nộp thuế theo quy định của Luật này;

b) Dịch vụ tư vấn thuế;

c) Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Trách nhiệm của tổ chức kinh doanh dịch vụ đại lý thuế:

a) Thực hiện các dịch vụ với người nộp thuế theo thỏa thuận trong hợp đồng;

b) Tuân thủ pháp luật thuế và các pháp luật khác có liên quan trong hoạt động hành nghề dịch vụ đại lý thuế; tuân thủ các quy định về quản lý thuế tại Luật này;

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm trước người nộp thuế về nội dung dịch vụ đã cung cấp.

3.BộTài chính quy định việc quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ đại lý thuế.

Điều 105. Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

1. Người được cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế phải có các tiêu chuẩn sau:

a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

b) Có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Tài chính;

c) Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế từ ba mươi sáu(36) tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học;

d) Đạt kết quả kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề đại lý thuế; kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề đại lý thuế gồm hai (02) môn thi: môn pháp luật thuế và môn kế toán.

2. Người có Chứng chỉ kiểm toán viên hoặc Chứng chỉ kế toán viên do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định được cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế mà không phải tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề đại lý thuế.

3. Người có chứng chỉ hành nghề đại lý thuế làm việc tại doanh nghiệp đại lý thuế gọi là nhân viên đại lý thuế. Nhân viên đại lý thuế phải tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định.

4. Những người không được làm nhân viên đại lý thuế:

a) Cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, Công an nhân dân;

b) Người đang bị cấm hành nghề đại lý thuế, kế toán, kiểm toán, theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Người đã bị kết án một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế liên quan đến thuế, tài chính, kế toán, mà chưa được xóa án tích; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Người bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về thuế, kế toán, kiểm toán mà chưa hết thời hạn sáu (06) tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt trong trường hợp bị phạt cảnh cáo hoặc chưa hết thời hạn một (01) năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác.

5. Bộ Tài chính quy định về việc tổ chức thi, điều kiện miễn môn thi; thủ tục  cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề đại lý thuế.

Điều 106. Tổ chức kinh doanh dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan

Tổ chức kinh doanh dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.

Xem thêm những bài viết chất lượng khác tại đây:

Miễn Phí Tài Liệu Ôn Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Đại Lý Thuế 2019
Làm thế nào để thăng tiến vượt trội trong nghề kế toán 
Hồ Sơ Thi Đại Lý Thuế – Tải miễn phí mẫu mới nhất 2019
Đề Thi Đại Lý Thuế và những lưu ý khi đi thi

TACA – KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP!

Bài viết liên quan