Năm mới hy vọng sẽ bớt các bậc tiền bối loè các bạn kế toán bằng các loại báo cáo biểu đồ loè loẹt mà chỉ dừng lại để nhìn cho đẹp. Nhưng khi hỏi, nhìn vào báo cáo này có nhận ra vấn đề cụ thể là gì, và có tìm được giải pháp gì không ? thì hầu hết câu trả lời là không. Vậy mục đích chính của các bạn chỉ dừng lại ở việc chỉ cập nhật số liệu. (Chủ tịch Vingroup nói nếu nhận được một tệp báo cáo này tôi vứt luôn vào thùng rác).

Đến đây tôi muốn xác nhận một chút về sự khác nhau giữa “xử lý số liệu” và “phân tích số liệu”, mắc dù cả hai giống nhau ở điểm là đều sử dụng số liệu.
Xử lý số liệu là kết quả trong quá khứ, chẳng hạn như doanh thu bán hàng của cửa hàng tháng trước, hay sự biến động hằng tháng của doanh thu bán hàng. Mục đích chung là nhằm so sánh giữa các cửa hàng với nhau, hay khuynh hướng tăng giảm của doanh thu/chi phí. Nhưng sau khi nắm được tình hình, sẽ phải làm gì ?
Nghĩa là các bạn chỉ dừng lại ở mục đích cập nhật và xử lý số liệu, rồi đưa ra báo cáo so sánh theo thời kỳ hoặc theo khu vực…và kết thúc phần báo cáo kế toán. Thêm nữa chỉ có một số loại báo cáo như doanh thu, chi phí được xử lý và cũng không kết nối với các nguồn dữ liệu khác để tìm hiểu sâu hơn tình hình, vì vậy thông tin và giá trị bị hạn chế.

Ngược lại, phân tích số liệu lại có mục tiêu rõ ràng và tìm kiếm thêm thông tin cần thiết để đạt mục tiêu. Mục tiêu ở đây không chỉ là nắm rõ điểm đặc trưng của số liệu mà từ đó ta có thể thu thập cho các mục đích khác nhau như dự báo cho tương lai, cho khu vực hay các nhóm sản phẩm. Để làm được điều này sẽ rất khó nếu chỉ sử dụng một loại báo cáo như doanh thu hay chi phí. Cách thường được sử dụng để đọc được những vấn đề bên trong mà chỉ một loại data không thể làm, đó là kết hợp từ hai loại data trở lên. (Ví dụ data doanh thu kết hợp với data khách hàng kết hợp với data khu vực kết hợp với data sản phẩm kết hợp với data mùa vụ….) thì cách sử dụng kết hợp nhiều nguồn data đã cho ta một thông tin rất rõ ràng và giá trị từ mối quan hệ giữa chúng rồi.

Các bạn hãy thử xem lại các data mình thường xử dụng là dữ liệu được xử lý hay dữ liệu được phân tích. Nếu chỉ xử lý số liệu kê toán bằng cách sắp xếp lại kết quả, ta chỉ có thể nắm được hiện trạng. Nhưng nếu phân tích số liệu kế toán, ta có thể thu được những thông tin giá trị.

Rate this post

Bài viết liên quan