Cách kê khai, bổ sung điều chỉnh hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)

1. Nguyên tắc cơ bản:

– NT1: Chỉ tiêu [43] của kỳ này bằng chỉ tiêu [22] của tờ khai kỳ trước chính thức liền kề.

– NT2: Chỉ điều chỉnh vào 2 mốc: kỳ có sai sót và kỳ phát hiện ra sai sót mà không điều chỉnh lũy kế các tờ khai.

– NT3: Khi làm tờ khai bổ sung điều chỉnh, có ảnh hưởng tới chỉ tiêu [43] thì mới sử dụng mốc kỳ phát hiện sai sót.

– NT4: Chỉ tiêu [37], [38] của kỳ hiện tại = [43] sau điều chỉnh – [43] trước điều chỉnh.

– NT5: Trong trường hợp phát hiện hồ sơ khai thuế của nhiều kỳ có sai sót. Phải tổng hợp tất cả điều chỉnh tăng – đưa vào [38] kỳ phát hiện, điều chỉnh giảm – đưa vào [37] kỳ phát hiện

– NT6: Khi phát sinh tăng thuế GTGT phải nộp thì nộp bổ sung + tiền chậm nộp phần tăng đó. Khi giảm thuế GTGT phải nộp, số tiền nộp thừa sẽ bù trừ vào kỳ sau (tiền chậm nộp của phần điều chỉnh giảm không được điều chỉnh trên hệ thống quản lý nợ thuế của cơ quan thuế).

2. Cách kê khai bổ sung, điều chỉnh:

Cần khẳng định 1 vấn đề:

Tờ khai thuế GTGT trải từ chỉ tiêu [21] tới chỉ tiêu [43]. Dù có sai sót ở bất cứ chỉ tiêu nào thì về cơ bản cũng chỉ ảnh hưởng tới 2 chỉ tiêu là [40] và [43] hoặc không làm thay đổi 2 chỉ tiêu trên (trong 1 số trường hợp).
Hoán vị 2 chỉ tiêu trên sẽ cho 4 kết quả.

Cùng lấy 1 ví dụ:

– Công ty Phát triển kế toán trong kỳ khai thuế tháng 6/2017 có phát hiện hồ sơ khai thuế GTGT của kỳ tháng 1/2017 có sai sót: Kê 1 hóa đơn đầu vào trị giá 30tr trước thuế, VAT = 3tr 2 lần. Đồng thời bỏ sót 1 hóa đơn đầu ra có giá trước thuế là 50trđ, VAT = 5trđ. Biết rằng, tờ khai chính thức tháng 1/2017 có số thuế GTGT được khấu trừ là 20trđ.

Phân tích:
B1: Xác định số tổng sau khi điều chỉnh:
– Kê thừa hóa đơn đầu vào => điều chỉnh giảm VAT khấu trừ: 3tr
– Kê thiếu hóa đơn đầu ra => điều chỉnh giảm VAT khấu trừ: 5tr.
=> Tổng cộng điều chỉnh: Giảm VAT khấu trừ 8trđ.
Sau điều chỉnh, [43] = 20 + 8 = 28trđ.

B2:
– Do ảnh hưởng tới chỉ tiêu [43] của kỳ sai sót => điều chỉnh vào chỉ tiêu [38] kỳ hiện tại = 8trđ.
– Việc điều chỉnh trên không tăng [40], do đó không phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp.

Từ những nguyên tắc và mô hình trên, các bạn có thể giải quyết được hầu hết các trường hợp kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng (GTGT).

===> Tham khảo thêm Hướng dẫn soát xét hồ sơ khai thuế GTGT tại đây!

https://www.truesmart.com.vn/ Nếu chẳng may bạn gặp phải lỗi điện thoại iPhone bị rơi, vỡ, đừng để lâu vì không những khiến bạn khó chịu mà còn gây hại cho đôi mắt của bạn. Bạn hãy đến ngay Truesmart, chúng tôi sẽ kiểm tra miễn phí thiết bị của bạn, báo đúng lỗi và tiến hành thay màn hình iPhone

Rate this post

Bài viết liên quan