Trong kỳ thi CPA, APC ngoài việc tìm phương pháp ôn luyện phù hợp, thì không ít thí sinh vướng mắc ở khâu làm hồ sơ dự thi, vì vậy hôm nay TACA sẽ chia sẻ tới bạn cách để hoàn thiện một hồ sơ thi cpa 2020.

Căn cứ vào luật 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ vào Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011

Căn cứ nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh 

Căn cứ vào nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập

Căn cứ nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ Tài Chính

Xét đề nghị của vụ trưởng vụ chế độ Kế Toán và Kiểm Toán 

Bộ trưởng bộ tài chính ban hành Thông tư quy định về việc thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán.

Hồ sơ thi CPA 2020

1.Người đăng ký dự thi lần đầu để lấy chứng chỉ kiểm toán viên hoặc chứng chỉ hành nghề kế toán: hồ sơ dự thi CPA gồm:

 • Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác, hoặc của Ủy ban nhân dân địa phương nơi đang cư trú. Có dán ảnh cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và đóng dấu giáp lai theo mẫu quy định tại phục lục số 02a hoặc phụ lục số 02b ban hành theo thông tư này kèm theo giấy xác nhận về thời gian công tác thực tế làm tài chính kế toán, kiểm toán, có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị theo mẫu quy định tại phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này:
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu:
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc Ủy ban nhân dân địa phương nơi đang cơ trú:
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ đối với người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 4 thông tư này, có xác nhận của tổ chức cấp hoặc cơ quan công chứng. Nếu là bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác thì phải nộp kèm theo bảng điểm có chứng thực ghi rõ số đơn vị học trình (hoặc tiết học) của tất cả các môn học. Trường hợp người dự thi nộp bằng thạc sỹ, tiến sỹ phải nộp kèm theo bảng điểm học thạc sỹ, tiến sỹ có ghi rõ ngành học có chứng thực:
 • 3 ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và 2 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận:

2. Người đăng ký dự thi lại các môn thi đã thi chưa đạt yêu cầu hoặc thi tiếp các môn chưa thi hoặc thi để đạt tổng số điểm quy định tại khoản 4 điều 18 Thông tư này: hồ sơ thi CPA thi gồm

 • Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc của Ủy ban nhân dân địa phương nơi cư trú, có dán ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và đóng dấu giáp lai theo mẫu quy định tại phụ lục số 02b ban hành kèm theo thông tư này:
 • Bản sao giâý chứng nhận điểm thi của các kỳ thi trước do hội đồng thi thông báo 
 • 3 ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và 2 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận:

3. Người có chứng chỉ hành nghề kế toán muốn đăng ký dự thi chứng chỉ kiểm toán viên: hồ sơ thi CPA dự thi gồm

 • Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc của Ủy ban nhân dân địa phương nơi cư trú, có dán ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và đóng dấu giáp lai theo mẫu quy định tại phụ lục số 02b ban hành kèm theo thông tư này:
 • Bản sao chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu:
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc Ủy ban nhân dân nơi cư trú:
 • 3 ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và 2 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận:

4. Hồ sơ thi CPA do hội đồng thi phát hành theo mẫu thống nhất. Người đăng ký dự thi phải nộp hồ sơ cho hội đồng thi hoặc đơn vị được hội đồng thi ủy quyền trong thời hạn theo thông báo của hội đồng thi.

5. Đơn vị nhận hồ sơ thi CPA chỉ nhận hồ sơ khi người đăng ký dự thi nộp đầy đủ giấy tờ trên và nộp đủ lệ phí dự thi

6. Lệ phí dự thi được hoàn trả cho người không đủ điều kiện dự thi hoặc người có đơn xin không tham dự kỳ thi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hội đồng thi công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi.

Bạn có thể làm tương tự với hồ sơ thi chứng chỉ hành nghề kiểm toán (CPA)

IV. Nội dung thi

1. Người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán thi 4 môn sau: 

(1) Pháp luật về kinh tế luật doanh nghiệp 

(2) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao 

(3) Thuế và quản lý thuế nâng cao

(4) Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

2. Người dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên thi 7 môn sau:

(1) Pháp luật về kinh tế và luật doanh nghiệp 

(2) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao

(3) Thuế và quản lý thuế nâng cao 

(4) Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

(5) Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao

(6) Phân tích hoạt động tài chính nâng cao

(7) Ngoại ngữ: Tiếng Anh

> Tham khảo Trọn bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán, chứng chỉ hành nghề kiểm toán đầy đủ nhất 2020

3. Người có chứng chỉ hành nghề kế toán dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên phải thi 3 môn sau:

(1) Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao

(2) Phân tích hoạt động tài chính nâng cao

(3) Ngoại ngữ trình độ C của 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc

4. Nội dung từng môn thi: bao gồm cả phần lý thuyết và phần ứng dựng vào bài tập tình huống quy định tại phụ lục số 01 thông tư này. Bộ tài chính chịu trách nhiệm soạn thảo, cập nhật và công khai nội dung, chương trình tài liệu học, ôn thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán 

5. Người đăng ký dự thi lần đầu lấy chứng chỉ hành nghề kế toán phải thi ít nhất là 02 môn thi quy định tại khoản 1 điều này. Người đăng ký dự thi lần đầu lấy chứng chỉ kiểm toán viên phải đăng ký dự thi ít nhất là 04 môn thi theo quy định tại khoản 2 điều này.

Kinh nghiệm ôn thi CPA hiệu quả bạn xem tại đây.

Học viện Taca tổ chức Chương trình Tổng Ôn và Học nhóm tới các thí sinh trước kỳ thi giúp bạn có người đồng hành thân thiết để đưa bạn tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. 

Đăng ký  Ôn thi APC/CPA tại đây!

Địa điểm học: Tầng 4, Toà Seabank, Số 170 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Lịch Tổng ôn & học nhóm: Xem tại link https://taca.edu.vn/on-thi-cpa/

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan