[BỘ TÀI CHÍNH] THÔNG BÁO LỊCH NỘP HỒ SƠ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI APC, CPA 2020
Căn cứ theo thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ Tài chính Quy định về việc thi, cấp và quản lý Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ kế toán viên.
Căn cứ và nghị định số 1710/QĐ-BTC ngày 30/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Hội đồng thi Kiểm toán, kế toán viên năm 2020.
Hội đồng thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2020 thông báo về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên và thi sát hạch đối với người có chứng Chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài năm 2020.
🍁I. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ DỰ THI:
– Phương thức 1 – Nộp hồ sơ trực tiếp: 8h ngày 04/11/2020 đến 17h ngày 17/11/2020 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ)
– Phương thức 2 – Đăng ký dự thi qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến:
Người đăng ký dự thi qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dvctt.mof.gov.vn (thông tin chi tiết tại mục V – Quy trình đăng ký dự thi qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến).
Cụ thể thời gian nhận hồ sơ đăng trực tuyến: 08h ngày 4/11/2020 đến 17h ngày 10/11/2020.
Lưu ý: Các thí sinh đã nộp hồ sơ qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến phải nộp hồ sơ bản giấy tới địa điểm tiếp nhận hồ sơ trước 17h ngày 17/11/2020.
🍁II. THỜI GIAN THI (dự kiến):
– Đợt 1 (19 – 20/12/2020)
– Đợt 2 (26 – 27/12/2020)
🍁III. ĐỊA ĐIỂM THI (dự kiến):
– Miền Bắc: Tại Hà Nội
– Miền Nam: Tại Tp. Hồ Chí Minh
Trước ngày 15/12/2020, Hội đồng thi sẽ thông báo: Thời gian, địa điểm thi chính thức, danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi sẽ được thông báo.
Thông tin được thông báo trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính www.mof.gov.vn , Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam www.hoiketoankiemtoan.vn và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam www.vacpa.org.vn
Tải thông báo và mẫu hồ sơ dự thi tại: 

Bài viết liên quan