Cách kê khai, bổ sung điều chỉnh tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)